Đại Đạo trị quốc (Phần 18): Ma Đạo của phương Tây

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tương sinh tương khắc không phải là mâu thuẫn hoàn toàn đối lập, mà tương sinh và tương khắc là hai mặt không thể tách rời. Khi xã hội ở trong trạng thái Trung Dung, tương sinh tương khắc là hài hòa cân bằng. Chỉ khi đặt vào trạng thái cực đoan của Ma đạo nó mới biến thành mâu thuẫn đối lập hoàn toàn. Cho dù tương khắc, cũng phân thành khắc tổn, phản khắc, tương thành, các loại quan hệ, trong đó “Tương thành” là một loại cộng sinh hài hòa của tương khắc, chứ không phải là mâu thuẫn đối lập.

Xem lại:
Đại Đạo trị quốc (Phần 17): Sự sai lầm của tư duy
Đại Đạo trị quốc (Phần 1): Hoàng Đạo vô vi

Xã hội nhân loại rơi rớt xuống, hãm nhập trong tương sinh tương khắc, đồng thời phát triển dưới sự thúc đẩy của tương sinh tương khắc, không ngừng tích lũy những trí tuệ và nhận thức hậu thiên, hình thành nên tầng tầng tư duy quan niệm bên ngoài, che lấp chôn vùi Chân Ngã tiên thiên. Trong quá trình hình thành và tích lũy của tư duy quan niệm hậu thiên, sẽ sinh ra những đối ứng sai lầm, làm thế giới quan của người ta bị sai lệch. Những sai lầm đó cản trở nhận thức của nhân loại đến với chân lý, cản trở nhân loại quay về Đại Đạo.

Khi tư duy con người đã hoàn toàn sai lầm, điên đảo, cũng là Âm Dương đảo chiều, như vậy trong nhận thức của họ, tất cả đều là phản lại. Do vậy mà Triết học phương Tây dần dần từ chính Đạo biến thành tà đạo, sinh ra học thuyết Cộng sản chủ nghĩa . Học thuyết Cộng sản chủ nghĩa làm cho tư duy nhân loại hoàn toàn sai lầm, sai lệch, tạo thành Ma đạo tà thuyết, âm dương đảo chiều.

Tinh thần trợ sản Pháp của Socrates, là làm người ta thấy rõ chỗ sai lầm của tư duy tự kỷ, đồng thời từng bước quy chính những sai lầm đó, cuối cùng đến được chân lý. Đạo Trung Dung ức chế loại sai lầm này, bảo trì sự cân bằng nhất định, không bị trượt dốc, đảo lộn. Nhưng học thuyết Cộng sản chủ nghĩa lại hướng tới cực đoan, ra sức làm lệch loại sai lầm này, cuối cùng làm thế giới quan của con người hoàn toàn điên đảo, hình thành Âm Dương đảo chiều

Phần trước chúng ta đã bàn, tương sinh tương khắc có xu hướng dao động sai lệch khỏi vị trí cân bằng. Vị trí cân bằng này là Đại Đạo, là Chân Lý.

Đạo gia làm cho sinh mệnh ngược dòng tương sinh tương khắc mà hồi thăng, ngược dòng tương sinh tương khắc đẩy sinh mệnh về vị trí cân bằng, từ đó hồi quy Đại Đạo, thấy được Chân Lý. Đạo Trung Dung của Nho gia là trước sau giữ vững điểm cân bằng của Đại Đạo, bảo trì cân bằng tương sinh tương khắc, khống chế tương sinh tương khắc trong phạm vi an toàn, dao động xung quanh Đại Đạo, để duy trì sự hài hòa của tương sinh tương khắc, ngăn chặn nghiêng lệch. Nhưng cách làm của Ma đạo lại hướng tới cực đoan mà thúc đẩy tương sinh tương khắc, phá vỡ điểm cân bằng, làm cho nghiêng lệch, hình thành Âm Dương đảo chiều mà hủy đi tất cả.

