Thăm dò: Tỷ lệ ủng hộ Đảng Cộng hòa cao hơn 13 điểm trước Đảng Dân chủ tại Quốc hội

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nếu cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được tổ chức vào ngày hôm nay, 51% cử tri Hoa Kỳ có khả năng sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa, so với 38% sẽ bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ, theo kết quả một cuộc thăm dò mới của tổ chức thăm dò Rasmussen Reports.

Trong khi đó có 3% cử tri khác sẽ bỏ phiếu cho một số ứng cử viên khác, trong khi 8% không chắc chắn.

Dưới đây là kết quả, được công bố hôm 16/11:

  • 89% cử tri Đảng Cộng hòa nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên của GOP.
  • 77% thành viên đảng Dân chủ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ.
  • 48% cử tri độc lập sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa, so với 26% người sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ.

"Lợi thế 13 điểm dành cho thành viên đảng Cộng hòa trước đảng Dân chủ trong cuộc thăm dò mới nhất lớn là do sự tham dự của cử tri đảng Cộng hòa lớn hơn và lợi thế rộng rãi giữa các cử tri độc lập", tổ chức thăm dò này cho biết trong báo cáo khảo sát.

"Sự nổi tiếng đang giảm sút của Tổng thống Joe Biden mang lại hậu quả chính trị, vì hơn một nửa số cử tri nói rằng họ sẽ bỏ phiếu chống lại các ứng cử viên được Biden ủng hộ ở bang của họ. Sự ủng hộ từ Tổng thống Donald Trump sẽ có giá trị hơn, đặc biệt là với các cử tri độc lập."

Vào tháng 1 năm 2018, khảo sát cho thấy đảng Dân chủ dẫn đảng Cộng hòa 8 điểm (45% so với 37%). Biên độ này thu hẹp vào tháng 11 năm 2018 với kết quả sát sao với đảng Cộng hòa 46%, đảng Dân chủ 45% trong cuộc thăm dò cuối cùng trước khi đảng Dân chủ giành được đa số Hạ viện trong khi đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Thượng viện.

Doanh nhân và người về hưu ủng hộ mạnh mẽ Đảng Cộng hòa. Hầu hết nhân viên trong khu vực tư nhân sẽ bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa, trong khi các nhân viên chính phủ hơi có chiều hướng ủng hộ Đảng Dân chủ.

Cử tri ngày càng mất lòng tin về cách giới truyền thông đưa tin về chính trị, và hầu hết cho rằng giới truyền thông nhẹ nhàng với Tổng thống Joe Biden hơn so với Tổng thống Donald Trump.

Cuộc thăm dò của Rasmussen, được tiến hành từ ngày 8 đến 11 tháng 11, đã khảo sát 2.500 cử tri ở Hoa Kỳ. Biên độ sai số là +/- 2 %.

Minh Dũng

 

Bạn bình luận gì về tin này?

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Thăm dò: Tỷ lệ ủng hộ Đảng Cộng hòa cao hơn 13 điểm trước Đảng Dân chủ tại Quốc hội