Ngoài Vạn Lý Trường Thành, Tần Thủy Hoàng còn có một thành tựu vĩ đại

Bình luận Trung Nguyên • 10:00, 01/05/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngoài việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành, Tần Thủy Hoàng còn có một thành tựu vĩ đại khiến Đế quốc Anh sau này phải học theo.

Sau khi nhà Tần tiêu diệt sáu nước, Tần Thủy Hoàng trở thành vị hoàng đế thiên cổ, trong thời gian tại vị đã lưu lại nhiều công trạng vĩ đại cho hậu nhân. Chẳng hạn như xây dựng Vạn Lý Trường Thành, kết nối Trường Thành do ba nước Yên, Triệu, Tần xây dựng trong thời kỳ Chiến Quốc, từ Lâm Thao đến Liêu Đông, kéo dài hơn vạn dặm. Ông còn thống nhất văn tự, thống nhất đo lường, xây dựng các công trình thuỷ lợi cỡ lớn, xây dựng Tần Trực Đạo... Những thành tựu vĩ đại này đã tạo phúc cho hậu thế và được người đời sau tán thưởng. Tuy nhiên, còn có một hành động vĩ đại khác có tác dụng quyết định đối với sự phát triển của dân tộc Trung Hoa, đặt nền móng vững chắc cho bản đồ dân tộc Trung Hoa to lớn như vậy từ triều Tần.

Sau khi Tần triều tiêu diệt sáu nước, kỳ thực cũng không thực hiện đúng nghĩa đại nhất thống. Trước thời nhà Tần, có một nơi vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh, nơi đây tràn ngập khói chướng và chim thú độc trùng, đất cằn sỏi đá, mà cư dân nơi đó cũng không phải Hán dân, hình thái xã hội vẫn ở vào thời kì cuối xã hội nguyên thuỷ. Nơi đó được Hoa Hạ gọi là Bách Việt. Vậy diện tích của vùng đất man di này rốt cuộc lớn bao nhiêu? Nói ra bạn có thể sẽ giật mình, nơi đây hiện nay chính là Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến.

Sau khi Tần Thủy Hoàng triêu diệt sáu nước, đội quân bất khả chiến bại chỉ hướng đến vùng đất Lĩnh Nam rộng lớn ở phương nam này. Mấy chục vạn quân Tần vượt qua nóng bức và khói chướng, trải qua nhiều năm vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, cuối cùng đã bình định mảnh đất cằn sỏi đá Bách Việt này, chư hầu các nước ở Mân Việt liên tiếp ra hàng. Và triều Tần sau đó thành lập các quận Quế Lâm, Nam Hải và Tượng Quận ở nơi này, từ đó vùng đất rộng lớn Lĩnh Nam chính thức được đưa vào bên trong bản đồ lớn Trung Quốc.

Tượng binh mã. (Nguồn ảnh: Pixabay)
Tượng binh mã. (Nguồn ảnh: Pixabay)

Như vậy nhìn đến đây, mọi người sẽ nói: Không phải là công chiếm được địa khu phương nam sao? Những việc này không phải Tần Thủy Hoàng làm, các vị quân vương sau này cũng đều dùng quân lực đánh chiếm nơi đây. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng sau đó đã làm một sự kiện, mà về cơ bản, theo một nghĩa nào đó, để bây giờ ba khu vực lớn Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, hoàn toàn dung nhập trong bản đồ dân tộc Trung Hoa. Cho dù thời thế có thay đổi như thế nào, từ thời Tần cho đến hôm nay, ba khu vực lớn Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến vĩnh viễn cố định trong bản đồ dân tộc Trung Hoa.

Năm 214 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng sai Đồ Tuy điều động 50 vạn đại quân Tần quốc, chia ra năm đường tiến đánh địa khu Bách Việt, mục đích là giải quyết triệt để vấn đề Lĩnh Nam. Quân Tần trên đường đi thế như chẻ tre, đồng thời giết chết Dịch Dụ Tống chủ tướng người Tây Âu, làm tan rã thế lực chống cự to lớn của người Việt. Nhưng những người ở vùng đất Bách Việt này cũng không hề từ bỏ việc chống cự, họ lần lượt ẩn náu trong núi, lợi dụng khói chướng trong rừng để đánh du kích, đánh lại quân Tần hùng mạnh.

Bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, quân Tần không dám tùy tiện tiến vào trong rừng đánh lại đội quân du kích Bách Việt, cho nên chỉ có thể canh giữ ở số ít cứ điểm, vì vậy quân Tần từ đó lâm vào cảnh bị đánh khắp nơi. Trong suốt 3 năm, các tướng sĩ quân Tần cho dù ăn cơm hay đi ngủ, lúc nào cũng phải mặc áo giáp, tay cầm cung nỏ sẵn sàng xung trận. Tuy nhiên, quân Tần dẫu có làm bằng sắt cũng có thời điểm thư giãn, trong một đêm nọ người Việt dưới sự dẫn đầu của thủ lĩnh Kiệt Tuấn, đã tập kích vào quân chủ lực của quân Tần do Đồ Tuy dẫn đầu. Quân Tần lúc ấy vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức gặp đại bại.

Đồ Tuy thảm bại khiến quân Tần ở Lĩnh Nam thiếu nghiêm trọng, đối mặt với vùng đất phương nam rộng lớn này, là từ bỏ hay là tiếp tục chiến đấu? Tần Thủy Hoàng sau khi nghĩ sâu tính kỹ, đã đưa ra một cái kế hoạch, kế hoạch này trực tiếp cải biến vận mệnh hiện nay của Quảng Đông, Quảng và Tây Phúc Kiến. Kế hoạch này chính là "Thất khoa trích" nổi danh trong lịch sử.

Các quận của nhà Tần (Nguồn ảnh: Wikipedia)
Các quận của nhà Tần (Nguồn ảnh: Wikipedia)

Kế hoạch này có nghĩa là gì? Tức là có bảy loại người không đủ tư cách phục vụ nghĩa vụ quân sự: người đào vong, con rể ở rể, quan lại có tội, người buôn bán cửa hàng, người đã từng buôn bán, người có cha mẹ từng làm buôn bán, người có ông bà từng làm buôn bán. Lúc ấy đưa đến Lĩnh Nam sung quân, có tất cả 50 vạn người! Và kế hoạch này của Tần Thủy Hoàng có thể nói là "nhất tiễn song điêu". Thứ nhất đã bổ sung rất nhiều binh lính cho quân Tần tại Lĩnh Nam; Thứ hai, lợi dụng 50 vạn người Hán này hoàn toàn dung nhập vào vùng đất Bách Việt này, thông hôn với họ, triệt để đồng hóa họ. Từ đó trở đi, địa khu Lĩnh Nam đã phát sinh biến hóa rất lớn.

Nhìn chung "thất khoa trích" lúc ấy đã khiến quân Tần từ quân chinh phục biến thành quân thực dân. Quân Tần chẳng những muốn chinh phục Bách Việt, còn muốn sống chung với người Việt, với mục đích triệt để đồng hóa họ.

Còn đối với Tần Thủy Hoàng, tranh thủ "thất khoa trích" thảo phạt địa khu Lĩnh Nam, kế hoạch này không khác gì "nhất tiễn song điêu". Đã có thể bình định sự phản kháng của người Bách Việt, lại đem những phần tử không ổn đinh trong nước chuyển di. Sau này, Đế quốc Anh đã tham khảo kế hoạch thực dân này của triều Tần, đem tội phạm trong nước lưu đày tới Australia và New Zealand.

Cuối cùng, kế hoạch của Tần Thủy Hoàng thành công, quân Tần đã hoàn toàn bình định vùng đất Lĩnh Nam, và tại nơi đó thành lập Quế Lâm, Nam Hải và Tượng Quận, đồng thời xây dựng cứ điểm thực dân, từ đó hoàn toàn có chỗ đứng vững chắc. Tại Lĩnh Nam, triều Tần đã thành lập một thể chế thực dân, kết hợp binh lính với nông nghiệp, kết hợp trồng trọt và chiến tranh. Hơn nữa sự phản kháng của người Bách Việt địa phương cũng ngày càng yếu ớt, cuối cùng không thể không tiếp nhận vận mệnh bị người Hán đồng hóa.

Tần Thủy Hoàng điều động 50 vạn người Hán đến Lĩnh Nam, các dân tộc thiểu số ở vùng đất rộng lớn này đã đồng hóa thông hôn. Trải qua các triều đại trong lịch sử cho đến ngày nay, vùng đất Lĩnh Nam từng không có một người Hán, bây giờ nhìn lại một chút về tỉ lệ của các dân tộc đất nước Trung Quốc: Người Hán ở Quảng Đông chiếm đến 98.5%, Hán tộc ở Quảng Tây là 61.6%, Hán tộc ở Phúc Kiến là 98.2%.

Trung Nguyên
Theo Tuệ Minh - Sound of Hope

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Ngoài Vạn Lý Trường Thành, Tần Thủy Hoàng còn có một thành tựu vĩ đại