Cựu Cục Trưởng Cục CNTT - Bộ Công An Chấn Động Khi Biết Về: Nguồn Gốc Tạo Ra Con Người

Bình luận Devlin Nguyễn • 22:10, 21/04/23

Từ một người tin vào thuyết vô Thần, thiếu tướng Nguyễn Viết Thế đã thay đổi quan điểm của mình sau khi đọc được bài viết "Vì Sao Có Nhân Loại" của Đại Sư Lý. Ông tin rằng những thuyết về vũ trụ, Tam giới, Thiên Đàn, địa ngục...tất cả là có thật, trong Tam giới còn tồn tại thuyết luân hồi nghĩa là khi con người chết đi thì sẽ được luân hồi chuyển sinh, những khổ nạn hay hạnh phúc đối với người trong đời là do đức và nghiệp của người đó đã làm trong các đời trước tạo thành. Điều làm ông chấn động nhất là con người do Thần tạo ra, nên khi con người không tin Thần, không có đạo đức làm ước thúc bản thân, con người rất dễ bị dẫn dụ làm nhiều điều xấu, nhất là trong giai đoạn hiện nay - giai đoạn "Diệt" thì đã đến lúc thập ác bất xá không điều ác nào không làm: giết người hại mệnh, đồng tính luyến ái... con người hiện đang đứng trên bờ vực nguy hiểm. Chính vì thế ông khuyên con người phải luôn sống tích đức hành thiện, giúp đỡ người khác... hành xử đúng theo tôn chỉ trong bài viết đề cập đến, thì con người mới có hy vọng vượt qua kiếp nạn. Ông cũng cảm ơn đến Đại Sư Lý đã chỉ cho con người một chiếc thang lên trời qua bài viết "Vì Sao Có nhân loại". ▶︎ Mời quý khán giả xem - Bài viết "Vì sao có nhân loại": https://www.ntdvn.net/chuyen-de/nha-sang-lap-phap-luan-cong-cong-bo-bai-viet-vi-sao-co-nhan-loai-413216.html - Video bài viết : https://www.ganjing.com/video/1fkmd6sqfgl4RpkVJN3R7vOV41hj1c

Bài chọn lọc Phim