Thơ: Chia buồn vui

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chia buồn
bao giờ cũng dễ
Cho đi một chút cảm thông

Chia vui
làm sao khó thế
Người không vui lẽ nào vui

Khó thật
do người đố kị
Tự đo cao thấp hơn người

Còn dễ
nhờ tâm độ lượng
Đời có gì ngoài khóc cười...

Nguyễn Quốc Văn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Chia buồn vui