Ngày 25/09: Người tố cáo TT Biden tham nhũng bất ngờ liên hệ với Quốc hội cung cấp chứng cớ | NTDVN

Bình luận Đức Thiện • 19:58, 26/09/23

1. Hạ Viện nêu tên 3 nhân chứng đầu tiên ra điều trần để điều tra luận tội TT Biden 2. Người tố giác gia đình Biden tham nhũng liên hệ với Quốc hội để cung cấp bằng chứng 3. Hoa Kỳ vẫn sẽ trả lương cho hàng ngàn người Ukraine dù Chính phủ có đóng cửa 4. Cuộc đình công ở Hollywood tạm ngưng sau khi đạt được thỏa thuận 5. New York chuẩn bị chi 1 tỷUSD để mướn khách sạn cho người nhập cư bất hợp pháp 6. Việt Nam: Nông dân không được mướn máy gặt lúa vì HTX tống tiền 7. NGHE VÀ NGẪM: Nhạc ngũ cung ứng với lục phủ ngũ tạng, nghe đúng nhạc để thân tâm đắc lợi ích