Chúng ta đang sống trong không gian 10 chiều?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khi đề cập đến cụm từ “các chiều không gian”, chúng ta có xu hướng nghĩ về những thứ như vũ trụ song song. Vũ trụ song song ám chỉ những thực tại thay thế tồn tại song song với chúng ta. Tuy nhiên, các chiều không gian và vai trò của nó trong vũ trụ thực sự khác xa so với cách mô tả phổ biến này. 

Bình thường, chúng ta chỉ nhận thức được ba chiều không gian bao quanh bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều sâu. Tuy nhiên, ngoài ba chiều có thể nhìn thấy này, các nhà khoa học tin rằng còn nhiều chiều nữa. Dựa trên Thuyết Siêu dây thì có tới 10 chiều không gian. Các chiều không gian này chính là những thứ chi phối vũ trụ, các lực cơ bản của tự nhiên cũng như các hạt cơ bản bên trong.

Các nhà khoa học tin rằng chiều không gian thứ tư chính là thời gian. Nó chi phối các thuộc tính của tất cả các vật chất đã biết tại bất kỳ thời điểm nào. Cùng với ba chiều không gian khác, xác định được vị trí của một vật thể trong thời gian là điều cần thiết để vẽ ra vị trí của nó trong vũ trụ.

Chiều không gian thứ năm và thứ sáu là nơi phát sinh khái niệm về các thế giới có thể có. Nếu chúng ta có thể nhìn xuyên qua chiều không gian thứ năm, chúng ta sẽ thấy một thế giới hơi khác với thế giới của chúng ta. Điều này tạo cho chúng ta một phương tiện đo lường sự giống và khác nhau giữa thế giới chúng ta và các thế giới khác. Trong chiều không gian thứ sáu, chúng ta sẽ thấy một mặt phẳng của các thế giới khác, nơi chúng ta có thể so sánh và định vị tất cả các vũ trụ có các điều kiện ban đầu giống như vũ trụ này (tức là cũng được hình thành từ Vụ nổ lớn- Big Bang). Về lý thuyết, nếu có thể nắm vững chiều không gian thứ năm và thứ sáu, người ta có thể du hành ngược thời gian hoặc đi đến những thời điểm trong tương lai.

Trong chiều không gian thứ bảy, người ta có thể truy cập vào các thế giới với điều kiện ban đầu khác với vũ trụ của chúng ta.

Chiều thứ tám một lần nữa cung cấp cho chúng ta một mặt phẳng của lịch sử vũ trụ có thể có. Như vậy, mỗi mặt phẳng bắt đầu với các điều kiện ban đầu khác nhau và phân nhánh ra vô tận (do đó tại sao chúng được gọi là vô hạn).

Trong không gian thứ chín, chúng ta có thể so sánh tất cả các lịch sử vũ trụ có thể có, với tất cả các định luật vật lý và điều kiện ban đầu khác nhau.

Ở chiều thứ mười và chiều cuối cùng, chính là nơi mọi thứ có thể tưởng tượng được đều bị bao phủ. Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của những người bình thường chúng ta. Tư duy của chúng đã bị giới hạn một cách rất tự nhiên về các chiều không gian.

Thực tế, chúng ta chỉ có thể nhận thức được bốn chiều không gian nhờ một trong hai cơ chế: hoặc các chiều phụ được kết hợp chặt chẽ trên một quy mô rất nhỏ; hoặc thế giới chúng ta biết tồn tại trên một góc nhỏ 3 chiều tương ứng với một brane (hay còn gọi là Thuyết Brane. Thuyết này đề cập về các hạt đã biết ngoài lực hấp dẫn sẽ bị hạn chế).

Mặc dù không thể nhận thấy sự liên quan của các giác quan với các chiều không gian, nhưng chúng chi phối sự hình thành của vũ trụ ngay từ ban đầu. Đó là lý do tại sao các nhà khoa học tin rằng nhìn ngược thời gian, sử dụng kính thiên văn có thể phát hiện ánh sáng từ vũ trụ sơ khai (vào hàng tỷ năm trước), sẽ thấy được sự tồn tại của các chiều không gian bổ sung ảnh hưởng thế nào đến sự tiến hóa của vũ trụ.

Một lý thuyết khác củng cố cho nhận định vũ trụ được tạo thành từ mười chiều không gian (thậm chí còn nhiều hơn) là Thuyết vạn vật (TOE). Tất cả các thuyết này tóm lại đều nhằm nỗ lực giải thích cách các lực đã biết trong vũ trụ tương tác với nhau thế nào, và cách vận hành của các vũ trụ khác.

Tựu chung, có thể thấy hiểu biết chúng ta về không gian, thời gian, và vũ trụ vẫn vô cùng hạn chế. Điều này khiến một số hiện tượng như đĩa bay, lỗ hổng thời gian, du hành vượt thời gian nằm ngoài khả năng giải thích của chúng ta. Điều đó khiến chúng ta chỉ có thể nhìn nhận chúng như những hiện tường kỳ bí, thật thật giả giả, hoặc huyền hoặc. Nhưng không thể ngờ chúng lại tồn tại một cách rất minh bạch, và cũng bị chi phối bởi những nguyên tắc nhất định.

Lê Na

Theo Phys.orgBÀI CHỌN LỌC

Chúng ta đang sống trong không gian 10 chiều?