Đệ tử đệ nhất thần thông của Đức Phật Mục Kiền Liên có những thần thông gì? [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mục Kiền Liên trở thành vị đệ tử có thần thông đứng đầu trong số mười đại đệ tử của Phật Thích Ca. Các đệ tử khác cũng có một số thần thông, nhưng thần thông của Mục Kiền Liên là toàn diện nhất.

Phật Thích Ca Mâu Ni có mười đại đệ tử, mỗi một đệ tử đều có những điểm mạnh riêng của mình. Trong đó, có hai vị đệ tử là Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, đều sinh trong một gia đình Bà La Môn cao quý thời bấy giờ, lớn lên trong môi trường đầy đủ vật chất. Cả hai người đều được người từ các gia đình giàu có tìm đến để làm bạn thân. Để đơn giản hơn, chúng ta sẽ trực tiếp sử dụng tên của họ sau khi trở thành đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Tìm Đạo

Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất sống ở hai ngôi làng liền kề gần thành Vương Xá, thủ phủ của Magadha, cả hai gia đình đều rất thân với nhau.

Có lần, hai thanh niên trai tráng cùng với các bạn khác đi tham gia lễ hội thường niên ở thành Vương Xá. Sau lễ hội, 2 người đều không còn cảm thấy vui vẻ và hài lòng như các lần trước, trái lại mang đầy những nỗi buồn.

Khi hai người ngồi lại với nhau cùng trò chuyện, đều cảm nhận được sự vô thường của cuộc sống, nên quyết định bỏ gia đình và của cải, xuất gia sống cuộc sống của Sa Môn (là chỉ những vị tu hành, sống bằng việc đi ăn xin). Họ là những vị tăng bưng bát, đang tìm kiếm pháp môn giải thoát khỏi sự sống và cái chết. Khi họ nói với những người bạn về quyết định của mình, hầu hết những thanh niên trẻ tuổi đều quyết định đi theo để tìm kiếm ý nghĩa đích thực của nhân sinh.

Họ đi theo rọc rất nhiều thầy và nói chuyện với rất nhiều vị nổi tiếng của Sa Môn và Bà La Môn, họ đi khắp Ấn Độ vẫn không tìm được phương pháp để giải thoát khỏi cái chết. Đến khoảng 40 tuổi trở về quê, tá túc ở nhà người thầy cũ, họ bàn nhau chia nhau ra đi đi tìm, hẹn rằng ai tìm được trước thì nhanh chóng báo cho người kia.

Gặp được Phật pháp

Không lâu trước khi họ trở về quê hương của mình, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã bảo nhóm đệ tử đầu tiên của mình đến để giảng Phật pháp, và chính Đức Phật đã đến vương quốc Magadha.

Một lần Xá Lợi Phất đi ra ngoài và gặp được một tỳ kheo, sau khi nói chuyện, ông nhận ra ngay đây chính là điều mình đang tìm kiếm, ông liền về nói với Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên nghe tin Đức Phật ở Trúc Lâm cách đây không xa, nóng lòng phải đi ngay, nhưng Xá Lợi Phất muốn đi cùng với thầy đến gặp Đức Thế Tôn. Tuy nhiên, người thầy không bỏ được danh vọng tiền tài, và muốn hai người ở lại cùng mình. Tất nhiên, Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất biết mình đang tìm kiếm là gì sẽ không bị lay động trước những danh lợi.

Vị thầy này có đến khoảng 500 đệ tử, thực tế nhiều người trong số họ đến với vị thầy này lúc đầu đều là đi cùng với Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất. Và họ cũng đi theo Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất cùng nhau tìm đến Đức Phật Thích Ca. Ông thầy tức giận và "nôn ra máu" vì đã mất đi quá nhiều đệ tử.

Chứng quả vị A-la-hán và trở thành đệ tử chính thức của Đức Phật

Sau khi đến gặp Đức Phật để thọ giới, họ nghe những lời dạy và khai thị của Đức Phật, và lần lượt trở thành những vị A-la-hán (còn gọi là La-hán).

Sau khi Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất đắc quả A-la-hán trong một thời gian ngắn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tuyên bố họ là hai đệ tử đứng đầu, trợ giúp Đức Phật quản lý tăng đoàn, và hướng dẫn các tăng sĩ và các tín đồ. Trong những năm cuối đời khi Đức Phật mệt mỏi, Ngài đã dặn dò 3 đệ tử là Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất và A Nan (một trong mười đại đệ tử) thay Ngài giảng Pháp.

Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất trở thành những đệ tử hàng đầu của Phật Thích Ca (Ảnh: Origamiemensch / Wiki, CC BY-SA 3.0)

Mục Kiền Liên trở thành vị đệ tử có thần thông đứng đầu trong số mười đại đệ tử của Phật Thích Ca. Các đệ tử khác cũng có một số thần thông, nhưng thần thông của Mục Kiền Liên là toàn diện nhất.

