Cách bật tính năng trò chuyện bí mật trên Telegram

Giúp NTDVN sửa lỗi

Để tăng thêm tính bảo mật cho cuộc trò chuyện trên Telegram, chúng ta có thể sử dụng tính năng Trò chuyện bí mật. Bài viết này hướng dẫn cách bật tính năng Trò chuyện bí mật trên Telegram trên điện thoại iPhone và Android.

Tính năng Trò chuyện bí mật là gì?

Có hai loại trò chuyện trên Telegram, trò chuyện bình thường (tên khác là Cloud Chats) và trò chuyện ‘bí mật' (Secret chats).

Tin nhắn trong Trò chuyện bí mật sử dụng mã hóa máy khách-máy khách (client-client encryption; đây là mã hoá đầu cuối).

Tin nhắn trong trò chuyện bình thường sử dụng mã hóa máy khách-máy chủ hoặc máy chủ-máy khách (client-server/server-client encryption).

Mã hoá đầu cuối đảm bảo rằng tin nhắn của bạn chỉ có người gửi và người nhận mới xem được nội dung. Trong khi đó, mã hóa máy khách-máy chủ hoặc máy chủ-máy khách, thì nhà cung cấp dịch vụ Telegram có thể xem được nội dung. (Xem thêm: How are secret chats different?)

Để đảm bảo cuộc trò chuyện của chúng ta an toàn hơn, chúng ta có thể sử dụng tính năng trò chuyện bí mật. Thông thường, các ứng dụng tin nhắn bảo mật, sẽ bật mặc định tính năng mã hoá đầu cuối (ví dụ như ứng dụng Signal và Viber).

Tiếp theo chúng tôi sẽ hướng dẫn cách bật tính năng trò chuyện bí mật (cũng có thể hiểu là tính năng mã hoá đầu cuối cho tin nhắn) trên điện thoại iPhone và Android.

Cách bật tính năng Trò chuyện bí mật trên Telegram trên điện thoại iPhone

Để cài đặt tính năng Trò chuyện bí mật trên Telegram trên điện thoại iPhone, chúng ta tiến hành thực hiện các bước sau.

Bước 1: trong giao diện khung chat với người mà bạn muốn trò chuyện bí mật, bấm vào tên liên hệ.

Bước 2: bấm vào biểu tượng 3 chấm ở bên phải.

Bước 3: Chọn ‘Start Secret Chat' (có nghĩa là ‘Bắt đầu trò chuyện bí mật').

Bước 4: một giao diện nhỏ nhỏ sẽ hiện ra và hỏi bạn: ‘Are you sure you want to start a secret chat with Mom?’; tiếng Việt có nghĩa là ‘Bạn có chắc là bạn muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện bí mật với Mom không?’. Chọn ‘Start' (bắt đầu).

Cách bật tính năng trò chuyện bí mật trên Telegram.

Bước 5: nếu bạn tạo thành công, bạn sẽ thấy một giao diện chat mới hiện ra với tên của người mà bạn muốn trò chuyện bí mật, cùng với biểu tượng hình ổ khoá.

Cách bật tính năng Trò chuyện bí mật trên Telegram trên điện thoại Android

Để cài đặt tính năng Trò chuyện bí mật trên Telegram trên điện thoại Android, chúng ta tiến hành thực hiện các bước sau.

Bước 1: trong giao diện khung chat với người mà bạn muốn trò chuyện bí mật, bấm vào tên liên hệ.

Bước 2: bấm vào biểu tượng 3 chấm ở góc trên phải.

Bước 3: Chọn ‘Start Secret Chat' (có nghĩa là ‘Bắt đầu trò chuyện bí mật').

Bước 4: một giao diện nhỏ nhỏ sẽ hiện ra và hỏi bạn: ‘Are you sure you want to start a secret chat?’; tiếng Việt có nghĩa là ‘Bạn có chắc là bạn muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện bí mật không?’. Chọn ‘Start' (bắt đầu).

Bước 5: tương tự như trên điện thoại iPhone, nếu bạn tạo thành công, bạn sẽ thấy một giao diện chat mới hiện ra với tên của người mà bạn muốn trò chuyện bí mật, cùng với biểu tượng hình ổ khoá.

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc bật tính năng trò chuyện bí mật trên Telegram. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào có thể bình luận ở phần bên dưới. NTD Việt Nam sẽ tiếp tục gửi đến bạn những hướng dẫn khác trong tương lai.

Xem thêm:

Bạn bình luận gì về tin này?

Khoa học Công nghệ


BÀI CHỌN LỌC

Cách bật tính năng trò chuyện bí mật trên Telegram