Thay đổi ngôn ngữ trên điện thoại iPhone và Android 

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hiện tại, có thể nói hai loại điện thoại phổ biến là iPhone và Android. Bài viết này giới thiệu cách thay đổi ngôn ngữ trên hai loại điện thoại này.

1. Đổi ngôn ngữ trên điện thoại iPhone

Bước 1: từ cài đặt, chọn ‘Cài đặt chung'; tiếng Anh là: Settings => General

Bước 2: chọn Ngôn ngữ & Vùng; tiếng Anh là: Language & Region

Thay đổi ngôn ngữ trên điện thoại iPhone và Android

Bước 3: bấm vào ‘Ngôn ngữ của iPhone'; tiếng Anh sẽ là iPhone Language

Bước 4: sau khi có một màn hình hiện ra danh sách các ngôn ngữ, chọn vào ngôn ngữ mà bạn muốn hiển thị; sau đó sẽ có một màn hình nhỏ hiện ra để xác nhận; ví dụ câu hỏi xác nhận sẽ là: ‘Đổi thành Tiếng Anh'; bạn chọn vào đó để xác nhận. Như vậy chúng ta đã hoàn tất việc thay đổi ngôn ngữ trên iPhone sang tiếng Anh.

2. Đổi ngôn ngữ trên điện thoại Android 

Để đổi ngôn ngữ trên điện thoại Android, chúng ta thực hiện các bước như sau:

Bước 1: từ Cài đặt (Settings), chọn Quản lý chung (tiếng Anh là: General Management)

Bước 2: từ Quản lý chung, chọn Ngôn ngữ và bàn phím (Languages & Input)

Bước 3: bấm vào ngôn ngữ mà bạn muốn hiển thị, sau đó chọn Áp dụng (Apply). Nếu ngôn ngữ mà bạn muốn hiển thị, chưa có sẵn trong danh sách, bạn có thể bấm vào 'Thêm ngôn ngữ'; sau đó chọn ngôn ngữ mà bạn muốn thêm vào.

Thay đổi ngôn ngữ trên điện thoại iPhone và Android
Hình ảnh mô tả 3 bước đơn giản và nhanh chóng để thay đổi ngôn ngữ trên điện thoại Android.

Như vậy, với các bước đơn giản, chúng ta có thể dễ dàng nhanh chóng thay đổi ngôn ngữ trên điện thoại iPhone và Android. Nếu bạn còn trẻ, việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để hiển thị sẽ có rất nhiều tác dụng tốt cho bạn; đây cũng là một cơ hội để học thêm các từ tiếng Anh.

Xem thêm:

 

Bạn bình luận gì về tin này?

Khoa học Công nghệ


BÀI CHỌN LỌC

Thay đổi ngôn ngữ trên điện thoại iPhone và Android