Roger Garside

Roger Garside

 
Tác giả Roger Garside từng là nhà ngoại giao, chủ ngân hàng phát triển và cố vấn phát triển thị trường vốn. Ông đã hai lần phục vụ trong Đại sứ quán Anh ở Bắc Kinh và là tác giả của cuốn sách được đánh giá cao “Sắp đến: Trung Quốc sau Mao”.