Việt Nam công bố biểu mẫu và quy trình cấp 'hộ chiếu vaccine'

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ Y tế Việt Nam vừa ban hành quyết định về biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vaccine”, chính thức áp dụng thống nhất trên cả nước từ ngày 21/12/2021.

Theo quyết định của Bộ Y tế, mẫu "hộ chiếu vaccine" được cấp cho người đã tiêm đủ 2 mũi với 8 loại vaccine đã được Bộ Y tế cấp phép, sẽ bao gồm thông tin về cá nhân, tên bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới, số mũi đã tiêm, cùng các thông tin về loại vaccine, số lô, ngày tiêm vaccine…

Các thông tin trên sẽ được ký số, mã hoá và được đóng gói dưới dạng mã QR. Thông tin về cá nhân người mang hộ chiếu vaccine sẽ kết hợp với các giấy tờ cá nhân khác để giúp định danh người sở hữu. Mã QR trong hộ chiếu vaccine sẽ hết hạn sau 12 tháng kể từ ngày khởi tạo.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, quy trình cấp "Hộ chiếu vaccine" được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ sở tiêm chủng trên cả nước, gồm 3 bước:

Bước 1: Các cơ sở tiêm chủng rà soát, xác minh, xác thực thông tin người dân tiêm chủng vaccine Covid-19 theo hướng dẫn tại Công văn 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 và Công văn 9438/BYT-CNTT ngày 5/11/2021.

Bước 2: Các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vaccine Covid-19 trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19. Nền tảng này kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng với hệ thống quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine Covid-19 đáp ứng theo các quy định về kết nối dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành.

Dữ liệu tiêm chủng vaccine Covid-19 trên nền tảng cần đáp ứng quy định: Đã tiêm đủ mũi vaccine Covid-19 với 8 loại vaccine đã được Bộ Y tế cấp phép (gồm: AstraZeneca, Sputnik V, Vero Cell, Pfizer, Moderna, Janssen, Hayat-Vax và Abdala - mỗi sản phẩm vaccine được gắn 1 mã code).

Bước 3: Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng vaccine Covid-19 tập trung. Chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã QR theo tiêu chuẩn của EU quy định.

Các ứng dụng phòng chống dịch quốc gia và các ứng dụng tiện ích khác (nếu được sự đồng ý của cá nhân người sử dụng) tiếp nhận và lưu giữ xác nhận tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 dạng mã QR theo hướng dẫn trao đổi dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành.

"Hộ chiếu vaccine" cần hiển thị trường thông tin sau:

 • Họ và tên;
 • Ngày tháng năm sinh;
 • Quốc tịch;
 • Bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới;
 • Số mũi tiêm đã nhận;
 • Ngày tiêm;
 • Liều số;
 • Vaccine;
 • Sản phẩm vaccine;
 • Nhà cung cấp hoặc sản xuất vaccine;
 • Mã số của chứng nhận.

Bạn bình luận gì về tin này?


Việt Nam công bố biểu mẫu và quy trình cấp 'hộ chiếu vaccine'