Chu Dịch giải mã Thiên cơ (Phần 1): Thà trái Thiên Ý, nguyện không phản Đạo

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lật giở lịch sử nhân loại trong thời khắc hắc ám, Thần bị đóng đinh trên giá chữ thập, trung thần bị hại chết, càng trung liệt thì cái chết càng thảm liệt. Đây là do Đạo Nghĩa của con người đã bị chôn vùi, lịch sử đọa nhập hắc ám. Trong đêm dài lịch sử, ở trung tâm hắc ám, họ làm trái Thiên Ý, cô độc tuyên chiến với hắc ám, dùng tận sức lực, lẳng lặng đặt Đạo Nghĩa lên trên Thiên Ý, lấy tâm thắp lên ngọn đuốc, soi sáng vạn cổ tối tăm!

Xem: Chu Dịch giải mã Thiên Cơ:
P-1: Thà trái Thiên Ý, nguyện không phản Đạo
P-2: 
Giải mã thiên tượng tai họa Trịnh Châu [Radio]
P-3: Giải khai chân cơ - Chu Dịch vận hành
P-4: Ẩn trong sinh sát – Đứng nơi bất bại
P-5: Huyền Cơ của Chu Dịch
P-6: Huyền Cơ của Thái Cực

Nhân gian là nơi cực kỳ đặc thù, lịch sử của nhân loại là một vở kịch lớn, kịch bản đã được viết xong, chỉ là theo các tình tiết đã định mà diễn từng màn. Tình tiết của vở kịch lớn này biến hóa đối ứng với quy luật vận hành của Chu Dịch, đối ứng với biến hóa của Thiên Tượng,  chúng ta thường gọi là Thiên Ý. Cho nên nhiều cao nhân đắc Đạo trong lịch sử, sau khi xem thấu huyền cơ của Dịch lý, đã lưu lại nhiều thiên cổ dự ngôn.

Quẻ thứ tám của Chu Dịch “Quẻ Tỷ” (Thủy Địa Tỷ), hào Cửu Ngũ nói “Vương dụng tam khu, thất tiền cầm”, tượng của hào này nói “Xả nghịch thủ thuận, thất tiền cầm dã”. Trong đây ẩn chứa một quy luật lịch sử.

Nó có nghĩa là gì? Trước khi nói ra, chúng ta cùng tìm hiểu một điển cố. Trung Quốc có hai thành ngữ, “Nhất võng đả tận” (Tạm dịch: một lưới  vét sạch), và “Võng khai nhất diện” (Tạm dịch: Lưới mở một mặt), điển cố này có liên quan đến hai thành ngữ trên.

Thương Thang là hoàng đế khai quốc của triều Thương, có lần đi ra ngoài, thấy người chăng lưới đi săn. Thấy người đó chăng lưới bốn mặt, vừa chăng vừa cầu Trời: “Tất cả các con vật trong thiên hạ đều vào lưới của ta.”

Thương Thang thấy vậy nói: “Có phải ông muốn tất cả con vật bị một lưới vét sạch?” Thương Thang liền cho người dỡ bỏ ba tấm, chỉ lưu lại một tấm lưới, đồng thời hướng lên Trời cầu khấn: “Những con muốn chạy phía trái, thì cứ phía trái mà chạy, những con muốn thoát sang phải, thì cứ phải mà chạy. Chỉ những con không thuận theo Thiên mệnh, thì vào lưới này.” Đây là điển cố “lưới mở một mặt”.

Thiên Thượng có đức hiếu sinh, không tuyệt đường sinh tồn của con người. Trước mỗi lần kiếp nạn giáng xuống, Thiên Thượng nhất định lưu cho chúng sinh một con đường sống, cho chúng sinh có lối thoát, đây là quy luật của Thiên Đạo. Trước khi lâm kiếp nạn, chạy theo hướng nào thì được an toàn? Sinh lộ là Thiên ý dành cho, chỉ cần nhận ra, thuận theo Thiên ý, thì sẽ lựa chọn được phương hướng chính xác, được Thiên Địa bảo hộ, gặp dữ hóa lành.

