Nhật thực đã báo trước chiến thắng của ông Trump và bà Thái Anh Văn? 

Giúp NTDVN sửa lỗi

"Ất Tỵ Chiêm" của Lý Thuần Phong thời nhà Đường cho rằng, nhật thực phát sinh là biểu hiện Thiên tử thất đức. Nhật thực ứng nghiệm với quân tử, quốc vong, cũng đối ứng với binh biến, thiên hạ đại loạn, mất đất. Từ hiện tượng nhật thực phát sinh xem xét phương hướng mà mức độ mặt trời bị che khuất, có thể đoán được ngôi vị chủ quốc gia có phát sinh thay đổi hay không.

Phương hướng của nhật thực ảnh hướng đến sự thay đổi của ngôi vị chủ quốc gia 

Lý Thuần Phong là một nhà thiên văn học và nhà tiên tri Trung Quốc vào thời nhà Đường. Ông đã tổng kết dự đoán sự ảnh hưởng của phương hướng Nhật thực đối với sự thay đổi của ngôi vị chủ quốc gia trong "Nhật thực chiêm đệ lục" của "Ất Tỵ Chiêm". Trong đó cho rằng: "Nhật thực bắt đầu từ phía trên thì sẽ có quân chủ vô Đạo mà chết; bắt đầu từ bên cạnh thì sẽ có nội loạn binh biến thay đổi Thiên tử. Nhật thực từ dưới lên thì sẽ có nữ chúa (vợ vua) tùy tiện tự quyết, hoặc bề tôi điều động quân đội bừa bãi, luật pháp mất hiệu quả, hoặc tướng quân làm loạn”.

Hệ thống bầu cử thời hiện đại khác với chính quyền cổ đại, chức vị tại nhiệm kỳ cũng không phải là chế độ chung thân, mà chỉ là ngắn ngủi mấy năm liền có thể phát sinh chính đảng thay thế, thay đổi người nắm quyền. "Nhật thực chiêm đệ lục" của "Ất Tỵ Chiêm" khi đối ứng với xã hội hiện đại, sẽ cảm ứng như thế nào?

"Nhật thực bắt đầu từ phía trên thì sẽ có quân chủ vô Đạo mà chết", có nghĩa là hướng của nhật thực đi từ trên xuống dưới, đối ứng với ngôi vị chủ của quốc gia vô Đạo mà chết. Đối ứng với chế độ tuyển cử thời hiện tại, có thể hiểu là "người lãnh đạo mất đi lòng người, thất thế trong cuộc tuyển cử, mất đi quyền lực điều hành".

Nhật thực “bắt đầu từ bên cạnh thì sẽ có nội loạn binh biến thay đổi Thiên tử", ý rằng: hướng nhật thực từ bên cạnh đến chính giữa, đối ứng với quốc gia nội loạn hoặc chiến tranh, sẽ có nhiều thủ lĩnh thực lực, ngôi vị quân chủ (nguyên thủ quốc gia) thay đổi. 

“Nhật thực từ dưới lên thì sẽ có nữ chúa (vợ vua) tùy tiện tự quyết, hoặc bề tôi điều động quân đội bừa bãi, luật pháp mất hiệu quả, hoặc tướng quân nắm quyền”, ý rằng: hướng nhật thực từ dưới đi lên, đối ứng với quốc gia rối loạn, luật pháp mất hiệu quả, tai nạn, ứng nghiệm với phối ngẫu của ngôi vị chủ (vợ vua, vợ nguyên thủ), thuộc hạ hoặc tướng quân. 

Tiếp theo, chúng ta hãy cùng xem những ví dụ đối ứng thực tế.

Hình ảnh nhật thực toàn phần năm 1999, với hiệu ứng nhìn giống như nhẫn kim cương. (Ảnh: Wikipedia)

Mức độ ảnh hưởng của độ che khuất và điểm mạnh nhất của nhật thực đến sự thay đổi ngôi vị chủ quốc gia

Mức độ che khuất lớn nhỏ và kinh độ, vĩ độ của điểm nhật thực mạnh nhất cũng rất quan trọng đối với chủ vị quốc gia hoặc sự thay đổi của chính quyền.

Lý Thuần Phong nói về sự cảm ứng của mức độ che khuất của nhật thực trong "Ất Tỵ Chiếm" như sau: “Nhật thực nhỏ hơn một nửa, chư hầu, đại thần mất nước mất đất mất chức. Nhật thực một nửa, có đại tang mất nước. Nhật thực hơn phân nửa, tai họa nặng nề, quân chủ của thiên hạ nắm quyền. Nhật thực toàn phần, mất thiên hạ, đất nước bị chiếm đoạt, bề tôi giết vua, con giết cha, không quá ba năm”. Kỳ hạn ứng nghiệm là trong ba năm.