Thần thông của Mục Kiền Liên 

Mục Kiền Liên sở hữu sáu đại thần thông: Thần túc thông, Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc mệnh thông và Lậu tận thông. Năm loại thần thông đầu đều là thần thông mà người tu luyện trong thế gian pháp đều sẽ xuất hiện, nhưng Lậu tận thông là phải chứng ngộ xuất thế gian pháp, nghĩa là sau này sẽ không bao giờ có phiền muộn. A-la-hán là quả vị thấp nhất khi xuất Tam giới, đều sẽ xuất Lậu tận thông, những thần thông này có thể thể hiện ra các công năng khác nhau.

Ông có thể biết suy nghĩ của người khác. Một lần nọ, một vị Tôn giả đang ngồi nghĩ về một pháp môn có thể đạt viên mãn. Mục Kiền Liên liền dùng thần thông xuất hiện trước mặt vị Tôn giả yêu cầu ông nói chi tiết về pháp môn ấy.

Mục Kiền Liên đã sử dụng Thiên nhĩ thông và Thiên mục của mình để nghe và nhìn những gì đã xảy ra trong thời gian và không gian của chúng ta. Cũng như có thể nghe và thấy những gì xảy ra trong các không gian và thời gian khác nhau, chẳng hạn như Thiên giới và Địa ngục.

Một đêm nọ, Xá Lợi Phất đến gặp Mục Kiền Liên, nhìn dáng vẻ thanh thản của ông và hỏi nguyên do. Mục Kiền Liên nói, ông đang nói chuyện với Đức Thế Tôn, lúc này Đức Phật đang ở cách chỗ họ rất xa. Hóa ra là Mục Kiền Liên đã sử dụng Thiên nhĩ thông và Thiên mục để nói chuyện.

Mục Kiền Liên dùng công năng túc mệnh thông xem cụ thể từng cá nhân: nếu ở thế gian, người  chính trực hành thiện thì sẽ được đầu thai ở một tầng Trời nào đó để hưởng phước lành. Còn người ở thế gian hành ác, sẽ bị đầu thai xuống một số tầng Địa ngục nào đó để chịu nhận ác báo v.v.

Biểu hiện của công năng Thần túc thông là nguyên thần có thể ly thể và đi thẳng đến các cảnh giới khác nhau. Ví dụ, khi Đức Phật đang giảng Pháp trên Trời được ba tháng, Mục Kiền Liên trực tiếp đến gặp Đức Phật trên Trời, báo cáo với Ngài những gì đã xảy ra ở Tăng đoàn, và xin Đức Phật chỉ dẫn thêm.

Có lần, các tỳ kheo sống trong “Giảng đường Mẫu Lộc” của chùa suốt ngày bận bịu với những chuyện tầm thường, bỏ bê việc tu hành của mình. Khi Đức Phật biết chuyện, Ngài đã yêu cầu ông sử dụng thần thông của mình để cảnh tỉnh họ và thực hành nghiêm túc. Và thế là Mục Kiền Liên dùng ngón chân làm rung chuyển “Giảng đường Mẫu Lộc”, sự rung chuyển dữ dội giống như một trận động đất. Các tỳ kheo kinh hãi, hết người này đến người khác buông bỏ tục niệm, và quay sang nghe theo sự hướng dẫn của Đức Phật.

Mục Kiền Liên cũng có Ban vận công. Có lần ông đã hái hoa sen từ Hy Mã Lạp Sơn để chữa bệnh cho Xá Lợi Phất. Ông dùng Ban vận công đưa một cây bồ đề và trồng ở Tinh xá Kỳ Viên.

Ngoài ra, Mục Kiền Liên cũng có thể dùng công năng để biến hóa như Tôn ngộ không.

Một lần, Đức Phật và 500 tỳ kheo đi thăm Đao Lợi Thiên (một tầng trời trong Tam giới), họ đi ngang qua nơi ở của Long Vương. Long Vương rất tức giận và đến trả thù. Long Vương đã làm phép và nhấn chìm cả thế giới vào trong bóng tối. Có một số tỳ kheo muốn hàng phục rồng, nhưng Đức Phật không đồng ý, vì ông biết sự hung dữ của Long Vương. Chỉ khi Mục Kiền Liên đề nghị tự mình đi giải quyết, Đức Phật mới đồng ý.

Mục Kiền Liên biến thành một con rồng lớn, phun lửa chiến đấu quyết liệt với Long Vương, sau đó ông thay đổi thành nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, khiến Long Vương chỉ có thể chống đỡ mà không thể đánh trả. Cuối cùng ông biến hoá thành con đại bàng có đôi cánh vàng kim, là thiên địch của rồng, Long Vương bắt buộc phải đầu hàng. Long Vương bị đưa đến gặp Đức Phật để cầu xin.

Thần thông không thể chống lại nghiệp lực

Nửa năm trước khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết bàn, hai người bạn cùng sinh vào một ngày cuối cùng đã chia lìa bởi cái chết. Xá Lợi Phất Niết bàn trong căn phòng nơi ông được sinh ra.

