1 man bằng bao nhiêu yên? 1 sen bằng bao nhiêu yên?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bài viết này giới thiệu một số thông tin về tiền Yên Nhật. Ví dụ như: 1 man bằng bao nhiêu yên? 1 sen bằng bao nhiêu yên?

1 man bằng bao nhiêu yên?

1 man bằng 10 nghìn yên Nhật. 1 man = 10.000 yên.

Hiện tại, tờ 1 man là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất của Nhật Bản. 1 man có giá trị dao động từ khoảng 1 triệu 8 đến hơn 2 triệu tiền Việt Nam đồng. Giá trị này phụ thuộc vào tỷ giá chuyển đổi giữa Yên Nhật và Việt Nam đồng.

1 sen bằng bao nhiêu yên?

1 sen bằng 1 nghìn yên Nhật. 1 sen = 1.000 yên.

Hiện tại, tiền Yên Nhật có tờ 1 sen và tờ 5 sen. Mặc dù có tồn tại tờ 2 sen Nhật, nhưng tờ 2 sen Nhật không được sử dụng phổ biến.

1 man bằng bao nhiêu sen?

1 man bằng 10.000 yên. 1 sen bằng 1.000 yên. Suy ra, 1 man bằng 10 sen. Điều này có nghĩa là, nếu chúng ta có 10 tờ 1 sen thì là 1 man.

Các mệnh giá tiền Nhật

Đối với tiền giấy, sẽ có 4 mức mệnh giá như sau:

  • 1 man
  • 5 sen
  • 2 sen (ít phổ biến)
  • 1 sen

Các mệnh giá tiền xu Nhật

Tiền xu ở Nhật được làm bằng kim loại. Đối với tiền xu ở Nhật, sẽ có các mệnh giá như sau:

  • 1 yên
  • 5 yên
  • 10 yên
  • 50 yên
  • 100 yên
  • 500 yên
6 mệnh giá của tiền xu Nhật. (Ảnh: miền công cộng).
6 mệnh giá của tiền xu Nhật. (Ảnh: miền công cộng).

Như vậy, nếu tính luôn tờ 2 sen ít phổ biến, thì tiền Nhật có 10 mệnh giá. Nếu không tính tờ 2 sen, thì tiền Nhật có 9 mệnh giá.

Xem thêm:BÀI CHỌN LỌC

1 man bằng bao nhiêu yên? 1 sen bằng bao nhiêu yên?