Hai di thể phụ nữ bí ẩn trong lăng mộ Quan Vũ, chuyên gia xác nhận một người là mỹ nữ Điêu Thuyền

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khi các nhà khảo cổ khai quật lăng mộ của Quan Vũ, phát hiện trong lăng mộ có hai di thể phụ nữ bí ẩn, điều này đã gây chấn động...

Quan Vũ, tự Vân Trường  là người đứng đầu trong số ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán, được hậu thế tôn sùng là Võ Thánh, hiện thân của lòng trung nghĩa. Sự tích về anh hùng Quan Vũ, dù là “rượu ấm trảm Hoa Hùng”, hay “một ngựa phi ngàn dặm, qua năm ải chém sáu tướng”, “Ở Hoa Dung Đạo thả hổ về rừng”... cố sự nào chúng ta dường như cũng đều rất quen thuộc. Đặc biệt khoảng thời gian khi ông trấn thủ Kinh Châu đại phá Tào quân, quả thực đã đạt đến đỉnh cao của danh vọng cuộc đời. 

Sau khi bị Đông Ngô đánh úp khiến Kinh Châu thất thủ, My Phương và Sĩ Nhân hàng Ngô, binh lính tan tác… dẫn tới từng trận thở dài thất bại. Tôn Quyền sai người mang thủ cấp của Quan Vũ đến Lạc Dương nộp cho Tào Tháo. Tào Tháo vì để bày tỏ niềm cảm ân cuộc giải vây năm xưa, không mang đầu Quan Vũ đi bêu mà sai làm lễ tang trọng thể theo nghi thức an táng chư hầu.

Ngô lịch viết: Quyền đem đầu của Vũ đến chỗ Tào công, Tào công lấy lễ chư hầu mà an táng cho Vũ. Tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa mô tả tình tiết rằng Tào Tháo cho người dùng gỗ quý tạc thành thân người rồi chắp đầu lâu của Vũ vào an táng. Từ đó, trong dân dân gian có câu rằng: “Quan Vũ gối đầu ở Lạc Dương, thân nằm Đương Dương, hồn bay về Sơn Tây”. 

Quan Vũ đọc sách. (Ảnh: Sound of Hope)
Quan Vũ đọc sách. (Ảnh: Sound of Hope)

Mộ của Quan Vũ có một ngôi là táng đầu, một ngôi táng thân. Hai ngôi mộ này ban đầu rất đơn sơ, nhưng từ thời nhà Tùy và nhà Đường về sau, các hoàng đế của các triều đại đã xây dựng mở rộng thêm lăng mộ. Vào thời nhà Minh, lăng mộ của Quan Vũ đã rất rộng rãi, thậm chí có thể nói là tráng lệ. 

Về sau, khi các nhà khảo cổ khai quật lăng mộ của Quan Vũ, phát hiện trong lăng mộ có hai di thể phụ nữ bí ẩn, điều này đã gây chấn động. Danh tính của hai di thể phụ nữ này rất khó lý giải, bởi vì trong lịch sử, khi Quan Vũ qua đời, gia quyến của ông vẫn còn ở Kinh Châu, con trai của ông sau này cũng theo thừa tướng Gia Cát Lượng Bắc phạt. Đây chắc chắn không phải là phu nhân của ông. Vậy, đó là ai?

Sau khi nghiên cứu, các chuyên gia phát hiện di thể phụ nữ trong lăng mộ Quan Vũ ở Lạc Dương bị phân hủy quá nặng nên không thể xác định được danh tính. Còn di thể phụ nữ trong lăng mộ Quan Vũ ở Đương Dương hóa ra lại là Điêu Thuyền, một trong tứ đại mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử. Cuộc đời của mỹ nữ Điêu Thuyền cũng vô cùng truyền kỳ, cuối cùng lại rơi vào tay Tào Tháo. Tào Tháo vì ái tài sốt ruột, thế là liền trao ngựa Xích Thố và Điêu Thuyền cho Quan Vũ, hy vọng Quan Vũ quy thuận về phía mình.

Tuy vậy, Quan Vũ là một người vô cùng nghĩa khí, chỉ nhận ngựa Xích Thố, tuyệt không tiếp nhận Điêu Thuyền, về sau mới có cố sự “Dưới ánh trăng trảm Điêu Thuyền”. Nhưng dù thế nào đi nữa, Điêu Thuyền cũng đã được đưa cho Quan Vũ, khi ấy coi như đã trở thành thiếp của Quan Vũ. Và có thể sau khi Điêu Thuyền qua đời, có người sinh lòng thương tiếc, thế là sau đó đã đem thi thể Điêu Thuyền an táng tại ngôi mộ Quan Vũ ở Đương Dương. 

Ngoài ra, còn có một loại giả thuyết là, sau khi Điêu Thuyền được Tào Tháo đưa cho Quan Vũ, đã từng khóc lóc với Quan Vũ về những oan khuất của bản thân mình. Lã Bố là một người vô cùng quan trọng đối với Điêu Thuyền, nàng đối với Lã Bố cũng một mực cảm thấy áy náy, muốn lấy cái chết để tạ tội. Quan Vũ sau khi nghe xong thì quyết định thành toàn cho Điêu Thuyền, thế là Điêu Thuyền rưng rưng tự sát.

Quan Vũ trảm Điêu Thuyền dưới ánh trăng. (Ảnh: Sound of Hope)
Quan Vũ trảm Điêu Thuyền dưới ánh trăng. (Ảnh: Sound of Hope)

Dân gian lưu truyền rằng, sau khi Quan Vũ tạ thế, người đời sau sợ Quan Vũ nơi âm phủ sẽ cô đơn tịch mịch, bởi vậy trong lăng mộ ở Lạc Dương đã sắp đặt một đám cưới âm, đồng thời đem thi thể Điêu Thuyền an táng trong lăng mộ Quan Vũ ở thành Đương Dương.

Qua đây có thể thấy rằng, lăng mộ của Quan Vũ cũng nhuốm màu huyền thoại giống như chủ nhân của nó vậy. Không giống như các vị đế vương và tướng lĩnh khác, Quan Vũ không có xây mộ huyệt cho riêng mình, lăng mộ Quan Vũ ngày nay đều là do hậu nhân xây dựng cho ông. Trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, Quan Vũ là một anh hùng được mọi người ngưỡng vọng, ngay cả Tào Tháo hay là Tôn Quyền đều bày tỏ sự kính trọng đối với Quan Vũ.

Lý Tuệ
Theo Sound of Hope

Bạn bình luận gì về tin này?

Văn hoá Lịch sử


BÀI CHỌN LỌC

Hai di thể phụ nữ bí ẩn trong lăng mộ Quan Vũ, chuyên gia xác nhận một người là mỹ nữ Điêu Thuyền