Virus Corona: Làn Sóng Lây Nhiễm Thứ Hai Tấn Công Trung Quốc

Khi Lưỡng hội—sự kiện chính trị lớn nhất năm của Trung Quốc—bắt đầu diễn ra, thì 100 triệu người ở Đông Bắc Trung Quốc phải đối mặt với lệnh phong tỏa mới khi làn sóng lây nhiễm Corona thứ hai xuất hiện. Có phải đã quá trễ để kiểm soát tình hình?

Trung Quốc Video