Trước mỗi lần kiếp nạn giáng xuống, Thiên Thượng nhất định lưu cho chúng sinh một con đường sống, cho chúng sinh có lối thoát, đây là quy luật của Thiên Đạo. (Ảnh: Pixabay)

Chúng ta cùng xem quẻ Tỷ hào Cửu Ngũ viết “Vương dụng tam khu, thất tiền cầm”, ý nghĩa là khi Vua đi săn, không được quây lưới bốn mặt, chỉ được vây ba mặt, tối thiểu phải để lại một lối thoát cho muông thú, không được “một mẻ vét sạch”. Đây là Đạo của Trời, trước khi nguy nan đến, cấp cho sinh mệnh một đường thoát, cho sinh mệnh cơ hội để lựa chọn lối đi, cho sinh mệnh tự mình lựa chọn tương lai cho mình. Do đó Vua đi săn phải chừa lại một mặt phía trước cho muông thú bình an thoát hiểm qua đường này, chạy các hướng khác đều bị tóm bắt. Đây là nội hàm của câu “Vương dụng tam khu, thất tiền cầm”.

Tượng từ đối với câu này giải thích thêm một bước “Xả nghịch thủ thuận, thất tiền cầm dã”. Là có ý nghĩa gì? Thời xưa Vua (Thiên tử) được Thiên Thượng lựa chọn làm đại biểu cho nhân gian, là con của Thiên Thượng, làm theo Thiên ý, ở nhân gian mà thực hiện ý chí của Thiên Thượng, chăm lo bách tính. Thiên Tử đi săn ở đây, ẩn hàm lịch sử của nhân loại là theo dẫn đạo của Thiên ý định sẵn mà đi, Thiên ý chính là hình thế lớn cho lịch sử phát triển, không ai có thể ngăn trở hoặc cải biến, ai xa rời Thiên ý, sẽ bị đào thải.

Cho nên theo xu thế của lịch sử, làm trái Thiên ý thì không có chỗ dung thân trong Đất Trời, bị vây chặt trong lưới Trời lồng lộng, không có đường nào thoát. Chỉ có nhìn ra Thiên ý, lựa chọn  thuận theo Thiên ý mà làm, thì mới có thể gặp dữ hóa lành, được Trời Đất chở che. Đây là nội hàm câu “Xả nghịch thủ thuận, thất tiền cầm dã”.

Mỗi cá nhân đều có thể tự mình lựa chọn phương hướng trong quá trình phát triển của lịch sử, mà phương hướng phát triển của lịch sử là tuân thuận theo Thiên ý mà đi, không ai có thể cải biến, cho nên nếu chọn sai phương hướng, làm trái Thiên ý, thì sẽ bị đào thải trong tiến trình của lịch sử.

Trong lịch sử nhân loại, không ít  kẻ làm trái Thiên ý, cuối cùng đều sụp đổ bi thảm, trở thành con thú bị vây diệt trong bãi săn của lịch sử. Nhìn lại lịch sử, phàm là kẻ làm trái Thiên ý, đều là kẻ đại ác nghịch Thiên phản Đạo, chết không hết tội, không đáng để nhắc đến. Nhưng cũng không hoàn toàn như vậy, vẫn có những kẻ sĩ trung liệt nghịch Thiên nhưng không phản Đạo, đó là những người đáng kính nhất trong lịch sử.

Người có Sinh, Lão, Bệnh, Tử, vũ trụ có Thành, Trụ, Hoại, Diệt, lịch sử cũng như vậy. Thế gian chúng ta, có ngày trắng, đêm đen, thời gian cứ vậy luân hồi. Lịch sử cũng như vậy, có quang minh, cũng có hắc ám, lịch sử cũng luân hồi như vậy. Phật gia giảng Nhân, Quả tuần hoàn, khi Đạo Đức nhân loại bại hoại, vi phạm đạo nghĩa, tội nghiệp trầm trọng, thì sẽ xuất hiện đại kiếp nạn, do vậy lịch sử bước vào thời kỳ hắc ám, nhân loại ở trong thời kỳ hắc ám thống khổ này mà gánh chịu những tội nghiệp chính mình đã tạo ra. Do vậy, việc xuất hiện thời khắc đen tối này, là do quy luật tuần hoàn của Nhân Quả tạo thành.

