Áo dài ơi

Bình luận Đường Tân • 16:30, 29/12/19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Áo dài là áo dài ơi!
Đưa em về với tinh khôi thuở nào
Thuở nào mận mới hỏi đào
'Vườn hồng đã có ai vào hay chưa'?
Thuở nào e ấp xin thưa:
'Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào'!
Thuở nào tát nước bờ ao
Vờ quên chiếc áo xôn xao đi tìm...

Áo dài Việt Nam
Thuở nào e ấp xin thưa - 'Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào'! (Ảnh: Pexels)

Thuở nào trống giục hội Lim
Hát câu Quan Họ mắt tìm trao duyên
Thuở nào bến vẫn đợi thuyền
Thủy chung một dạ lời nguyền khăng khăng
Thuở nào thầy mẹ em răn
'Rằng thân con gái chớ ăn trầu người'
...
Áo dài là áo dài ơi!
Đưa em về với tinh khôi thuở nào
Áo dài là áo dài ơi!
Bao giờ cho đến cái thời 'ngày xưa'!...

Đường Tân

Văn hoá


BÀI CHỌN LỌC

Áo dài ơi