Số đơn kiện gia tăng tại Tòa án Liên bang Mỹ có thể chấm dứt Ủy ban Điều tra 6/1

Giúp NTDVN sửa lỗi

Việc Ủy ban Điều tra 6/1 của Hạ viện Mỹ ban hành một trát đòi hầu tòa nhằm tìm kiếm dữ liệu điện thoại di động cá nhân từ hãng Verizon là không hợp lệ vì ít nhất 5 lý do, theo một đơn kiện do một giáo sư luật đệ trình lên tòa án liên bang Mỹ vào đầu tuần này kèm một lưu ý về Hiến pháp Mỹ.

Đơn kiện do Giáo sư John Eastman đệ trình vào ngày 14/12 tại Tòa án Quận Columbia của Hoa Kỳ. Trong đây, Giáo sư Eastman yêu cầu tòa ra phán quyết không hợp lệ đối với trát đòi hầu tòa từ Ủy ban lựa chọn của Hạ viện Mỹ để điều tra vụ bạo động diễn ra tại Điện Capitol của Hoa Kỳ hôm 6/1. Theo trát này, Ủy ban 6/1 của Hạ viện Mỹ yêu cầu hãng Verizon cung cấp “dữ liệu điện thoại, tin nhắn văn bản, danh sách liên lạc,v.v. trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2020 đến ngày 31/1/2021”.

Hành động của giáo sư Eastman là một trong số hàng loạt đơn kiện gần đây được đệ trình lên tòa án liên bang Mỹ. Việc này có thể dẫn đến phán quyết của tòa án buộc Chủ tịch Hạ viện Mỹ là bà Nancy Pelosi và các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ khác phải tổ chức lại và tái khởi động ủy ban đã chọn, hoặc dẹp bỏ hoàn toàn.

Giáo sư Eastman tuyên bố, trát đòi hầu tòa của Ủy ban đối với hãng Verizon không hợp lệ vì những lý do sau:

  • “Đầu tiên, các tuyên bố công khai của các thành viên Ủy ban [6/1] làm rõ rằng, Ủy ban đang cố gắng thực hiện chức năng hành pháp, thay vì hoạt động lập pháp thực sự. Quốc hội Hoa Kỳ không có quyền ban hành trát đòi hầu tòa cho các mục đích hành pháp.
  • “Thứ hai, trát đòi hầu tòa được đưa ra vi phạm Nội quy của Hạ viện và nghị quyết ủy quyền của chính Ủy ban [6/1]… việc Ủy ban thiếu các thành viên thiểu số được bổ nhiệm hợp lệ hoặc 'thành viên thiểu số cấp cao' được bổ nhiệm hợp lệ, khiến việc tuân thủ như vậy là không thể. Trát đòi hầu tòa vi phạm Nội quy Hạ viện hiện hành không hợp lệ.
  • “Thứ ba, trát đòi hầu tòa vi phạm Tu chính án thứ tư. Tiến sĩ Eastman có kỳ vọng hợp lý về quyền riêng tư đối với thông tin điện thoại di động cá nhân mà Ủy ban hiện đang tìm cách truy cập mà không cần lệnh khám xét.
  • “Thứ tư, trát đòi hầu tòa vi phạm Tu chính án thứ nhất. Trát đòi hầu tòa tìm kiếm thông tin chi tiết về hoạt động theo Tu chính án thứ nhất được bảo vệ của Tiến sĩ Eastman. Việc cho phép một ủy ban quốc hội có tính đảng phái cao xâm phạm vào hoạt động của Tu chính án thứ nhất của một đối thủ chính trị, sẽ có tác động rùng mình đối với quyền tự do ngôn luận.
  • “Cuối cùng, trát đòi hầu tòa vi phạm đặc quyền thân chủ của luật sư. Ngoài công việc học thuật của mình, Tiến sĩ Eastman còn tham gia vào hoạt động hành nghề luật sư đại diện cho khách hàng. Trát đòi hầu tòa không đưa ra điều khoản nào để bảo vệ thông tin đặc quyền cho khách hàng của luật sư".

Trong đơn kiện, Giáo sư Eastman tự mô tả mình là “một người theo chính trị khuynh hữu ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, điều này khiến ông ấy mâu thuẫn với tư cách thành viên có tính đảng phái cao của Ủy ban”. Ông vốn là cựu Hiệu trưởng Trường Luật Đại học Chapman và là giáo sư Luật Hiến pháp, Pháp lý Lịch sử và Tài sản.

Ngoài ra, ủy ban lựa chọn cho biết, họ cũng ra trát đòi phế truất giáo sư Eastman vì ông ta “dường như đã có công trong việc tư vấn cho Tổng thống Trump rằng, Phó Tổng thống [Mike] Pence có thể xác định đại cử tri nào được công nhận vào ngày 6/1, một quan điểm cùng chung với nhiều người đã tấn công vào Điện Capitol”.

Cũng đệ đơn kiện vào đầu tuần này chống lại Ủy ban lựa chọn của Hạ viện Mỹ là 4 nhà tư vấn chính trị, những người đã giúp thúc đẩy cuộc biểu tình hòa bình tại Nhà Trắng hôm 6/1 để ủng hộ cựu Tổng thống Trump, trước khi nổ ra cuộc bạo động vào cuối ngày hôm đó tại Điện Capitol.