Âm nhạc kích động cũng nằm trong một phần nghi lễ của Satan giáo. (Wikimedia Commons)
Một phần nghi lễ của Satan giáo. (Wikimedia Commons)

Nhân loại phát triển dưới sự thúc đẩy của tương sinh tương khắc, các trí tuệ, nhận thức hậu thiên sinh ra, tích lũy lên tầng tầng tư duy quan niệm, có Thiện có Ác. Phương thức của Đạo gia là gọt bỏ tất cả các nhân tố Ác, hồi quy Đại Đạo, đưa Thiện ẩn vào trong Đạo, trở thành Chí Thiện, cái Thiện vô danh.

Nho gia thì bảo trì tiết độ, ức chế Ác, biểu dương Thiện, giữ vững điểm cân bằng Đại Đạo, duy trì cân bằng. Ma đạo là gọt bỏ tất cả các nhân tố Thiện, không ngừng khuếch đại phóng túng nhân tố Ác, phá vỡ điểm cân bằng Đại Đạo, làm tương sinh tương khắc nghiêng lệch.

Tương sinh tương khắc là giá đỡ cân bằng của vũ trụ, một khị bị nghiêng lệch, sẽ tạo thành Âm Dương đảo chiều, tất cả trật tự bị phá vỡ, thế giới bước vào giải thể, hủy diệt. Dưới đây sẽ từng bước lột bỏ lớp ngoài hóa trang của hoc thuyết cộng sản chủ nghĩa, làm lộ ra bản chất của Ma đạo.

Phép duy vật biện chứng

Phép  duy vật biện chứng chủ nghĩa Cộng sản bắt nguồn từ Hegel - Lý luận biện chứng, học thuyết Cộng sản chủ nghĩa mượn dùng lý luận hạch tâm của Hegel, tức “Mâu thuẫn thúc đẩy sự vật phát triển”, nhưng tà thuyết cộng sản gọt bỏ tất cả những phần liên quan đến tín ngưỡng đối với Thần, nội hàm Đạo Đức, nó coi tất cả các sinh mệnh là “Vật chất trong vận động”, cho nên chủ nghĩa cộng sản xem sinh mệnh như cỏ rác, khinh nhờn sinh mệnh, hủy diệt nhân tính, nó lấy mặt trái của học thuyết Hegel, bẻ cong lợi dụng mà dùng.

Kỳ thực “Mâu thuẫn thúc đẩy sự vật phát triển”, trong đó “Mâu thuẫn” chính là tương sinh tương khắc, một khi nhân loại rơi rớt, xa rời Đại Đạo, thì nhất định bị hãm nhập trong tương sinh tương khắc, ở trong đó mà phát triển. Các trí tuệ, nhận thức, tư duy quan niệm hậu thiên đều trong đó mà sinh ra. Nhưng loại phát triển này không nhất định là việc tốt, quy luật phát triển của nhân loại trong sự thúc đẩy của tương sinh tương khắc là Thành, Trụ, Hoại, Diệt, nhân loại thuận theo đó mà góp sóng theo dòng, cuối cùng không cách nào thoát khỏi số phận bị hủy diệt. Chỉ có ngược dòng tương sinh tương khắc quay về, vứt bỏ các nhân tố xấu, bảo lưu nhân tố tốt, quay về trong Đại Đạo, mới là con đường hoàn mỹ vĩnh hằng nhất.

Chung Ly Vân Phòng bỗng nghe tiếng thiên nhạc vang khắp không gian, nhìn lên thấy mây lành ngũ sắc, hào quang sáng rực. Lại có một con hạc tiên đáp xuống trước mặt. Vân Phòng liền trao sách báu lại cho huynh trưởng rồi cưỡi hạc trắng mà bay về Trời. 
Chỉ có ngược dòng tương sinh tương khắc quay về, vứt bỏ các nhân tố xấu, bảo lưu nhân tố tốt, quay về trong Đại Đạo, mới là con đường hoàn mỹ vĩnh hằng nhất.(Ảnh tổng hợp)

Tương sinh tương khắc không phải là mâu thuẫn hoàn toàn đối lập, mà tương sinh và tương khắc là hai mặt không thể tách rời. Khi xã hội ở trong trạng thái Trung Dung, tương sinh tương khắc là hài hòa cân bằng. Chỉ khi đặt vào trạng thái cực đoan của Ma đạo nó mới biến thành mâu thuẫn đối lập hoàn toàn. Cho dù tương khắc, cũng phân thành khắc tổn, phản khắc, tương thành, các loại quan hệ, trong đó “Tương thành” là một loại cộng sinh hài hòa của tương khắc, chứ không phải là mâu thuẫn đối lập.