Việc xuất hiện thời khắc đen tối này, là do quy luật tuần hoàn của Nhân Quả tạo thành. (Ảnh: Pixabay)

Mỗi khi thời khắc hắc ám đến, lịch sử tiến  nhập vào đêm trường đen tối, tà ác lên ngôi, sinh linh lầm than, không thấy mặt trời. Lúc này, thế lực  tà ác sẽ nắm quyền, hoành hành khắp nơi, lực lượng chính nghĩa quang minh sẽ vô cùng yếu nhược, Chính không thắng được Tà. Trong thời khắc đó, người dám kiên định Đạo Nghĩa, cô thân tuyên chiến với hắc ám, đó là những người đáng kính nhất, vĩ đại nhất.

“Chu Dịch” quẻ thứ 36 - quẻ Minh Di (Địa hỏa minh di), biểu thị thời khắc hắc ám của lịch sử đến, và trong nguy nan làm thế nào để thoát nạn.

Minh, biểu thị quang minh; Di biểu thị tiêu diệt, tổn hại. Minh Di, nghĩa là quang minh bị tiêu diệt, chính nghĩa bị tổn hại.

Quẻ Minh Di, bên trên là quẻ Khôn, dưới là quẻ Ly. Khôn là Địa. Ly là Hỏa, đại biểu quang minh, trí tuệ, Mặt Trời. Quẻ tượng Địa Hỏa Minh Di, biểu thị Mặt Trời đã rơi  xuống Đất, đêm tối bao trùm đại Địa.

Ngoài ra quẻ Minh Di còn ẩn hàm: Mang trí huệ ẩn sâu trong tâm, bên ngoài trông như ngu như ngốc, không hiển lộ tài năng, tránh xa thế lực hắc ám, thoái lui tránh nạn… Đây là nội hàm của quẻ tượng Minh Di, cũng là Thiên Thượng cấp cho con người đang trong hiểm cảnh một con đường thoát.

Cũng nói, khi xuất hiện loại Thiên tượng này, lịch sử tiến nhập vào thời khắc của quẻ tượng, thế lực hắc ám bao trùm, nhân gian sẽ có một trường vây diệt trong mưa máu gió tanh, lúc đó những người ở trong trung tâm thế lực hắc ám, cũng là đang ở trong trung tâm của vòng vây của trường săn, hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng họ vẫn còn một đường thoát. Đó là: Ẩn giấu tài năng, cất sâu trí huệ, giả ngu giả ngốc, hoặc tránh xa thế lực hắc ám, cao chạy xa bay, lùi xa tránh họa. Nếu không sẽ bị vây diệt, tru sát, không đường nào thoát. Chúng tôi lấy một ví dụ cho mọi người.

Hào Lục Ngũ quẻ Minh Di, hào từ viết: “Ki tử chi minh di, lợi trinh.” Ở đây đã đưa cho chúng ta một dẫn hướng cụ thể: Làm thế nào để thoát khỏi hoàn cảnh hiểm nghèo đó của Thiên tượng.

Chu Dịch đã có từ thời thượng cổ Phục Hy, khi Phục Hy Thị sáng lập ra bát quái ( 08 quẻ), đồng thời từ bát quái nhân gấp thành 64 quẻ Chu Dịch, gọi là Thiên thư vô tự (Tạm dịch: Sách Trời không chữ). Đến triều Chu, Chu Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, lấy 64 quẻ Chu Dịch phân biệt ra quẻ từ, hào từ, tượng từ, Dịch truyền. Tương đương với việc thêm văn tự cho 64 quẻ Chu Dịch, thêm chú thích cho cuốn Thiên thư vô tự này, từ đó mà Chu Dịch có văn tự.

Chu Dịch đã có từ thời thượng cổ Phục Hy, khi Phục Hy Thị sáng lập ra bát quái ( 08 quẻ), đồng thời từ bát quái nhân gấp thành 64 quẻ Chu Dịch, gọi là Thiên thư vô tự (Tạm dịch: Sách Trời không chữ). (Ảnh minh họa)

Trước thời khắc hắc ám của triều Chu, tức thời kỳ thống trị của Thương Trụ Vương. Nên hào từ của Chu Dịch là từ đây, lấy “Ki tử chi minh di” lấy hào Lục Ngũ quẻ Minh Di nói rõ, chỉ ra cách thoát nạn trong loại Thiên tượng này.

Mạt niên triều Thương, Thương Trụ Vương hoang dâm vô Đạo, Hồ Ly tinh họa loạn triều chính, sát hại trung thần, rượu thịt vô độ, bóc lột xương tủy, sinh linh lầm than. Theo quy luật vận hành của Thiên tượng, lúc này lịch sử đã vào quẻ tượng Minh Di, lịch sử đã bước vào thời khắc đen tối. Đây là Thiên Ý.

Trong thời khắc đen tối của lịch sử, nếu vứt bỏ Đạo Nghĩa và Lương Tri, lựa chọn thuận theo thế lực hắc ám, thì có thể tạm thời dựa thế lực hắc ám mà đắc quyền đắc thế, thỏa mãn dục vọng. Nhưng mặt trời xuống núi, chỉ là nhất thời, mặt đất mênh mông không thể mãi chìm đêm tối, ngày hôm sau mặt trời cũng vẫn vậy mà mọc, mặt đất lại sáng rực ánh quang, đây là quy luật biến hóa của Thiên Tượng. Một khi bình minh đến, ma quỷ sẽ bị đả nhập Địa Ngục, hắc ám sẽ tan như mây khói, những kẻ theo thế lực hắc ám nhất định sẽ bị Thượng Thiên thanh lý, sụp đổ thê thảm, đây là quy luật tuần hoàn của Thiên Đạo, cho nên đây tuyệt không phải là sinh lộ, mà là cạm bẫy, chớ vì lợi ích trước mắt mà lựa chọn con đường đó.

Dưới Thiên tượng như vậy, Thượng Thiên đã chỉ ra đường thoát cho những người đang ở trong nguy hiểm, cũng là hàm ý trong quẻ tượng: Không cùng dòng ô nhiễm của thế lực hắc ám, cũng không đối kháng với chúng, cần ẩn tàng tài năng, cất trí tuệ trong tâm, không hiển lộ, giả ngu giả ngốc, đợi khi bình minh đến; hoặc tránh xa thế lực hắc ám, cao chạy xa bay, ẩn mình tránh họa. Đây là thuận theo Thiên ý, là phương pháp để gặp dữ hóa lành.

Cho nên, khi Cơ Tử và Vi Tử ở trong trung tâm hắc ám, đã lĩnh hội được Thiên Ý, nên một người ở bên Thương Trụ Vương giả điên giả ngốc, người kia thì cao chạy xa bay, đều bình an qua kiếp nạn. Đợi triều Thương diệt vong xong, bình minh đến, họ lại xuất sơn, một người kiến lập Triều Tiên, trở thành Vương; người kia được chia nước Tống, trở thành quân chủ nước Tống.

Vi Tử, Cơ Tử, Tỷ Can là ba vị hiền nhân thời mạt niên triều Thương, được Khổng Tử xưng tụng là “Ân mạt tam nhân” ( Tạm dịch: Ba vị nhân đức cuối thời nhà Ân). Vi Tử là anh trai Thương Trụ Vương, Cơ Tử và Tỷ Can đều là chú của Thương Trụ Vương. Khi vào thời khắc lịch sử tiến nhập quẻ tượng Minh Di, họ đều ở trong trung tâm của thế lực hắc ám, cũng là trong vòng vây của trường săn lịch sử, họ cần lập tức nhận ra, thuận theo Thiên Ý, thì mới có thể thoát khỏi nguy nan.

Tượng đá Tỷ Can, một trong ba vị hiền nhân thời mạt niên triều Thương. (Ảnh: Wikipedia/CC BY-SA 3.0)

Ân mạt tam nhân - ba vị không phải tầm thường, họ có trí tuệ siêu quần, thượng thông thiên văn, hạ tri địa lý, rất nhanh, họ nhìn rõ Thiên Ý lúc đó. Cho nên, vào thời khắc hắc ám đó, mỗi người họ tự chọn cách thoát thân: Vi Tử chọn cách cao chạy xa bay; Cơ Tử không muốn phản bội quân vương, nên cất giấu tài năng, ẩn tàng trí tuệ, chọn cách giả điên giả ngốc trước mặt Trụ Vương, cứ điên điên dại dại mà qua kiếp nạn. Còn Tỷ Can, đem hết tài năng, độc thân tuyên chiến với hắc ám, tận lực khuyên can, cuối cùng bị moi tim mà chết.

Kết cục thê thảm của Tỷ Can, có phải do trí tuệ không bằng Vi Tử và Cơ Tử, không nhìn ra Thiên Ý? Không phải vậy, ông có trí tuệ. Vậy tại sao ông lại ngu si chọn đường chết? chọn cách chết tàn khốc như vậy? Bởi vì ông không muốn vứt bỏ Đạo Nghĩa trong tâm, nên không theo Thiên ý, làm trái Thiên ý, nguyện chọn đường thống khổ, tự mình lấy trái tim để thắp lên ánh sáng trong đêm trường lịch sử!

Đây là chỗ phần trên nói tới, là người thà trái Thiên ý, nguyện không phản Đạo.

Con người không thể trái lại Trời, một cục đất bùn, một dòng chảy nhỏ, sao có thể thay đổi dòng chảy của sông lớn? vĩnh viễn không thể! Nhưng trong lịch sử vẫn có những người như vậy, họ vì Đạo Nghĩa trong tâm mà trái Thiên Ý, biết rõ không thể làm mà vẫn làm.

Biết rõ không thể làm mà vẫn làm - một câu đơn giản vậy, nhưng mấy ai có thể chân chính thể hội được sự thảm liệt đằng sau!

Tỷ Can bị moi sống trái tim; Gia Cát Lượng tận tâm tận lực, sáu lần xuất Kỳ Sơn, kiệt lực chết nơi gò Ngũ Trượng; Nhạc Phi tinh trung báo quốc, gánh nỗi oan cực lớn, thụ tận khốc hình, chết thảm ở đình Phong Ba; Viên Sùng Hoán bị tùng xẻo 3 nghìn 6 trăm đao, nhưng từng miếng thịt rơi lại bị chính những người dân mà ông hết lòng bảo hộ nuốt sống…

Kẻ trái ý Trời, sẽ không có chỗ dung thân trong Trời Đất, bị Trời tru Đất diệt. Sự cô độc thảm liệt này, nhân loại khó mà thể hội được.

Đáng khen ở chỗ, họ sống trong trung tâm hắc ám, có trí tuệ đủ để nhìn thấu tất cả, nhưng vẫn kiên nghị y nhiên tự mình chọn lấy tuyệt lộ không người, dùng máu thịt của mình, dùng phương thức thảm liệt nhất để chống lại quy luật của Trời Đất, cô độc nghênh chiến với Hắc ám cùng tội ác vô biên.

Họ biết rõ không thể làm, nhưng vẫn cứ như Bọ ngựa chặn xe, chặn hướng đi của lịch sử. Bánh xe lịch sử cuối cùng chẳng tốn chút lực cũng nghiền nát họ thành bùn, đây cũng là kết cục mà họ đã biết rõ, cho dù cho họ vài cơ hội để làm lại, họ vẫn lựa chọn như vậy. Họ chọn phương thức ngu ngốc nhất, thảm liệt nhất này mà tuyên cáo với Trời Đất: Đạo Nghĩa cao hơn Thiên Ý!

Lật giở lịch sử nhân loại trong thời khắc hắc ám, Thần bị đóng đinh trên giá chữ thập, trung thần bị hại chết, càng trung liệt thì cái chết càng thảm liệt. Đây là do Đạo Nghĩa của con người đã bị chôn vùi, lịch sử đọa nhập hắc ám. Trong đêm dài lịch sử, ở trung tâm hắc ám, họ làm trái Thiên Ý, cô độc tuyên chiến với hắc ám, dùng tận sức lực, lẳng lặng đặt Đạo Nghĩa lên trên Thiên Ý, lấy tâm thắp lên ngọn đuốc, soi sáng vạn cổ tối tăm!

