Canada thu hồi một số sản phẩm nước khử trùng tay do chứa Ethanol Công nghiệp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mới đây, Cơ quan Quản lý Y tế của Canada (Health Canada) cho biết họ sẽ thu hồi một số loại sản phẩm nước khử trùng tay vì có chứa ethanol công nghiệp.

Ethanol công nghiệp có thể chứa các hóa chất không được chấp thuận sử dụng trong sản phẩm khử trùng, và việc sử dụng chúng thường xuyên có thể dẫn đến khô da, kích ứng da, hoặc khiến da bị nẻ.

Danh sách thu hồi từ Health Canada bao gồm các sản phẩm sau:

  • Eltraderm Hand Sanitizer.
  • Gel 700 Hand Sanitizer.
  • Sanilabs Hand Sanitizer.
  • Walker Emulsions Hand Sanitizer.

Theo khuyến cáo từ cơ quan quản lý tại Canada, người tiêu dùng nên ngừng sử dụng những sản phẩm trên ngay lập tức, đồng thời gửi trả lại đơn vị phân phối sản phẩm tại địa phương để xử lý đúng cách.

Bộ Y tế Canada cho biết họ sẽ theo dõi sát việc xử lý thu hồi.

Trọng Nguyên
- Theo Canadian Press.BÀI CHỌN LỌC

Canada thu hồi một số sản phẩm nước khử trùng tay do chứa Ethanol Công nghiệp