Joe Vương và Jennifer Margulis

Joe Vương và Jennifer Margulis

 
Tiến sĩ Joe Vương: Là một nhà sinh học phân tử với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành vaccine. Ông hiện là chủ tịch của New Tang Dynasty TV (Canada), và là người phụ trách chuyên mục cho The Epoch Times. Tiến sĩ Jennifer Margulis: Là một nhà báo từng đoạt được giải thưởng và là tác giả của cuốn sách "Con của bạn, Cách của bạn: Hãy chịu trách nhiệm về các quyết định mang thai, sinh con và nuôi dạy con cái của bạn cho một gia đình hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn”. Bà đã làm việc trong một chiến dịch để cứu trẻ em ở Tây Phi. Bà ủng hộ việc chấm dứt chế độ nô lệ trẻ em ở Pakistan trên TV vào khung giờ vàng ở Pháp, và dạy văn học hậu thuộc địa cho những sinh viên phi truyền thống ở nội địa thành phố Atlanta. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiến sĩ Jennifer Margulis tại địa chỉ JenniferMargulis.net)