Lisa Bian

Lisa Bian

 
Lisa Bian là một phóng viên tại Hàn Quốc của The Epoch Times, tập trung vào xã hội Hàn Quốc, văn hóa và quan hệ quốc tế.