COVID-19: FDA mở rộng diện xét nghiệm với cả những ai không có triệu chứng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa mở rộng diện xét nghiệm COVID-19 - đối với cả nhóm người không có triệu chứng lẫn nhóm người bị tình nghi nhiễm virus, quan chức y tế của Cục cho biết...

"FDA được ủy quyền trong việc xét nghiệm chẩn đoán ban đầu đối với bất kỳ ai, bất kể là họ có biểu hiện triệu chứng COVID-19 hay có các yếu tố phơi nhiễm rủi ro khác, đây là một bước đi để hướng tới việc sàng lọc trên diện rộng, giúp cho việc mở cửa lại trường học và cả nơi làm việc." - Ủy viên Stephen M. Hahn của FDA thông báo vào 24/7.

Cục cho biết thêm, xét nghiệm COVID-19 sẽ được thực hiện thông qua việc thu thập mẫu tăm bông, hoặc mẫu tế bào, lấy từ hệ thống hô hấp của cá nhân.

Theo FDA, các công ty và tổ chức có thể muốn tiến hành xét nghiệm sàng lọc với những người không có biểu hiện triệu chứng, như một biện pháp để đảm bảo an toàn cho nơi làm việc. Từ tháng 6/2020, FDA cũng đã cập nhật thêm các khuyến nghị vào hướng dẫn chung, qua đó thông tin cho nhóm các nhà phát triển xét nghiệm hướng đến việc sàng lọc cho cả những người không có triệu chứng, cũng như cho các mục đích xét nghiệm trên diện rộng.

FDA đã đưa ra quyết định mở rộng trên sau khi nhận được phân tích dữ liệu khoa học từ công ty LabCorp. Công ty với mạng lưới 36 phòng thí nghiệm này cho biết có thể phát hiện sự hiện diện của COVID-19 từ cả những người không có triệu chứng, hay nói chung là từ cộng đồng. FDA đã xem xét phân tích và ghi nhận kết quả từ Labcorp là chính xác trong cộng đồng rộng lớn hơn, vượt khỏi phạm vi nghi nhiễm COVID-19 đơn thuần.

Theo đó, xét nghiệm tới đây sẽ lồng ghép vào xét nghiệm gộp mẫu trên cộng đồng. Xét nghiệm gộp mẫu là phương pháp xét nghiệm dựa trên mẫu sinh phẩm của nhiều cá nhân được gộp lại, thay vì phân tích đơn lẻ từng mẫu xét nghiệm của cá thể; và theo như FDA đã chỉ ra, cách này giúp tiết kiệm đáng kể lượng tài nguyên, đồng thời có thể tiến hành mở rộng việc xét nghiệm.

LabCorp cho biết bộ xét nghiệm của họ (tên là Pixel) chỉ gặp khó khăn với đơn thuốc của bệnh nhân, ngoài ra thì nó rất tiện dụng và có thể sử dụng ngay tại nhà, các bộ kit xét nghiệm khác từ LabCorp hay từ các tập đoàn thiết bị y tế khác cũng như vậy.

"Bằng cách cho phép sử dụng thêm một loại xét nghiệm khác trong mẫu gộp, chúng tôi cũng đã giúp làm tăng thêm khả năng bệnh nhân có thể nhận được kết quả (chẩn đoán) sớm hơn, đồng thời tiết kiệm nguồn tài nguyên khi mà nhu cầu xét nghiệm đang tăng lên trong đại dịch. Tiếp tục tạo điều kiện để tăng khả năng tiếp cận các xét nghiệm chính xác và đáng tin cậy cho tất cả người Mỹ là cực kỳ quan trọng, và FDA vẫn đang cùng các nhà phát triển (công cụ) xét nghiệm chạy đua với thời gian để hỗ trợ mục tiêu này." - Ủy viên của FDA cho hay.

Vũ Phong
- Theo The Epoch Times.BÀI CHỌN LỌC

COVID-19: FDA mở rộng diện xét nghiệm với cả những ai không có triệu chứng