Việt Nam có đến 600 tạp chí khoa học, nhưng trên 80% không phù hợp thông lệ quốc tế

Giúp NTDVN sửa lỗi

Việt Nam hiện có trên 600 tạp chí khoa học, nhưng chỉ có 1 tạp chí trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) SCIE; 6 tạp chí thuộc ESCI của Web of Sciences; 8 tạp chí thuộc Scopus và 18 tạp chí được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu của ACI. Nhưng vậy, có đến trên 80% tạp chí khoa học Việt Nam không phù hợp thông lệ quốc tế.

Đây là những con số hết sức khiêm tốn so với cả các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Lần đầu tiên nhóm nghiên cứu Vcgate (Vietnam Citation Gateway) đánh giá theo chỉ số ảnh hưởng (Impact factor - IF) và chỉ số Hindex theo thông lệ quốc tế của các tạp chí khoa học Việt Nam.

Tạp chí Journal of Science: Advanced Materials and Devices của Đại học Quốc gia Hà Nội có chỉ số ảnh hưởng cao nhất (IF = 5.921).

Như thường lệ, hai năm một lần, vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhóm nghiên cứu Vcgate của giáo sư Nguyễn Hữu Đức, tiến sĩ Võ Đình Hiếu và nhà nghiên cứu Phan Hải, thuộc đại học Quốc gia Hà Nội - công bố các kết quả đánh giá chất lượng các tạp chí khoa học của Việt Nam.

Kết quả cho thấy, bên cạnh các tạp chí có yếu tố quốc tế, một số tạp chí khoa học của Việt Nam xuất bản hoàn toàn bằng “nội lực”; về tổng thể, chất lượng các tạp chí vẫn còn nhiều bất cập, còn cách rất xa so với các tạp chí quốc tế.

Việt Nam hiện có trên 600 tạp chí khoa học, chỉ tính riêng trong hệ thống tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm thì đã có hơn 400 tạp chí.

Giáo sư Nguyễn Hữu Đức cho rằng, định dạng và quy cách trình bày của các tạp chí tùy tiện, chưa thống nhất; không phù hợp với thông lệ quốc tế. Các ban biên tập và công trình công bố chưa đảm bảo tính đa dạng quốc tế, kể cả mức độ quốc gia. Quy trình bình duyệt chưa rõ ràng và minh bạch.

Đặc biệt, Việt Nam chưa có chủ trương khuyến khích đánh giá chất lượng tạp chí theo định lượng và thông lệ quốc tế. Danh mục tạp chí của Hội đồng giáo sư nhà nước quá đơn giản và định tính.

Năm nay, nhóm nghiên cứu cũng công bố kết quả khảo sát chỉ số H-index của các tạp chí. Chỉ số này đánh giá mức độ tích hợp giữa năng suất công bố (số lượng) và chất lượng (số trích dẫn).

Theo đó, tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology của Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam có chỉ số cao nhất (H-index = 53).

Thanh VânBÀI CHỌN LỌC

Việt Nam có đến 600 tạp chí khoa học, nhưng trên 80% không phù hợp thông lệ quốc tế