8 con số 0 là bao nhiêu tiền? 10 con số 0 là bao nhiêu tiền?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bài viết này giúp trả lời các câu hỏi đố vui liên quan đến các con số. Ví dụ như: 8 con số 0 là bao nhiêu tiền? 10 con số 0 là bao nhiêu tiền?

8 con số 0 là bao nhiêu tiền?

Để trả lời câu hỏi 8 con số 0 là bao nhiêu tiền, trước hết chúng ta viết con số này ra.

Để đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng số bắt đầu là số 1.

100.000.000, đây là số có 8 con số 0. Dựa vào số này, ta có thể nhận ra, đây là con số 100 triệu, tương ứng với 100 triệu tiền Việt Nam.

Nếu con số đầu tiên không phải là số 1, mà là số 2 thì là 200 triệu tiền Việt Nam (200.000.000). Nếu là số 5 thì là 500 triệu tiền Việt Nam (500.000.000).

Như vậy, 8 con số 0 là thể hiện cho giá trị ở hàng trăm triệu. Tuỳ vào con số đầu tiên, thì ta sẽ thu được số tiền cụ thể.

9 con số 0 là bao nhiêu tiền?

Tương tự như trên, ta viết con số có 9 con số 0 ở cuối. Con số đó là: 1.000.000.000. Đây là 1 tỷ tiền Việt Nam.

Như vậy, 9 con số 0 là thể hiện cho giá trị ở hàng tỷ. Có thể là 1 tỷ (1.000.000.000) hoặc 2 tỷ (2.000.000.000) hoặc 3 tỷ (3.000.000.000) hoặc 4 tỷ (4.000.000.000). Điều này phụ thuộc vào giá trị của con số ban đầu.

10 con số 0 là bao nhiêu tiền?

Tương tự, ta viết con số đơn giản với 10 con số 0 ở cuối. 10.000.000.000. Đây là 10 tỷ tiền Việt Nam.

Vậy 10 con số 0 là thể hiện cho giá trị ở hàng chục tỷ. Nó có thể là 10 tỷ (10.000.000.000) hay 30 tỷ (30.000.000.000) hay 70 tỷ (70.000.000.000). Điều này phụ thuộc vào giá trị của con số đầu tiên.

11 con số 0 là bao nhiêu tiền?

Ta viết ra con số đơn giản có 11 số 0 ở cuối là: 100.000.000.000. Đây là 100 tỷ tiền Việt Nam.

Như vậy, 11 con số 0 ở cuối là con số thể hiện cho giá trị ở hàng trăm tỷ. Nếu con số đầu tiên là số 1, thì kết quả là 100 tỷ (100.000.000.000). Nếu là số 3 thì kết quả là 300 tỷ (300.000.000.000).

Xem thêm các tính toán khác:

Có thể bạn quan tâm:BÀI CHỌN LỌC

8 con số 0 là bao nhiêu tiền? 10 con số 0 là bao nhiêu tiền?