1 thập kỷ bằng bao nhiêu năm? Cách đổi thập kỷ sang năm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bài viết này giới thiệu các thông tin liên quan đến ‘thập kỷ’ và cách chuyển đổi từ thập kỷ sang năm. Ví dụ như, 1 thập kỷ bằng bao nhiêu năm? 10 thập kỷ là bao nhiêu năm?

1 thập kỷ bằng bao nhiêu năm?

1 thập kỷ bằng 10 năm. Thập kỷ, còn được gọi là thập niên hay thập niên kỷ hay niên đại.

Trong tiếng Anh, thập kỷ được gọi là decade.

Cách sử dụng thập kỷ

Bất kỳ một khoảng thời gian mười năm nào, thì đều được gọi là thập kỷ.

Ví dụ, Ludwig van Beethoven sinh vào năm 1770 và mất vào năm 1827. Từ năm 1817 đến 1827 sẽ được gọi là thập kỷ cuối cùng của ông.

Một ví dụ khác là thuật ngữ ‘thập kỷ đầu tiên'. Thập kỷ đầu tiên của một người sẽ bắt đầu vào ngày sinh và kết thúc vào cuối năm thứ 10.

Hiện tại vẫn chưa có 1 quan điểm thống nhất về cách phân định thập kỷ. Hiện đang có hai quan điểm/phương pháp phân định thập kỷ như sau:

Quan điểm 1 - Quy ước thập kỷ là từ 0 đến 9: 

Ví dụ từ năm 1980 đến năm 1989 sẽ được gọi là một thập kỷ. Thập kỷ này sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/1980 đến ngày 31/12/1989. Thỉnh thoảng bạn cũng sẽ thấy người ta gọi thập kỷ này với tên là thập niên tám mươi. (thập niên 1980 hay những năm 80)

Quan điểm 2 - Quy ước thập kỷ từ 1 đến 0: 

Ví dụ từ năm 1981 đến năm 1990 sẽ được gọi là một thập kỷ. Thập kỷ này sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/1981 đến ngày 31/12/1990.

Ví dụ để so sánh sự khác nhau giữa hai quan điểm:

Theo quan điểm từ 0 đến 9, thập niên 2000 hay thập kỷ 2000 là chỉ đến những năm từ 2000 đến 2009.

Trong khi đó, theo quan điểm từ 1 đến 0, khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2010 được gọi là thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21.

Hình ảnh so sánh sự khác nhau giữa hai quan điểm phân định thập kỷ.
Hình ảnh so sánh sự khác nhau giữa hai quan điểm phân định thập kỷ.

Sự khác nhau giữa thập kỷ, thế kỷ, và thiên niên kỷ

Đây là bảng tóm tắt cách đổi thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ sang năm. Một thập kỷ bằng mười năm. Một thế kỷ bằng một trăm năm. Một thiên niên kỷ bằng một ngàn năm.

Đơn vị thời gian Năm
1 thập kỷ 10 năm
1 thế kỷ 100 năm
1 thiên niên kỷ 1000 năm

Hỏi và đáp các câu hỏi liên quan

1 thập niên kỷ bằng bao nhiêu năm?

Thập niên kỷ là một tên gọi khác của thập kỷ. 1 thập niên kỷ bằng 10 năm.

1 thập niên bằng bao nhiêu năm?

Thập niên là một tên gọi khác của thập kỷ. 1 thập niên bằng 10 năm.

2 thập kỷ là bao nhiêu năm?

1 thập kỷ bằng 10 năm. Vậy 2 thập kỷ là 20 năm.

3 thập kỷ là bao nhiêu năm?

1 thập kỷ bằng 10 năm. Vậy 3 thập kỷ là 30 năm.

Để tiện lợi cho quý độc giả trong quá trình quy đổi, chúng ta có thể tham khảo bảng quy đổi từ thập kỷ sang năm sau đây:

Thập kỷ Năm
1 thập kỷ 10 năm
2 thập kỷ 20 năm
3 thập kỷ 30 năm
5 thập kỷ 50 năm
10 thập kỷ 100 năm
50 thập kỷ 500 năm
100 thập kỷ 1000 năm

10 năm là bao nhiêu thập kỷ?

1 thập kỷ là 10 năm. Vậy 10 năm là 1 thập kỷ.

10 năm gọi là gì?

10 năm được gọi là thập kỷ.

Thập kỷ và thập niên có khác nhau không?

Thập niên hay còn gọi là thập kỷ. Do đó, thập kỷ và thập niên là giống nhau. Chỉ là khác nhau cách gọi.

Xem thêm: 

Nguồn tham khảo

  1. Thập niên - Wikipedia Tiếng Việt
  2. Decade - Wikipedia Tiếng Anh

 

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

1 thập kỷ bằng bao nhiêu năm? Cách đổi thập kỷ sang năm