Redirecting to https://www.ntdvn.net/covid-hom-nay/cap-nhat-tinh-hinh-viem-phoi-vu-han-sang-143-my-va-tay-ban-nha-cong-bo-tinh-trang-khan-cap-20892.html.