Bộ Y tế ban hành mẫu giấy xác nhận tiêm chủng vaccine mới với 7 mũi tiêm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo mẫu mới vừa được Bộ Y tế Việt Nam ban hành, giấy xác nhận tiêm chủng Covid-19 chừa chỗ cho 7 mũi tiêm, gồm mũi cơ bản, mũi tiêm bổ sung và mũi tiêm nhắc lại.

Ngày 7/1, Bộ Y tế Việt Nam đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung văn bản trước đó về hướng dẫn, tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Theo đó, điểm thay đổi của mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine Covid-19 là bổ sung các thông tin liên quan mũi tiêm liều cơ bản, liều bổ sung và liều nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cụ thể, liều cơ bản với 3 mũi tiêm. Liều bổ sung 1 mũi tiêm và liều nhắc lại 3 mũi tiêm.

Mẫu giấy xác nhận mới của Bộ Y tế Việt Nam có thêm mũi tiêm nhắc lại và bổ sung.

Khi người dân tiêm vaccine Covid-19 sẽ được cấp giấy xác nhận tiêm vaccine với chi tiết các mũi tiêm. Việc cấp giấy xác nhận sau thời gian theo dõi ít nhất 30 phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm nhằm mục đích đảm bảo người được tiêm không xảy ra các vấn đề như sốc, phản ứng với thuốc tiêm.

Căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, sau khi kết thúc thời gian theo dõi sau tiêm chủng tại điểm tiêm, cơ sở tiêm chủng sẽ cung cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine Covid-19 theo mẫu cho người dân. Do đó, nếu người dân đã hoàn thành việc tiêm chủng nhưng chưa hoặc không được cấp giấy cần liên hệ đến nơi mà người dân đã tiêm để được hướng dẫn về vấn đề này.

Tính đến chiều 7/1, cả nước Việt Nam đã tiêm trên 157,7 triệu liều vaccine Covid-19; trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 143.459.600 liều (gồm 70.238.560 mũi 1; 64.709.008 mũi 2; 1.253.371 mũi 3); 2.080.105 liều bổ sung và 5.178.556 liều nhắc lại.


Bộ Y tế ban hành mẫu giấy xác nhận tiêm chủng vaccine mới với 7 mũi tiêm