Giá xét nghiệm nhanh COVID-19 mới: Không quá 78.000 đồng/xét nghiệm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo quy định mới của Bộ Y tế, mức giá trần dịch vụ xét nghiệm COVID-19 sẽ giảm cao nhất khoảng 30% so với mức giá hiện hành. Trong đó, mức trần giá xét nghiệm nhanh không quá 78.000 đồng/xét nghiệm, giá xét nghiệm bằng RT-PCR không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 02 thay thế Thông tư 16 quy định về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 21/2.

Theo đó, đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn: mức thanh toán tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm. Mức giá tối đa hiện nay theo Thông tư 16 là 109.700 đồng/xét nghiệm. Như vậy, mức giá mới sẽ giảm khoảng 30% so với mức giá đang thực hiện.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn: mức thanh toán tối đa không quá 178.900 đồng/xét nghiệm.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR: 

  • Với trường hợp mẫu đơn: mức giá thanh toán tối đa không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.
  • Trường hợp gộp mẫu: Giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho phản ứng theo quy định, trong đó sinh phẩm xét nghiệm cho phản ứng được chia đều theo số mẫu gộp. Mức thanh toán tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Như vậy, mức giá trần mới dịch vụ xét nghiệm COVID-19 sẽ giảm cao nhất khoảng 30% so với mức giá hiện hành. Trong đó, mức trần giá xét nghiệm nhanh không quá 78.000 đồng/xét nghiệm, giá xét nghiệm bằng RT-PCR không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

Mức giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế:

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc các tỉnh, thành phố và các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương đóng tại địa phương (trừ trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách Nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm): Việc xác định mức giá thực hiện theo quy định như trên, trong đó mức giá bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) do cấp có thẩm quyền của địa phương quy định nhưng không vượt mức giá tối đa khung giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định tại Thông tư này.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương và các cơ sở y tế của Nhà nước thực hiện dịch vụ y tế dự phòng: mức giá thực hiện theo quy định như trên.

Thông tư 02 của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do cơ sở y tế của Nhà nước thực hiện, bao gồm việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

 

Thông tư này áp dụng đối với các trường hợp: thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm Y tế; người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả và các trường hợp được ngân sách Nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Không áp dụng Thông tư này đối với các trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách Nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Trà My

Bạn bình luận gì về tin này?


Giá xét nghiệm nhanh COVID-19 mới: Không quá 78.000 đồng/xét nghiệm