Cần tăng cường giám sát liên bang bắt buộc đối với các công ty viễn thông Trung Quốc tại Hoa Kỳ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Quốc hội cần nhanh chóng giúp chính phủ liên bang tăng cường khả năng giám sát các hoạt động của các công ty viễn thông lớn Trung Quốc hoạt động tại Hoa Kỳ, theo một báo cáo của tiểu ban Thượng viện lưỡng đảng ban hành ngày 9/6.

“3 nhà mạng thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc đã hoạt động tại Hoa Kỳ từ đầu những năm 2000, nhưng chỉ trong những năm gần đây, FCC [Ủy ban Truyền thông Liên bang], Bộ Tư pháp (DOJ) và Bộ An ninh Nội địa (DHS) mới tập trung vào những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các hãng viễn thông này”, theo báo cáo do Tiểu ban điều tra thường trực của Ủy ban Chính phủ và An ninh Nội địa Thượng viện chuẩn bị.

Các chính trị gia đóng góp cho báo cáo gồm Thượng nghị sĩ Rob Portman là chủ tịch của tiểu ban, và  Thượng nghị sĩ Tom Carper là thành viên thiểu số xếp hạng.

Trong tuyên bố phát hành kèm bản báo cáo, Thượng nghị sĩ Portman nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang sử dụng các doanh nghiệp nhà nước của mình để thúc đẩy các nỗ lực gián điệp kinh tế và không gian mạng để chống lại Hoa Kỳ, và họ đã khai thác các mạng viễn thông của chúng ta trong gần 2 thập kỷ qua, trong khi từ trước đến nay chính phủ liên bang đã nỗ lực rất ít để ngăn chặn điều đó”.

Bản báo cáo mô tả cách thức Hoa Kỳ đã “cho phép các công ty thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc giành được chỗ đứng trong ngành viễn thông của [Hoa Kỳ], trong khi các đối thủ cạnh tranh ở Mỹ của họ phải đối mặt với những rào cản đáng kể để vào Trung Quốc. Rõ ràng rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ an ninh quốc gia của [Hoa Kỳ] chống lại các hoạt động gián điệp và tin tặc nước ngoài”, trích lời Thượng nghị sĩ Carper trong bản báo cáo.

“Sự thiếu giám sát này làm suy yếu sự an toàn của thông tin liên lạc tại Mỹ và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của chúng ta”, báo cáo đã nêu.

“Kể từ khi tiểu ban mở cuộc điều tra, các cơ quan đã tăng cường việc giám sát đối với các công ty mạng viễn thông của nhà nước Trung Quốc… Chính quyền gần đây cũng ban hành lệnh thành lập [Ủy ban viễn thông EO] để xem xét các rủi ro hành pháp và an ninh quốc gia do hoạt động của các nhà mạng nước ngoài tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính quyền của ủy ban mới vẫn còn hạn chế và do đó, đất nước, quyền riêng tư và thông tin của chúng ta vẫn đang đối mặt với nguy cơ”.

Báo cáo của 2 Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tập trung chủ yếu vào 3 công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc có hoạt động tại Hoa Kỳ là: China Mobile, China Telecom và China Unicom.

Ba hãng viễn thông này và các công ty con của họ đã hoạt động tại Hoa Kỳ ít nhất là từ năm 1999 mà hầu như không phải chịu sự giám sát nào, bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại trong nhiều năm rằng các công ty này thuộc sở hữu nhà nước và do ĐCSTQ kiểm soát, trích bản báo cáo.

Báo cáo này cũng cho biết các quan chức Hoa Kỳ đã tham gia vào các thỏa thuận bảo mật với 2 trong số các công ty nêu trên vào năm 2007 và 2009, nhưng sau đó chỉ thực hiện 2 lần truy cập vào trang web của mỗi công ty để giám sát tính tuân thủ. Ba trong số bốn lần truy cập được thực hiện kể từ năm 2017.

Trong số các khuyến nghị trong báo cáo có nêu:

  • Quốc hội nên chính thức trao cho Ủy ban Viễn thông EO thẩm quyền triệu tập theo lệnh điều hành năm 2019 để cấp, xem xét và thu hồi các thỏa thuận an ninh với các công ty Trung Quốc.
  • Quốc hội cần yêu cầu ủy ban xem xét các hoạt động của viễn thông Trung Quốc theo lịch trình thường xuyên và báo cáo kết quả cho cơ quan lập pháp. Các đánh giá như vậy hiện đang được thực hiện không thường xuyên, không theo quy luật và không nhất quán, theo báo cáo.
  • Quốc hội cần bảo đảm vai trò của các cơ quan liên bang khác trong quá trình giám sát của Ủy ban Viễn thông EO.

“Trong lịch sử, FCC đã tìm kiếm dữ liệu về đăng ký của hãng viễn thông nước ngoài từ các cơ quan chi nhánh điều hành khác, bao gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ”, trích lời bản báo cáo.

“Các lệnh điều hành gần đây làm cho các cơ quan này, và các cơ quan khác, trở thành cố vấn cho Ủy ban Viễn thông EO. Các cơ quan này cung cấp những dữ liệu đầu vào vô giá và vai trò của họ trong quá trình xem xét phải được tính đến trong bất kỳ luật pháp chính thức nào”.

Quốc hội nên thiết lập thời hạn cụ thể để hoàn thành tất cả các đánh giá của Ủy ban Viễn thông EO.

“Lệnh điều hành gần đây áp đặt các mốc thời gian nhất định, nhưng nó cho phép Ủy ban Viễn thông EO tìm kiếm các phần mở rộng, có thể rút ra quá trình xem xét, đặc biệt là nếu nguồn lực vẫn còn hạn chế”, báo cáo đã nêu.

  • Quốc hội cần đảm bảo Ủy ban Viễn thông EO có “các nguồn lực cần thiết để duy trì... nhằm đánh giá hiệu quả các đăng ký ứng dụng của các nhà mạng nước ngoài và giám sát các hoạt động của nhà mạng nước ngoài tại Hoa Kỳ”.
  • Quốc hội nên chuyển sang yêu cầu Trung Quốc cấp quyền truy cập tự do và đối ứng vào thị trường nội địa của mình cho các công ty viễn thông của Hoa Kỳ.

Bản báo cáo cho biết: “Trong các khía cạnh của viễn thông mà Trung Quốc chính thức cho phép nước ngoài tham gia, [ĐCSTQ] yêu cầu bắt buộc phải chuyển giao công nghệ, áp đặt các quy trình quản lý phân biệt đối xử cùng các yêu cầu cấp phép và hoạt động nặng nề”.

“Điều này dẫn đến một sân chơi quá mất cân bằng, trong đó các công ty Hoa Kỳ phải đối mặt với các chính sách hạn chế vô cùng lớn ở Trung Quốc, trong khi các công ty Trung Quốc không bị hạn chế tương tự [khi hoạt động] ở Hoa Kỳ”, báo cáo nêu rõ.

Du Miên

Theo The Epoch Times

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Cần tăng cường giám sát liên bang bắt buộc đối với các công ty viễn thông Trung Quốc tại Hoa Kỳ