Sally Fallon Morell

Sally Fallon Morell

 
Sally Fallon Morell là chủ tịch sáng lập của Weston A. Price Foundation và là người sáng lập A Campaign for Real Milk. Bà là tác giả của cuốn sách dạy nấu ăn bán chạy nhất “Nourishing Traditions” (đồng tác giả với Tiến sĩ Mary G. Enig) và nhiều cuốn sách khác về chế độ ăn uống và sức khỏe.