Nhân tiện nói thêm, ba anh em và ba chị em của Xá Lợi Phất cũng lần lượt trở thành tỳ kheo trong tăng đoàn của Đức Phật, và họ đều chứng đắc quả vị A-la-hán. Chỉ có người mẹ Bà La Môn của ông là có thái độ thù địch với Phật Thích Ca. Khi các tỳ kheo đi xin ăn dọc đường gặp bà, bà vừa cho vừa chửi rủa. Vì vậy, sau khi Xá Lợi Phất biết thời gian cho cái chết của mình, ông đã chọn về nhà để Niết bàn và cứu mẹ mình. Và thế là người mẹ chứng kiến cảnh tượng ​​một số vị thần đến và đi để kính lễ con trai mình, và nghe những gì con trai thuyết pháp, bà đã thay đổi niềm tin và trách con trai đã không nói với bà sớm hơn. Sau khi con trai nhập Niết bàn, bà đã đem những hũ vàng ra tổ chức lễ tang long trọng.

Sau khi Xá Lợi Phất nhập Niết bàn, mẹ của ông đã tổ chức một lễ tang thần thánh và trang trọng cho ông (Ảnh: Anandajoti / flickr, CC BY 2.0)

Mục Kiền Liên mất hai tuần sau khi Xá Lợi Phất nhập Niết bàn, thọ 84 tuổi. Đức Phật nhập Niết bàn nửa năm sau khi hai đệ tử của Ngài qua đời, lúc đó Ngài đã 80 tuổi.

Khi Đức Phật Thích Ca còn sống, Phật pháp do Ngài truyền dạy ngày càng hưng thịnh, lúc bấy giờ, Sa Môn của nhiều giáo phái khác trong Vương quốc Magadha đều cải đạo theo Đức Phật Thích Ca, những tà môn sinh lòng ghen ghét vì mất đi tín đồ. Mục Kiền Liên đã ở trong tăng đoàn của Đức Phật hơn 40 năm, ông đã sử dụng thần thông của mình để biết những môn tu chính pháp và môn tu ngoại đạo, sau khi chết sẽ đi về đâu, có thể nói ra một số sự tình. Đã có rất nhiều người cải tà quy chính, và một số ngoại đạo chỉ mũi dùi vào thần thông của Mục Kiền Liên.

Sa Môn ngoại đạo không dám tự tay giết Mục Kiền Liên, chúng gom tiền vàng của tín đồ mua băng đảng thổ phỉ để làm chuyện này.

Vào thời điểm đó, Mục Kiền Liên sống một mình hang động đen trong khu rừng bên ngoài thành phố Vương Xá, ông biết rằng ngày cuối cùng của mình đã gần kề và ông không muốn kéo dài sự sống của mình bằng thần thông. Khi  thấy nhóm thổ phỉ tiếp cận, ông biết mục đích của chúng. Mặc dù, không sợ chết nhưng vì để tránh cho kẻ sát nhân gây ra nghiệp chướng khủng khiếp, khi phỉ đồ ập đến, ông đã dùng thần thông để ẩn đi. Nhóm thổ phỉ không cam lòng, đã quay lại nhiều lần nhưng ông đều tránh được. Vào lúc cuối ông đột nhiên mất đi thần thông làm chủ thân thể.

Hóa ra ở các kiếp trước ông đã tạo rất nhiều nghiệp vì giết chết cha mẹ, lúc đó ông bị đọa vào địa ngục và vô số quả báo hàng trăm năm vẫn chưa kết thúc, và nó đã kết thúc vào bây giờ. Kết quả là những tên thổ phỉ đã đánh vỡ xương đầu ông, và ném xác ông vào một đống bụi cây rồi chạy trốn để nhận tiền thưởng.

Tuy nhiên, ý chí tinh thần và thể chất của ông rất mạnh, sau khi tỉnh lại, ông đã vái lạy Đức Phật và báo rằng ông sắp nhập Niết bàn. Đức Phật yêu cầu ông thuyết pháp lần cuối cho các tăng sĩ nên ông đã diễn hoá ra đủ các thần thông thuật loại. Sau khi từ biệt Đức Phật, ông trở lại hang đá và nhập Niết Bàn.

(Câu chuyện trên trích từ "Truyện các đệ tử Phật Đà" do Trưởng lão Hướng Trí (Nyanaponika Thera) và Tiến sĩ Hellmuth Hecker, một nhà sư Tích Lan đến từ Đức, đồng tác giả)

Lưu ý: Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Pháp 2500 năm trước, không có tài liệu nào lưu lại, được truyền miệng qua nhiều thế hệ đệ tử, các vị tài tử sau này đã biên soạn lại các bản ghi chép dựa trên ký ức của chính họ. Có thể có nhiều phiên bản khác nhau.

Huy Hải
Theo Sound of Hope

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Đệ tử đệ nhất thần thông của Đức Phật Mục Kiền Liên có những thần thông gì? [Radio]