C.P. Champion

C.P. Champion

 
Tiến sĩ C.P. Champion là tác giả của hai cuốn sách, là thành viên của Trung tâm Chính sách Quốc phòng và Quốc tế tại Đại học Queen vào năm 2021, đồng thời là biên tập viên cho tạp chí The Dorchester Review do ông thành lập vào năm 2011.