1 ha bằng bao nhiêu m2? Đổi hecta sang m2 và km2

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bài viết này giới thiệu các chuyển đổi ha (hecta) sang m2 và km2. Ví dụ: 1 ha bằng bao nhiêu m2? 1 ha bằng bao nhiêu km2? 5 héc ta đất là bao nhiêu km2?

Hecta là gì?

Hecta là một đơn vị đo diện tích, ký hiệu là ha. Viết tắt là héc-ta. Hecta thường được sử dụng trong đo đạc đất đai; ví dụ như đất nông nghiệp, lâm nghiệp hay trong những dự án quản lý và quy hoạch thành phố.

Ví dụ, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những thông tin về héc ta đất như sau:

  • 70 héc ta đất xây dựng
  • Chuyển đổi 230 héc ta đất trồng lúa
  • Bán 1,7 héc ta đất

1 ha bằng bao nhiêu m2?

1 ha bằng 10.000 m2. 1 ha bằng mười nghìn mét vuông. (1 ha = 10.000 m2)

Ha ở đây chính là hecta; như vậy, một cách nói khác là một hecta bằng mười nghìn mét vuông.

Một hình vuông có cạnh là 100 m, thì sẽ có diện tích là 1 ha. Diện tích hình vuông được tính là lấy chiều dài của hai cạnh nhân với nhau. Như vậy: 100m x 100m = 10.000 m2.

Hình minh hoạ về 1 hecta. 1 hecta bằng 10.000 m2. (Ảnh: miền công cộng)
Hình minh hoạ về 1 hecta. 1 hecta bằng 10.000 m2. (Ảnh: miền công cộng)

1 ha bằng bao nhiêu km2?

1 ha bằng 0,01 km2. 1 ha bằng không phẩy không một kilômét vuông. (1 ha = 0,01 km2)

Ha ở đây chính là hecta; như vậy, một hecta bằng không phẩy không một kilômét vuông.

1 ha bằng bao nhiêu dam2

Ký hiệu dam2 là viết tắt của đề-ca-mét vuông.

1 dam = 10m, như vậy 1 dam2 = 100 m2. Nhân cả hai vế với 100, ta được: 100 dam2 = 10.000 m2 (1).

Ta có, 1 ha = 10.000 m2 (2) ; Từ (1) và (2), suy ra 1 ha bằng 100 dam2.

1 m2 bằng bao nhiêu ha?

Chúng ta có, 1 ha = 10.000 m2; như vậy để tính 1 m2 bằng bao nhiêu ha, chúng ta lấy 1 chia 10.000 là ra kết quả.

Kết quả là: 1 m2 bằng 0,0001 ha (1 m2 = 0,0001 ha).

1 km2 bằng bao nhiêu ha?

1 km2 = 100 ha. Một kilômét vuông bằng một trăm ha (hecta).

Một số thông tin liên quan đến hecta

Héc ta không thuộc hệ đo lường quốc tế SI (International System of Units). Nhưng người ta vẫn xem nó như một đơn vị cơ bản của SI.

Héc ta được sử dụng ở nhiều quốc gia, trong các ngành liên quan đến đất đai. Tuy nhiên ở các quốc gia như, Vương quốc Anh, Mỹ, và Canada thì đơn vị mẫu Anh (acre) thường được sử dụng nhiều trong việc đo diện tích.

Hỏi và đáp một số câu hỏi liên quan

1 ha bằng bao nhiêu hm2

Ký hiệu hm2 là viết tắt của héc-tô-mét vuông.

1 ha = 1 hm2. 1 ha bằng một héc-tô-mét vuông.

0,001 hecta bằng bao nhiêu mét vuông

Ta có 1 ha (hay 1 hecta) bằng 10.000 m2, để đổi hecta sang m2, ta lấy số cần đổi nhân với 10.000. Như vậy 0,001 x 10.000 = 10 m2.

35ha bằng bao nhiêu dam2

Ta có 1 ha bằng 100 dam2, để đổi 35 ha sang dam2, ta lấy 35 nhân với 100. Vậy 35 ha bằng 3500 dam2.

1 triệu m2 bằng bao nhiêu ha

Sử dụng công thức 1 m2 = 0,0001 ha. Chúng ta lấy 1 triệu nhân với 0,0001 là ra kết quả.

1.000.000 x 0,0001 = 100 ha. Như vậy 1 triệu m2 bằng 100 ha.

1 ha bằng 10.000 m2. Dù là ở miền Bắc, hay Trung, hay Nam. Điểm khác biệt giữa các miền là sào và mẫu. (Ảnh: Pixabay)
1 ha bằng 10.000 m2. Dù là ở miền Bắc, hay Trung, hay Nam. Điểm khác biệt giữa các miền là sào và mẫu. (Ảnh: Pixabay)

1 ha Nam bộ bằng bao nhiêu m2

Theo quy ước, 1 ha bằng 10.000 m2. Dù là ở miền Bắc, hay Trung, hay Nam.

Điểm khác biệt ở đây có thể là, sào và mẫu. Bởi vì sào ở các miền sẽ khác nhau.

1 sào Nam bộ bằng 1.000 m2. Trong khi đó, 1 sào Trung bộ bằng 500 m2; và một sào Bắc bộ bằng 360 m2.

1 mẫu bằng 10 sào; công thức này là đúng cho tất cả các miền: Nam bộ, Trung bộ, và Bắc bộ.

1 ha Trung bộ bằng bao nhiêu m2

Theo quy ước, 1 ha bằng 10.000 m2. Dù là ở miền Bắc, hay Trung, hay Nam.

1 ha bằng bao nhiêu m2 Bắc bộ

Theo quy ước, 1 ha bằng 10.000 m2. Dù là ở miền Bắc, hay Trung, hay Nam.

Xem thêm:

Nguồn tham khảo

Hecta - Wikipedia tiếng ViệtBÀI CHỌN LỌC

1 ha bằng bao nhiêu m2? Đổi hecta sang m2 và km2