Báo cáo: Người nhập cư bất hợp pháp nhận 4,38 tỷ USD trong ngân sách kích thích

Bình luận Thủy Tiên • 08:49, 29/03/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khi người Mỹ bắt đầu nhận được các ngân phiếu kích thích gần đây nhất trong gói cứu trợ Covid-19, một phân tích mới cho thấy khoảng 4,38 tỷ USD cũng sẽ được chuyển đến tay những người nhập cư bất hợp pháp.

Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư ước tính rằng 2,65 triệu người nhập cư bất hợp pháp có số an sinh xã hội - cho phép họ nhận được các ngân phiếu kích thích. Nhóm người nhập cư bất hợp pháp này có thể được mô tả là “người nước ngoài tạm thời hiện diện mà không có tư cách lưu trú”, theo Steven Camarota, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư.

“Những cá nhân này đang ở trong nước một cách bất hợp pháp và có thể bị yêu cầu rời đi. Tuy nhiên, theo hệ thống hiện tại, họ vẫn được cấp giấy phép làm việc và số an sinh xã hội”, ông nói.

Họ thuộc diện “Hành động trì hoãn dành cho trẻ em vào Mỹ” (DACA) và là những người được nhận “Tình trạng Bảo vệ Tạm thời”. Ngoài ra, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đã cấp 882.000 giấy phép làm việc và số an sinh xã hội cho những người nhập cư bất hợp pháp khác trong năm tài chính 2020, bản phân tích nêu rõ. Những người này bao gồm người nộp đơn xin tị nạn, người xin điều chỉnh tình trạng và tạm ngừng bị trục xuất, và các loại khác nữa.

Theo ông Camarota, họ không bao gồm 1,8 triệu người nhập cư bất hợp pháp mà Cơ quan An sinh xã hội đã ước tính - liên quan đến việc sử dụng số an sinh xã hội không khớp với tên của họ. Ngoài ra, 600.000 người khác có số an sinh xã hội từ khi họ ở trong nước này một cách hợp pháp, nhưng đã ở quá hạn thị thực.

“Đơn giản là không có gì phải bàn cãi rằng hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp sẽ nhận được hàng tỷ USD từ các khoản cứu trợ COVID-19”, ông Camarota nói. “Điều này làm nổi lên một thực tế còn đáng lo ngại hơn - những người nhập cư bất hợp pháp đang được cấp số an sinh xã hội với số lượng lớn. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Mỹ đơn giản là không nghiêm khắc trong việc thực thi luật nhập cư của mình”.

Những người xin tị nạn thường được cấp phép làm việc trong khi chờ đợi trường hợp của mình được xem xét - bất kể là đơn xin có xứng đáng được chấp nhận hay không. Trong khi gần 90% những người đó thể hiện nỗi lo sợ phải trở về quê hương khi trình diện tại biên giới trong cuộc kiểm tra ban đầu, dưới 20% cuối cùng được cấp phép tị nạn bởi một thẩm phán nhập cư. Đối với người Trung Mỹ, con số đó ít hơn 10%.

Trong làn sóng di cư gần nhất dấy lên vào năm 2019, biên giới phía Nam nước Mỹ đã trở nên quá tải, hầu hết những người nước ngoài bất hợp pháp thậm chí không thể hiện nỗi lo sợ trở về quê hương khi biết rằng họ vẫn sẽ được nhanh chóng vào Hoa Kỳ - đặc biệt nếu họ đi cùng một đứa trẻ. Chỉ có khoảng 25% những người vượt biên trái phép đang tuyên bố nỗi sợ phải trở về quê hương, theo Kevin McAleenan, quyền Thư ký Bộ An ninh Nội địa ngày 12/7/2019.

Thủy Tiên

Theo The Epoch Times

Kinh tế Tin kinh tế


BÀI CHỌN LỌC

Báo cáo: Người nhập cư bất hợp pháp nhận 4,38 tỷ USD trong ngân sách kích thích