Thuyết Cộng sản lợi dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng, lấy triết học đấu tranh làm cơ sở, lấy vô Thần luận, tiến hóa luận để giải thích lại tất cả sự vật, hình thành nên một bộ gọi là thế giới quan Cộng sản chủ nghĩa. Thế là những người theo cộng sản chủ nghĩa, trên cơ sở tư duy này, hình thành nên một cái khung tư duy “Thế giới quan cộng sản chủ nghĩa”, làm tư duy tự kỷ hoàn toàn sai lầm, méo mó, sau đó thông qua tư duy này mà quan sát, đánh giá vạn sự vạn vật, đồng thời viết lại lịch sử nhân loại. Cho nên những thứ họ thấy về lịch sử và thế giới toàn là: Giai cấp, mâu thuẫn, kẻ mạnh ăn kẻ yếu, thù hận, đấu tranh… thông qua khung tư duy này, thì nhận thức của nhân loại đối với thế giới bên ngoài và lịch sử thì chỉ có nhân tố Ác, không còn nhân tố Thiện nữa.

Vô Thần luận, Tiến hóa luận

Đạo là Phép tắc (Pháp) để tạo nên Vũ Trụ, là cơ chế hài hòa hoàn mỹ nhất cho Vũ Trụ, thế giới tồn tại và vận hành, là Chân Lý, là Chủ Trí Huệ tạo vật. Quay về trong Đạo, là quay về với Thần. Khi nhân loại lúc ban sơ ở trong Đạo, là sinh tồn cùng với Thần, tiên thiên chân ngã chính là Thần. Chính tín với Thần, là con đường quay về của nhân loại, là gốc để quay về tiên thiên chân ngã. Tư duy chân chính của người là từ tiên thiên chân ngã phát xuất, đó mới là tự kỷ chân chính. Cho nên nhân loại nhất định phải liên thông với Thần, nếu chặt đứt quan hệ với Thần, nhân loại sẽ rơi vào mê lạc, cũng là chặt đứt quan hệ với tiên thiên chân ngã, các tầng diện tư duy sẽ bị gãy vỡ, từ đó bị các tầng diện tư duy hậu thiên bên ngoài khống chế hoàn toàn, không tìm lại được tự kỷ chân chính, đi đến hủy diệt. Thuyết Cộng sản chủ nghĩa, lấy vô Thần luận, tiến hóa luận làm cơ sở, chặt đứt liên hệ của nhân loại với Thần linh, rót vào tư duy người ta “Thế giới quan Cộng sản chủ nghĩa”, hình thành nên một loại mô thức tư duy, từ đó thay thế Chân Ngã, làm chủ thể con người, cũng như cá nhân bị ma quỷ phụ thể thao khống hoàn toàn, nhưng trong mê họ lại cho đó là tự kỷ, và trở thành một tế bào trên thân ma quỷ.

ĐCSTQ: thể chế tà ác nhất hành tinh và là virus độc hại nhất của nhân loại | NTD Việt Nam (Tân Đường Nhân)
Tà thuyết cộng sản chủ nghĩa, lấy vô thần luận, tiến hóa luận làm cơ sở, chặt đứt liên hệ của nhân loại với Thần Linh. (Tổng hợp)

