Xuân xưa: Hà Nội đón Tết thập niên 1920
Mẹ là Tết của đời con
Xuân con hổ nói chuyện người tuổi hổ