1 triệu tờ 10 nghìn bằng bao nhiêu tiền Việt? 1 triệu bao nhiêu tờ 10k?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bài viết này giới thiệu các câu hỏi đố vui liên quan đến con số 1 triệu. Ví dụ như: 1 triệu tờ 10 nghìn bằng bao nhiêu tiền Việt? 1 triệu bao nhiêu tờ 10k?

1 triệu tờ 10 nghìn bằng bao nhiêu tiền Việt?

Để tính 1 triệu tờ 10 nghìn bằng bao nhiêu tiền Việt, ta lấy 1 triệu nhân với 10 nghìn là bằng 10 tỷ Việt Nam đồng (10.000.000.000).

Viết dạng số sẽ là: 1.000.000 x 10.000 = 10.000.000.000

Trong trường hợp chúng ta không thể tính nhanh, bạn cứ viết dạng số tường minh ra, sau đó nhân hai số lại với nhau, và xem thử kết quả có bao nhiêu số 0 ở đằng sau số 1, sau đó ta sẽ suy ra được kết quả cuối cùng.

1 triệu tờ 50 ngàn là bao nhiêu tiền?

Để tính 1 triệu tờ 50 ngàn là bao nhiêu tiền, ta cũng lấy 1 triệu nhân với 50 ngàn, viết dạng số tường mình sẽ là:

1.000.000 x 50.000 = 50.000.000.000

Dựa vào số số 0 ở kết quả, bạn có thể suy ra rằng kết quả là 50 tỷ.

1 triệu nhân với 50 ngàn = 50 tỷ Việt Nam đồng.

Vậy 1 triệu tờ 50 ngàn là 50 tỷ Việt Nam đồng.

1 triệu tờ 20 ngàn là bao nhiêu tiền?

Tương tự như trên, ta cũng thực hiện nhân hai số với nhau:

1.000.000 x 20.000 = 20.000.000.000

1 triệu nhân với 20 ngàn = 20 tỷ Việt Nam đồng.

Vậy 1 triệu tờ 20 ngàn là 20 tỷ Việt Nam đồng.

1 triệu tờ 5k là bao nhiêu tiền?

Ta có 1 triệu (1.000.000) nhân với 5k (5.000) là bằng 5 tỷ đồng (5.000.000.000).

1 tỷ sẽ có 9 số 0, kết quả ở trên có 9 số 0 ở sau số 5, nên kết quả là 5 tỷ đồng.

Vậy 1 triệu tờ 5k là 5 tỷ Việt Nam đồng.

1 triệu tờ 1 nghìn bằng bao nhiêu tiền?

Tương tự, 1 triệu nhân với 1 nghìn là bằng 1 tỷ. (Viết dạng số sẽ là: 1.000.000 x 1.000 = 1.000.000.000)

Vậy 1 triệu tờ 1 nghìn là bằng 1 tỷ.

Câu hỏi Kết quả Kết quả (dạng số)
1 triệu tờ 50k 50 tỷ 50.000.000.000
1 triệu tờ 20k 20 tỷ 20.000.000.000
1 triệu tờ 10k 10 tỷ 10.000.000.000
1 triệu tờ 5k 5 tỷ 5.000.000.000
1 triệu tờ 2k 2 tỷ 2.000.000.000
1 triệu tờ 1k 1 tỷ 1.000.000.000

1 triệu bao nhiêu tờ 10k?

Ta lấy 1.000.000 chia 10.000 là bằng 100.

Vậy 1 triệu có 100 tờ 10k.

1 triệu bao nhiêu tờ 500 nghìn?

Để tính 1 triệu bao nhiêu tờ 500 nghìn, ta lấy 1 triệu chia cho 500 nghìn:

1.000.000 chia 500.000 là bằng 2.

Vậy 1 triệu có 2 tờ 500k.

1 triệu bao nhiêu tờ 200 nghìn?

Tương tự như trên, ta lấy 1.000.000 chia 200.000 là bằng 5.

Vậy 1 triệu có 5 tờ 200k.

1 triệu bao nhiêu tờ 100 nghìn?

Ta lấy 1.000.000 chia 100.000 là bằng 10.

Vậy 1 triệu có 10 tờ 100k.

1 triệu bao nhiêu tờ 50 nghìn?

Ta lấy 1.000.000 chia 50.000 là bằng 20.

Vậy 1 triệu có 20 tờ 50k.

Câu hỏi Số tờ
1 triệu bao nhiêu tờ 500k 2 tờ
1 triệu bao nhiêu tờ 200k 5 tờ
1 triệu bao nhiêu tờ 100k 10 tờ
1 triệu bao nhiêu tờ 50k 20 tờ
1 triệu bao nhiêu tờ 20k 50 tờ
1 triệu bao nhiêu tờ 10k 100 tờ
1 triệu bao nhiêu tờ 5k 200 tờ
1 triệu bao nhiêu tờ 2k 500 tờ
1 triệu bao nhiêu tờ 1k 1000 tờ

Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm:BÀI CHỌN LỌC

1 triệu tờ 10 nghìn bằng bao nhiêu tiền Việt? 1 triệu bao nhiêu tờ 10k?