Dr. Jonathan Liu

Dr. Jonathan Liu

 
Bác sĩ Jonathan Liu là một bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc với hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế chuyên nghiệp. Ông đã giảng dạy các khóa học khác nhau tại Trường Cao đẳng Y học & Dược học Cổ truyền Trung Quốc, Cao đẳng Châm cứu và Trường Y học Cổ truyền Trung Quốc Toronto trong 10 năm. Ông cũng là giáo sư Y học Trung Quốc tại Đại học Georgian ở Canada.