Hơn cả một mối đe dọa: Trung Quốc thu thập DNA của người Mỹ để làm gì?

Bình luận Thanh Hương • 19:07, 14/04/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong vài năm qua, Hoa Kỳ đã nhận ra rằng Trung Quốc, với tham vọng thống trị thế giới và hoàn toàn coi thường đạo đức và con người, đã trở thành mối đe dọa số một đối với Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới tự do.

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Hơn cả một mối đe dọa: Trung Quốc thu thập DNA của người Mỹ để làm gì?