Bức tranh ‘Hoa mai đỏ’ 

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mai là một trong Tứ Quân tử: mai, lan, trúc, cúc (cũng có người cho rằng, Tứ Quân Tử là: tùng, cúc, trúc, mai), và là một đề tài yêu thích trong hôi họa phương Đông.

Mai là một trong Tứ Quân tử (mai, lan, trúc, cúc), rất nhiều giáo viên dạy hội họa thường bắt đầu từ Tứ Quân tử này, đó là khởi điểm để bước vào nghề vẽ tranh hoa lá, chim muông.

Trong Hồng Lâu Mộng, hồi 50, có viết:

Thơ chửa làm xong rượu chửa mời,
Tìm xuân, hỏi chạp tới Bồng Lai.
Cần chi Đại Sĩ lưng bình móc,
Xin hẳn Sương Nga một nhánh mai.

Gạt tuyết đỏ đi đời bớt lạnh,
Kéo mây tía xuống bụi thêm mùi.
Nhà thơ ai tiếc thân gầy guộc,
Áo dính đầy rêu trước Phật đài.

(Phỏng Diệu Ngọc khất hồng mai, Tào Tuyết Cần)

Hoa mai đỏ
Mai là một trong Tứ Quân tử (mai, lan, trúc, cúc). Bức tranh ‘Hoa mai đỏ’, mực màu, kích thước 68 x 70cm. (Bộ sưu tập tranh của họa sĩ Từ Minh Nghĩa).

Cao Nguyên
Theo Epochtimes

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Bức tranh ‘Hoa mai đỏ’