Triết học đấu tranh

Tà ma chặt đứt quan hệ của người với Thần, với Chân Ngã, sau khi mang tư duy tự kỷ chân chính nhập vào tầng tư duy con người, làm con người biến thành một bộ phận của nó, thành tế bào của nó. Thông qua việc rót vào một bộ tư duy mô hình cộng sản chủ nghĩa, làm nhận thức của con người đối với thế giới, với lịch sử chỉ toàn là nhân tố Ác, không chút nhân tố Thiện, là ma tính. Đây chính là khống chế của nó từ bên trong con người, phát triển các tế bào độc bên trong nhân loại. Còn đối với thế giới bên ngoài, nó thông qua Triết học đấu tranh, phá vỡ trật tự nguyên lai của thế giới, phá bỏ truyền thống, phá bỏ liên hệ với Thần - con đường quay về của nhân loại, tiêu diệt các nhân tố Chính, quảng bá phóng túng các nhân tố Tà, biến thế giới thành thế giới của ma quỷ, biến thành Địa ngục.

Ma đạo hướng đến cực đoan mà thúc đẩy tương sinh tương khắc, mang tất cả đẩy về hai cực, phá vỡ Trung Dung - cân bằng, bài trừ tất cả các trạng thái trung gian. Làm hai cực hoàn toàn phân hóa, đối lập. Sau đó đem hai cực đã phân hóa đối lập này không ngừng thúc đẩy về phía cực đoan, làm “Thế” của hai cực càng ngày càng xa, cái thế này sẽ tích lũy tới một mức nào đó, khi vượt quá cực hạn, sẽ phá vỡ phòng tuyến, hai cực sẽ tiêu diệt lẫn nhau, năng lượng từ trong quá trình này sẽ được phóng thích. Ma quỷ đứng đằng sau sẽ lặng lẽ hút lấy năng lượng, thế giới sẽ thuộc về chúng.

Trong quá trình thúc đẩy tiêu diệt lẫn nhau, trật tự của thế giới sẽ bị phá vỡ, những nhân tố Thiện, Chính Thống, Đạo Đức sẽ bị hủy diệt, nhân tố Ác sẽ được phóng túng vô hạn, cán cân Thiện, Ác bị nghiêng lệch, cuối cùng hình thành nên Âm Dương đảo chiều.

Đối với xã hội nhân loại, triết học đấu tranh cộng sản chủ nghĩa mang nhân loại phân thành giai cấp, cưỡng bức tiếp thu khái niệm giai cấp, làm nhân tâm nghiêng lệch, méo mó bất bình, sau đó không ngừng thúc đẩy hận thù, phát động đấu tranh giai cấp, làm giai cấp này không ngừng tiêu diệt giai cấp khác.

ĐCS Trung Quốc đấu tố và giết người trong Cách mạng Văn hóa. (Ảnh tổng hợp)

Ví dụ: sau khi Trung Cộng chiếm Đại Lục, đem bách tính nông dân phân thành giai cấp, Địa chủ, Phú nông, Trung nông, Bần nông, sau đó liên tục bịa tạo, thúc đẩy thù hận giai cấp, bài trừ trạng thái trung gian, đẩy bách tính về phía cực đoan. Nó làm cho bần nông, trung nông cho là bị Địa chủ, Phú nông áp bức, làm cho họ nhận thức rằng tất cả những thống khổ bần cùng là đều do Địa chủ, Phú nông tạo thành, làm nhân tâm méo mó, bất bình. Đồng thời thông qua bịa tạo, sáng tác văn nghệ, tạo ra vở kịch “Bạch mao nữ” mà điên đảo trắng đen, kích động hận thù, đem diễn xuất trên toàn quốc. Liên tục đấu tố, ngụy tạo, “Vạch trần” tội ác Địa chủ… lấy hình thức đại vận động này mà không ngừng xúi giục, thêm dầu vào lửa, tạo ra thù hận giữa bách tính và Địa chủ, đẩy họ về hai phía cực đoan, tích lũy xu thế hận thù. Đồng thời, chúng lợi dụng và phóng túng những dục vọng, tham lam, ác niệm của con người, gào thét khẩu hiệu “Đánh thổ hào, chia ruộng đất”, để giết người một cách hợp pháp, đánh cướp hợp pháp, lấy việc chia tài sản của người giàu làm miếng mồi dẫn dụ, mê hoặc, dung túng những kẻ lưu manh, bần cùng, để những thứ tham lam, ác niệm trong nhân tính kích phát ra, để người nghèo cuối cùng tiêu diệt  người giàu. Nhân tố Thiện trong quá trình này bị tiêu diệt, trật tự xã hội trong quá trình này bị tan rã.

