Tin ảnh biểu tình Hồng Kông: Cập nhật tình hình cuộc xung đột khốc liệt tại Trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 18/11, từ buổi sáng đến tận tối, những người biểu tình bị bao vây bên trong trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông liên tục cố gắng chạy ra khỏi trường, nhưng tất cả đều bị cảnh sát bắn xả lượng lớn bom hơi cay, và phun nước ngăn cản. Nhiều người biểu tình đã bị bắt giữ.

Ngày 18/11/2019, một người biểu tình mặt bị thương dính đầy máu bị cảnh sát Hồng Kông bắt trong trường Đại học Bách Khoa (Photo by Anthony WALLACE / AFP) (Photo by ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)
Một người biểu tình khác bị cảnh sát Hồng Kông bắt trong trường Đại học Bách Khoa ngày 18/11/2019 (Photo by Anthony WALLACE / AFP) (Photo by ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)
Rất nhiều người biểu tình bên trong trường Đại học Bách Khoa bị cảnh sát Hồng Kông bắt ngày 18/11/2019 (Photo by DALE DE LA REY / AFP) (Photo by DALE DE LA REY/AFP via Getty Images)
Rất nhiều người biểu tình bên trong trường Đại học Bách Khoa bị cảnh sát Hồng Kông bắt ngày 18/11/2019 (Photo by DALE DE LA REY / AFP) (Photo by DALE DE LA REY/AFP via Getty Images)
Hình ảnh những người biểu tình tại trường Đại học Bách Khoa bị cảnh sát Hồng Kông bắt ngày 18/11/2019. (Photo by DALE DE LA REY / AFP) (Photo by DALE DE LA REY/AFP via Getty Images)
Hình ảnh những người biểu tình tại trường Đại học Bách Khoa bị cảnh sát Hồng Kông bắt ngày 18/11/2019 (Photo by Anthony WALLACE / AFP) (Photo by ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)
Cảnh sát Hồng Kông điều động xe súng nước điên cuồng phun xả cột nước lớn vào phía những người biểu tình trong trường Đại học Bách Khoa (Photo by Anthony Kwan/Getty Images)
Những người biểu tình bị bao vây bên trong trường Đại học Bách Khoa cố gắng chạy thoát ra ngoài, nhưng bị cảnh sát điên cuồng bắn đạn hơi cay, và bắt giữ người biểu tình (Photo by Ye Aung Thu / AFP) (Photo by YE AUNG THU/AFP via Getty Images)
Những người biểu tình bị bao vây bên trong trường Đại học Bách Khoa cố gắng chạy thoát ra ngoài, nhưng bị cảnh sát điên cuồng bắn đạn hơi cay, và bắt giữ người biểu tình (Photo by Ye Aung Thu / AFP) (Photo by YE AUNG THU/AFP via Getty Images)
Những người biểu tình bị bao vây bên trong trường Đại học Bách Khoa cố gắng chạy thoát ra ngoài, nhưng bị cảnh sát điên cuồng bắn đạn hơi cay, và bắt giữ người biểu tình (Photo by Ye Aung Thu / AFP) (Photo by YE AUNG THU/AFP via Getty Images)
Những người biểu tình bị bao vây bên trong trường Đại học Bách Khoa cố gắng chạy thoát ra ngoài, nhưng bị cảnh sát điên cuồng bắn đạn hơi cay, và bắt giữ người biểu tình (Photo by Ye Aung Thu / AFP) (Photo by YE AUNG THU/AFP via Getty Images)
Những người biểu tình bị bao vây bên trong trường Đại học Bách Khoa cố gắng chạy thoát ra ngoài, nhưng bị cảnh sát điên cuồng bắn đạn hơi cay, và bắt giữ người biểu tình (Photo by Ye Aung Thu / AFP) (Photo by YE AUNG THU/AFP via Getty Images)
Cảnh sát Hồng Kông tiến vào chiếm giữ trường Đại học Bách Khoa bắt giữ những người biểu tình cố gắng bỏ thoát khỏi trường (Photo by Ye Aung Thu / AFP) (Photo by YE AUNG THU/AFP via Getty Images)
Cảnh sát bắn đạn hơi vào người biểu tình tại Đại học Bách khoa (Photo by DALE DE LA REY / AFP) (Photo by DALE DE LA REY/AFP via Getty Images)
Nhóm người biểu tình bên trong trường Đại Học Bách Khoa đang cố gắng thoát ra ngoài (Photo by Laurel Chor/Getty Images)
Nhóm người biểu tình bên trong trường Đại Học Bách Khoa đang cố gắng thoát ra ngoài (Photo by Anthony Kwan/Getty Images)
Nhóm người biểu tình bên trong trường Đại Học Bách Khoa đang cố gắng thoát ra ngoài (Photo by Anthony Kwan/Getty Images)
Những người biểu tình ở Đại học Bách khoa đã đụng độ với cảnh sát, những người biểu tình bước qua đám cháy (Photo by Laurel Chor/Getty Images)
Những người biểu tình ở Đại học Bách khoa đã đụng độ với cảnh sát, những người biểu tình bước qua đám cháy (Photo by Laurel Chor/Getty Images)
Một đám cháy lớn bên trong học Bách khoa (Photo by Laurel Chor/Getty Images)
Những người biểu tình ở Đại học Bách khoa đụng độ với cảnh sát, những người biểu tình ném bom xăng (Photo by Laurel Chor/Getty Images)
Đám cháy ở lối vào của Đại học Bách khoa (Photo by Anthony Kwan/Getty Images)
Khói đạn hơi cay bên ngoài Đại học Bách khoa (Photo by Anthony Kwan/Getty Images)
Nhiều xe cảnh sát đã đỗ tại cây cầu gần Đại học Bách khoa Hồng Kông (Photo by DALE DE LA REY / AFP) (Photo by DALE DE LA REY/AFP via Getty Images)
Các nhân viên y tế đỡ một người biểu tình bị thương trong cuộc xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình tại Đại Học Bách Khoa (Photo by Ye Aung THU / AFP) (Photo by YE AUNG THU/AFP via Getty Images)

Minh Thanh

Theo Epoch TimesBÀI CHỌN LỌC

Tin ảnh biểu tình Hồng Kông: Cập nhật tình hình cuộc xung đột khốc liệt tại Trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông