Mai hoa: Hoa, khúc ca và cuộc đời
Vẻ đẹp tinh khiết: ‘Tâm bất động’