Michael Greger

Michael Greger

 
Michael Greger, thành viên của Học viện Y học Lối sống Hoa Kỳ, MD, bác sĩ, tác giả sách bán chạy nhất của New York Times, và diễn giả chuyên nghiệp được quốc tế công nhận về nhiều vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng. Tiến sĩ Greger đã thuyết trình tại Hội nghị Các vấn đề Thế giới, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ và Hội nghị thượng đỉnh về Cúm gia cầm Quốc tế, điều trần trước Quốc hội, và xuất hiện trên The Dr. Oz Show và The Colbert Report.