Thơ: EM GÁI II - (Tặng nhà thơ Nguyễn Bảo Chân)

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 07:30, 30/04/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thủ thỉ đám mây bay trên cao: “Nước mắt đàn ông hiếm nhường nào”. Quỳ dưới chân em, quân tử khóc; Nước mắt gom về dễ thành ao.

Mệnh số em tôi vốn khác người
Mặc ai sắc nước với hương trời
Trời ban đôi mắt, ôi đôi mắt
Như có Thiên Thai ở đó rồi

Mười bảy làm thơ như Thần xui
Từng chữ, từng câu thấu tim người
Gửi dấu “Chân trần qua vệt rét”*
Để đấng mày râu biết ngậm ngùi

Thủ thỉ đám mây bay trên cao:
“Nước mắt đàn ông hiếm nhường nào”
Quỳ dưới chân em, quân tử khóc
Nước mắt gom về dễ thành ao

Hạnh phúc cần chi phải đủ đầy
Rượu tình một nhấp cũng làm say
Có một đêm Rằm em đã cất
Kể chi trăng khuyết với trăng gày

29.04.2021

Đoàn Thị Lam Luyến

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Thơ: EM GÁI II - (Tặng nhà thơ Nguyễn Bảo Chân)