Nhìn lại lịch sử, ngẫm tới hôm nay, nhân loại lúc này đã bước vào thời khắc tối hậu của lịch sử hắc ám.

Nhìn lại lịch sử, ngẫm tới hôm nay, nhân loại lúc này đã bước vào thời khắc tối hậu của lịch sử hắc ám. (Ảnh: Pixabay)

Bất kể Cộng sản chủ nghĩa, hay xã hội tự do phương Tây, đều đã bị thế lực hắc ám ngầm thao khống, bọn chúng đã thâm nhập vào tất cả các phương diện của xã hội nhân loại, không sót chỗ nào, ma quỷ đã thống trị thế giới. Nhân loại dưới sự thao khống của thế lực hắc ám, làm ra những thứ phản truyền thống, phản Đạo Đức, quay lưng với Thần, lao vào vòng tay quỷ dữ, nhân gian âm dương đảo chiều, thị phi điên đảo, thế gian đang rơi xuống Địa Ngục, đang hướng về kết cục cuối cùng. Đại Kiếp Nạn đang đến.

Lúc này sẽ xuất hiện một vị Nghịch Thiên Giả (trái ý Trời), ông tên là Donald Trump. Một vị lão nhân ngồi vương vị tổng thống Mỹ quốc trong trung tâm thế lực hắc ám Tây phương, cô thân tuyên chiến, tận lực bảo hộ truyền thống và Đạo Đức, kiên thủ các giá trị phổ quát cùng đạo nghĩa lương tri, muốn đưa xã hội nhân loại quay về vòng tay của Thần, thoát khỏi móng vuốt của ma quỷ.

Thế nhưng, văn minh nhân loại lúc này đã đi đến đầu chót rồi, kiếp số đã đến, đây là Thiên Ý, không ai có thể cải biến. Cho nên Donald Trump phải đơn độc, phải bị các thế lực hắc ám thế gian bao vây, hãm hại, do vậy mỗi bước đi của ông đều vô cùng gian nan, cuối cùng bị đánh cắp chức vị tổng thống giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng Donald Trump cũng cực kỳ may mắn, vào thời khắc vô cùng đặc thù của lịch sử, lúc cựu Vũ Trụ đã đến bước cuối cùng, ông được Đấng Tối Cao - Cao trên tất cả - Trên Thiên Ý- Chính là Sáng Thế Chủ bảo hộ, bình an qua nguy nan, ông sẽ có tương lai quang minh vô hạn.

Cựu Vũ Trụ đang đến bước kết thúc, Vũ Trụ mới thánh khiết và mỹ hảo vô hạn đã được Sáng Thế Chủ tạo thành. Trong Vũ Trụ mới, Thần sẽ vĩnh viễn không bị con người đóng đinh lên thập tự giá, sinh mệnh sẽ vĩnh viễn không bị rơi vào vô vọng mà khóc than trong đêm trường lịch sử tối tăm hắc ám.

Lịch sử nhân loại đã đi đến đầu chót của quẻ Bác, tức là sẽ đến cuối cùng, Trời nghiêng Đất sụp. Tại thời khắc đen tối nhất của đại kiếp này, tại thời khắc vô cùng đặc thù của Vũ Trụ đại canh tân này, mỗi sinh mệnh đều ở trong hoàn cảnh vô vàn nguy hiểm, đều trong hiểm cảnh này mà tự chọn lấy tương lai. Cho dù không dám đứng trong trung tâm hắc ám mà tuyên chiến với chúng, thì cũng xin giữ trọn chút Đạo Nghĩa, Lương Tri cuối cùng của con người, tránh xa ma quỷ, không đứng trong hàng ngũ Trung Cộng, không tin theo những lời bịa đặt của Trung Cộng mà phỉ báng Sáng Thế Đại Pháp, ghi nhớ những điều trên đây, bạn sẽ bình an vượt qua kiếp nạn, đón đợi bình minh của Vũ Trụ mới.

Xem tiếp: Phần 2

Thái Bình
Theo: Lý Đạo Chân - Secretchina

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Chu Dịch giải mã Thiên cơ (Phần 1): Thà trái Thiên Ý, nguyện không phản Đạo