Thơ: Yên Tử

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lên Yên Tử gặp Phật
Sương không rõ mặt người
Nắng bụi trần rũ sạch
Đá nhú sen giữa trời

Xuống núi về với đời
Tâm sóng yên biển lặng
Những khổ đau cay đắng
Bỗng mặn nồng trên môi

Ngày mai linh hồn người
An nhiên cùng vời vợi
Những mùa vui không tuổi
Nở hoa vào muôn nơi

Gió mềm lòng đắm đuối
Xanh vào trúc vào thông
Lẫn tiếng ve trôi suối
Nước chảy vào hư không

Ngày nao trở lại Trời
Trong lòng mang cõi Phật
Gieo niềm vui chân thật
Trên cánh đồng mây trôi...

Nguyễn Quốc Văn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Yên Tử