Ngôn ngữ lập trình là gì? Có những loại ngôn ngữ lập trình nào?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày nay máy tính đã phát triển nhanh chóng và bao phủ khắp mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Một trong những yếu tố quan trọng trong máy tính là Ngôn ngữ lập trình, vậy ngôn ngữ lập trình là gì? Có những loại ngôn ngữ lập trình nào?

Ngôn ngữ lập trình là gì?

Ngôn ngữ lập trình là một loại ngôn ngữ máy tính; bao gồm một hệ thống các quy tắc chuẩn hóa, với mục đích là làm sao cho máy tính biết cần phải làm gì. (Ngôn ngữ lập trình tiếng Anh là Programming language.)

Ví dụ, khi con người chúng ta giao tiếp với nhau thì chúng ta dùng ngôn ngữ tự nhiên. Người Việt Nam thì dùng tiếng Việt, người Mỹ thì dùng tiếng Anh. Các ngôn ngữ này sẽ có các ký hiệu và quy tắc ngữ pháp.

Tương tự như vậy, ngôn ngữ lập trình cũng có các loại ngôn ngữ khác nhau. Ví dụ như ngôn ngữ Pascal, ngôn ngữ C, ngôn ngữ C++, ngôn ngữ C#, Java, Python, … Đối với các ngôn ngữ lập trình khác nhau cũng có các ký hiệu và quy tắc câu lệnh khác nhau.

Ngôn ngữ lập trình dùng để làm gì?

Ngôn ngữ lập trình dùng để lập trình ra các chương trình máy tính, các phần mềm, các ứng dụng, hay các hệ thống, …

Ví dụ, các phần mềm thanh toán online, các ứng dụng trò chơi, các ứng dụng nhắn tin, các ứng dụng mạng xã hội, các ứng dụng gọi video call, … Tất cả những sản phẩm này đều được tạo ra bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình để viết các chương trình và hệ thống.

Có những loại ngôn ngữ lập trình nào?

Có nhiều cách khác nhau để phân chia các loại ngôn ngữ lập trình. Để đơn giản, chúng ta có thể xem ngôn ngữ lập trình gồm hai loại như sau: Ngôn ngữ lập trình bậc thấp (tiếng Anh là Low-level Programming Language) và ngôn ngữ lập trình bậc cao (tiếng Anh là High-level Programming Language).

Bậc thấp hay bậc cao ở đây được xét theo tiêu chí là ngôn ngữ nào gần với ngôn ngữ máy hơn (gần với việc xử lý liên quan đến phần cứng).

Ngôn ngữ lập trình bậc cao

Trong khoa học máy tính, một ngôn ngữ lập trình bậc cao là một ngôn ngữ lập trình có sự trừu tượng hóa mạnh mẽ khỏi các chi tiết của máy tính.

So với các ngôn ngữ lập trình bậc thấp (low-level programming language), nó có thể sử dụng các yếu tố ngôn ngữ tự nhiên, dễ sử dụng hơn, và giúp quá trình phát triển chương trình đơn giản hơn và tương đối dễ hiểu hơn so với một ngôn ngữ bậc thấp.

Các ngôn ngữ như: C, C++, Pascal, Python, hay Java đều là những ngôn ngữ lập trình bậc cao.

Ngôn ngữ lập trình bậc thấp

Ngôn ngữ lập trình bậc thấp là một ngôn ngữ lập trình liên quan chặt chẽ đến phần cứng máy tính. Nó bao gồm hợp ngữ (Assembly language), ngôn ngữ máy (Machine language) và những xử lý liên quan đến phần cứng (Hardware).

Thông thường các lập trình viên hiện tại đa phần là sử dụng ngôn ngữ lập trình bậc cao.

Danh sách ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất 2022

Theo kết quả khảo sát từ trang statista.com, top 10 ngôn ngữ lập trình được yêu cầu nhiều nhất bởi các nhà tuyển dụng trên toàn thế giới vào năm 2022 là: Javascript, Java, Python, C#, Typescript, C++, PHP, C, Go, và Kotlin.

Hình ảnh thống kê 10 ngôn ngữ lập trình được yêu cầu nhiều nhất bởi các nhà tuyển dụng trên toàn thế giới vào năm 2022. (Số liệu tham khảo từ Statista.com)
Hình ảnh thống kê 10 ngôn ngữ lập trình được yêu cầu nhiều nhất bởi các nhà tuyển dụng trên toàn thế giới vào năm 2022. (Số liệu tham khảo từ Statista.com)

Xem thêm:

Nguồn tham khảo:

  • Ngôn ngữ lập trình - Wikipedia tiếng Việt
  • Most demanded programming languages by recruiters worldwide in 2022 - Statista.com
  • Ngôn ngữ lập trình bậc cao - Wikipedia tiếng Việt
  • Ngôn ngữ lập trình bậc thấp - Wikipedia tiếng Việt

Khoa học Công nghệ


BÀI CHỌN LỌC

Ngôn ngữ lập trình là gì? Có những loại ngôn ngữ lập trình nào?