Tổng cộng 89 Hạ nghị sĩ, 13 Thượng nghị sĩ cam kết phản đối phiếu bầu đại cử tri

Bình luận Nguyễn Minh • 04:26, 07/01/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

“Chúng tôi hiểu rằng sự ủng hộ của chúng tôi đối với những phản đối trong phiên họp chung có thể không được đa số cả 2 viện của Quốc hội ủng hộ. Tuy nhiên, cam kết của chúng tôi là 'ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ' và 'có đức tin thực sự và lòng trung thành đến cùng'”.

Tổng cộng có 102 thành viên đảng Cộng hòa cam kết phản đối phiếu bầu Đại cử tri trong Phiên họp chung của Quốc hội vào ngày 6/1, theo kết quả thăm dò của tờ The Epoch Times.

Trong số này, có 13 Thượng nghị sĩ.

Quốc hội đang triệu tập tại Washington để kiểm phiếu Đại cử tri của các tiểu bang gửi đến. Theo hệ thống bầu cử Cử tri đoàn, Quốc hội sẽ xác định ai là tổng thống đắc cử dựa trên số phiếu bầu của đại cử tri.

Tổng thống Donald Trump tranh cử nhiệm kỳ thứ hai đại diện cho Đảng Cộng hòa. Còn ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ là ông Joe Biden.

Việc phản đối phiếu bầu Đại cử tri phải thể hiện bằng văn bản với chữ ký của ít nhất một Thượng nghị sĩ từ Thượng viện và một Hạ nghĩ sĩ từ Hạ viện. Nếu phản đối thành công, thì Phiên họp chung sẽ bị dừng lại. Sau đó, mỗi viện sẽ tranh luận trong 2 giờ đồng hồ, trước khi bỏ phiếu.

Nếu mỗi viện của Quốc hội đều có đa số phiếu ủng hộ việc phản đối, thì các phiếu Đại cử tri có tranh chấp sẽ bị vô hiệu hoá.

“Chúng tôi hiểu rằng sự ủng hộ của chúng tôi đối với những phản đối trong Phiên họp chung có thể không được đa số lưỡng viện của Quốc hội ủng hộ. Tuy nhiên, cam kết của chúng tôi là 'ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ' và 'có đức tin thực sự và lòng trung thành đến cùng'”, 37 thành viên Cộng hòa từ Hạ viện, bao gồm cả Phó Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư ngày 6/1.

Một ứng cử viên tổng thống phải đạt được 270 phiếu Đại cử tri để giành chiến thắng. Nếu không có ứng cử viên nào đạt được số phiếu này, thì sẽ thực hiện bước tiếp theo, đó là Dân biểu của mỗi tiểu bang sẽ tham gia bỏ phiếu để bầu ra tổng thống. Thượng viện cũng sẽ tiến hành cách tương tự để bầu ra phó tổng thống.

Bà Pelosi và các thành viên đảng Dân chủ tuyên bố ông Biden đã thắng cuộc bầu cử. Còn Tổng thống Trump và những người khác khẳng định rằng, cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc.

Trong tuần này, Tổng thống Trump đã báo hiệu rằng, ông sẽ tiếp tục tiến hành các vụ kiện pháp lý về cuộc bầu cử ngay cả khi ông Biden được Quốc hội chứng nhận là người chiến thắng.

“Đó là một cuộc bầu cử gian lận, nhưng chúng tôi vẫn đang chiến đấu và bạn sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra”, ông nói trước một cuộc biểu tình ở Georgia.

Nguyễn Minh
Theo Epoch Times tiếng AnhBÀI CHỌN LỌC

Tổng cộng 89 Hạ nghị sĩ, 13 Thượng nghị sĩ cam kết phản đối phiếu bầu đại cử tri