Sau khi xúi giục người nghèo tiêu diệt Địa chủ, Phú nông xong, cướp sạch gia sản đất đai của họ, chia chác, nhưng người nghèo chẳng có được một cắc tiền, cũng không tấc đất, tất cả đều rơi vào tay Đảng cộng sản, người nghèo cũng vẫn là những kẻ vô sản chẳng có chút gì sở hữu. Trong quá trình này, năng lượng bị ma quỷ Trung Cộng hút hết. Cùng thủ đoạn như vậy, đồng thời chúng kích động công nhân tiêu diệt chủ tư bản, kích động người không có văn hóa tiêu diệt phần tử trí thức… cuối cùng Trung Cộng trở thành Địa chủ lớn nhất, tất cả đất đai là của nó, bách tính không có tư hữu đất đai, chỉ còn cách thuê đất của nó, nộp thuế sử dụng đất, nó có thể cướp lại đất đai từ trong tay bách tính bất cứ lúc nào, ngay nhà cửa cũng thế, nhà mua thì quyền sử dụng đất cũng không quá 70 năm. Cuối cùng Trung Cộng quyền quý, Hồng nhị đại trở thành tư bản lớn nhất đất nước, tài sản quốc gia hầu như tập trung hết trong tay chúng, bị chúng xâu xé. Cuối cùng, các phần tử trí thức hầu hết thành chuyên gia bị Trung Cộng sử dụng, văn nhân thì không có tư tưởng, cúi mình, không có lương tri… chúng tiêu diệt Địa chủ, nhưng chính chúng trở thành Địa chủ, chúng tiêu diệt nhà tư bản, nhưng chính chúng trở thành nhà tư bản; nó tiêu diệt các phần tử trí thức, biến họ thành người hầu trong nhà… Mục tiêu của nó không phải là phá bỏ cái gọi là giai cấp, mà là xóa bỏ trật tự của xã hội chính thống, hủy diệt truyền thống, tiêu diệt nhân tố Thiện, phóng đại nhân tố Ác, cuối cùng tập hợp toàn bộ năng lượng về tay chúng, khống chế toàn thế giới.

Các dự ngôn kim cổ đều nói nhân loại hiện nay đang trong thời kỳ đại kiếp nạn, hiện tượng Âm Dương đảo chiều đã xuất hiện, ma quỷ đã thống trị nhân loại. Trận chiến Thần, Ma đã khai màn, trong vài năm thế cục đột biến xoay vần, rất nhiều ma quỷ đằng sau nhân thế ngăn trở người ta biết sự thật (Chân tướng), chúng cũng dần dần lộ diện, chúng ta cùng quan sát. Một bên là lực lượng của Chính Thần, một bên là thế lực tà ma cộng sản chủ nghĩa mà Trung Cộng là đại diện. Nó không chỉ thao khống họa hại người Trung Quốc, mà còn vươn móng vuốt tới toàn nhân loại, thâm nhập và khống chế toàn thế giới, các chính phủ xã hội tự do phương Tây, các tờ báo lớn, nhà mạng lớn, Liên hợp quốc, Vatican… có đâu mà không bị nó thâm nhập và thao khống?

Mỗi cá nhân trong thời khắc lịch sử then chốt cực kỳ đặc thù này, phải đưa ra lựa chọn: Lựa chọn chính nghĩa lương tri hay lựa chọn nhảy múa cùng ma quỷ - Điều đó quyết định tương lai của mỗi người, hy vọng nhân loại có thể tự mình lựa chọn tương lai tốt đẹp.

(Hết)

Thái Bình
Theo: Lý Đạo Chân - Vision Times

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Đại Đạo trị quốc (Phần 18): Ma Đạo của phương Tây