Cánh tả Mỹ trong mối quan hệ "phòng kín" với Trung Quốc

Cuộc bầu cử năm 2020 sắp diễn ra, một bài báo gần đây của một nhóm chuyên gia cố vấn TQ đã làm dấy lên tranh luận giữa những người theo dõi tình hình TQ. Bài báo lập luận rằng TQ nên cố gắng lôi kéo Cánh tả Mỹ để khắc phục mối quan hệ Mỹ -Trung đang xấu đi.

Trung Quốc