Bốn người bao gồm ông Justin Caporale - được coi là “Giám đốc dự án”, ông Tim Unes - người sáng lập Chiến lược sự kiện, bà Megan Powers - được liệt kê là “Giám đốc hoạt động”, và bà Maggie Mulvaney - “VIP Lead” cho cuộc biểu tình.

Trong đơn kiện của mình, bốn người cho rằng họ là “những công dân tư nhân không tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc chương trình nào của chính phủ liên bang. Họ chỉ có một mối liên hệ rõ ràng với vấn đề mà Quốc hội tuyên bố là đang điều tra: Họ đóng vai trò là nhà cung cấp để giúp nhân viên tổ chức hòa bình, hợp pháp, trật tự và yêu nước để quảng bá những phát ngôn được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất.

“Mặc dù vậy, Nguyên đơn vẫn tự nguyện ngồi phỏng vấn kéo dài và đưa hàng nghìn tài liệu cho các nhà điều tra của Quốc hội. Các Nguyên đơn đã trả lời từng câu hỏi về những gì đã xảy ra tại sự kiện, ai đã nói chuyện, Nguyên đơn đã nói chuyện với ai và khi nào. Nếu Quốc hội muốn biết thêm bất cứ điều gì về sự tham gia ngắn gọn của Nguyên đơn với các sự kiện mà họ được cho là đang điều tra, thì Quốc hội chỉ cần hỏi.

“Thay vào đó, Quốc hội đã khen thưởng cho Nguyên đơn vì sự hợp tác của họ bằng cách chuyển đến Bị cáo Verizon Wireless, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của họ, để ra yêu cầu vô lối về thông tin chi tiết của tài khoản, địa chỉ liên hệ, các cộng sự cá nhân và chính trị, cũng như địa điểm thực của họ. Trát đòi hầu tòa có thời hạn 3 tháng vượt quá nhiều so với khoảng thời gian 10 ngày mà Quốc hội đã thẩm vấn Nguyên đơn”.

Giống như ông Chapman, bốn người yêu cầu tòa án đưa ra phán quyết rằng, trát đòi hầu tòa cho hãng Verizon là không hợp lệ vì nó “không được ban hành bởi một ủy ban hợp lệ; không phù hợp với vấn đề mà Quốc hội đang có ý định điều tra; không theo đuổi mục đích lập pháp; vi phạm các quyền của Tu chính án thứ nhất và thứ tư của Nguyên đơn; và vi phạm Đạo luật truyền thông được lưu trữ, 18 U.S.C. § 2701, v.v.”.

Các lập luận được trích dẫn trong đơn kiện của bốn người tổ chức cuộc vận động và giáo sư luật hiến pháp phản ánh những lập luận được trình lên cùng một tòa án liên bang trong hồ sơ ngày 8/12 của cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows. Ông Meadows cũng là cựu thành viên của Hạ viện Mỹ. của các Đại diện.

Ngoài việc tuyên bố trát đòi hầu tòa do ủy ban lựa chọn đưa ra là không hợp lệ, tất cả các đơn kiện đều cho rằng, bản thân ủy ban này vốn không hợp lệ vì không hoạt động theo H.R. 503, đạo luật đã tạo ra nó. Các đơn kiện lập luận thêm rằng, ủy ban được lựa chọn đang không thực hiện được “mục đích lập pháp hợp lệ” nhất quán với các cơ quan hiến pháp của Quốc hội Mỹ.

Ông Meadows định hình lập luận theo cách này: “Quốc hội không có quyền tự do để ban hành trát đòi hầu tòa. Thay vào đó, quyền điều tra của họ là phụ trợ cho cơ quan lập pháp của họ. Theo Trump kiện Mazars Hoa Kỳ, LLP, 140 S. Ct. 2019, 2031 (2020)”.

“Do sự ràng buộc này giữa quyền điều tra và quyền lập pháp, Quốc hội chỉ có thể ban hành trát đòi hầu tòa phục vụ mục đích lập pháp hợp lệ. Thực thi pháp luật và trừng phạt những sai trái pháp lý được nhận thức không phải là mục đích lập pháp hợp lệ. Trong phạm vi mà Quốc hội tìm cách sử dụng trát đòi hầu tòa để điều tra và trừng phạt hành vi sai trái hình sự được nhận thức, nó xâm phạm một cách vi hiến vào các đặc quyền của khối hành pháp”.

Phần tranh luận tiếp tục, nhấn mạnh rằng: “Ủy ban Lựa chọn đã không xác định được bất kỳ mục đích lập pháp nào mà Trát đòi hầu tòa Meadows đưa ra. Họ đã không xem xét bất kỳ dự thảo luật nào, cũng như không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về lý do tại sao các yêu cầu của họ với ông Meadows sẽ thúc đẩy bất kỳ dự thảo luật hợp lệ nào…”

“Nghị quyết ủy quyền của Ủy ban Lựa chọn cũng không xác định được mục đích lập pháp của nó. Việc ủy ​​quyền cho Ủy ban lựa chọn 'điều tra các sự kiện, hoàn cảnh và nguyên nhân liên quan đến vụ tấn công khủng bố trong nước vào Điện Capitol, vừa mơ hồ đến mức vô nghĩa, bao gồm các sự kiện và hoàn cảnh liên quan đến… các thực thể của khu vực công và tư nhân nếu được xác định là có liên quan bởi Ủy ban Lựa chọn cho cuộc điều tra như vậy'”.

Theo Epoch Times tiếng Anh

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Số đơn kiện gia tăng tại Tòa án Liên bang Mỹ có thể chấm dứt Ủy ban Điều tra 6/1