Bài viết này kết hợp dữ liệu nhật thực thời hiện đại của NASA để chứng thức quan điểm tiên tri của Lý Thuần Phong: Mức độ che khuất của nhật thực càng cao, thì cảm ứng càng lớn với sự thay đổi của chủ vị quốc gia hoặc sự thay đổi của chính quyền. Đồng thời, bài viết này lần đầu tiên phát hiện ra rằng điểm mạnh nhất của nhật thực, tức khoảng cách Vĩ độ và Kinh độ giữa nhật thực với thủ đô của một quốc gia có liên quan đến việc cảm ứng sự thay đổi chủ vị của đất nước. Khoảng cách càng gần sức cảm ứng càng lớn, thậm chí vượt quá mức che khuất của nhật thực.

Tình hình thực tế đối ứng

Ví dụ, hướng của nhật thực được nhìn thấy ở Đài Bắc vào ngày 20 tháng 5 năm 2012 cũng từ trên bên phải xuống dưới bên trái, với độ che khuất của nhật thực là 87%. Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, Mã Anh Cửu không bị thay thế, còn được bầu lại thành công. Tại sao lại như thế?

Chúng ta có thể thấy rằng, Đài Bắc nằm ở 25 độ Vĩ Bắc, cách điểm mạnh nhất của nhật thực (49 độ Vĩ Bắc) là 24 độ, lớn hơn giá trị thực nghiệm khoảng 20 độ. Điều này làm suy yếu ảnh hưởng của nhật thực đối với chủ vị quốc gia của Đài Loan, hoặc trì hoãn lại.

Mặc dù cả Đài Bắc và Tokyo đều nằm trong vùng nhật thực vào ngày 20 tháng 5 năm 2012, nhưng có sự chênh lệch khoảng cách giữa điểm mạnh nhất của nhật thực ở 49 độ Vĩ Bắc. Tokyo nằm ở 36 độ Vĩ Bắc, có độ chênh lệch chỉ 13 độ so với 49 độ Vĩ Bắc, tức là nhỏ hơn 20. Điều này làm cho hướng của nhật thực ảnh hưởng đến lực thay đổi ngôi vị chủ  quốc gia của Nhật Bản. 26 tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Noda thất cử, Thủ tướng Abe lên thay.

Vào ngày 9 tháng 3 năm 2016, vùng nhật thực (đường màu xanh lam) nằm giữa Nam Á và Thái Bình Dương, tại Đài Bắc nhìn thấy hiện tượng nhật thực một phần với độ che khuất là 21%. Lần này điểm trung tâm của vùng nhật thực là 10 độ Vĩ Bắc, cách vĩ độ Đài Bắc 15 độ, trong phạm vi 20 độ, còn hướng nhật thực nhìn thấy ở Đài Bắc là từ trên phải xuống dưới bên trái. Theo "Ất Tỵ Chiêm", chủ vị quốc gia của Đài Loan sẽ thay đổi. Quả nhiên, vào tháng 5 năm 2016,Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan, đã xuất hiện nữ tổng thống đầu tiên, bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen).

Chúng ta hãy nói về tác động của nhật thực toàn phần đối với Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 8 năm 2017 ngang qua hai phía đông và tây của nước Mỹ. Tại thủ đô Washington của Mỹ, nhìn thấy hiện tượng nhật thực một phần có độ che khuất là 81%. Hướng của nhật thực là từ bên cạnh ra chính giữa. Vĩ độ điểm mạnh nhất của nhật thực toàn phần là 37 độ Vĩ Bắc, chỉ cách 2 độ so với 39 độ Vĩ Bắc của Washington. Kinh độ điểm mạnh nhất của nhật thực toàn phần là 88 độ Kinh Tây, so với 77 độ Kinh tây của Washington là chỉ cách 11 độ.

Theo dự đoán và quan sát của "Ất Tỵ Chiêm", hiện tượng này thuộc về "thay đổi Thiên tử", biểu thị nước Mỹ sẽ có vua mới, chính phủ cũ và mới sẽ xảy ra đấu đá nội bộ. Quả nhiên, ông Trump đã đảm nhận chức vụ tổng thống của Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2017, Chủ nghĩa Trump hưng khởi, chính quyền Trump đã đấu tranh kịch liệt với chính phủ ngầm.

Nhật thực toàn phần
Nhật thực toàn phần. (Ảnh: Wikipedia)

Những ví dụ nổi tiếng trong lịch sử

Vào ngày 22 tháng 10 năm 1911, nhật thực đi qua Trung Quốc thời nhà Thanh (đường màu xanh lam). Kinh độ điểm mạnh nhất của nhật thực là 121 độ Kinh Đông, chỉ cách 7 độ so với Kinh độ 114 độ của Vũ Xương, nơi bùng nổ Cách mạng Tân Hợi năm 1911. Nó cũng chỉ cách 5 độ so với Kinh độ 116 độ của Bắc Kinh, và chỉ 2 độ so với Kinh độ 119 độ của Nam Kinh. Hướng của nhật thực được nhìn thấy ở Bắc Kinh, Nam Kinh và Vũ Xương là từ trên xuống dưới, cho thấy chính quyền thay đổi. Quả nhiên, Khởi nghĩa Vũ Xương nổ ra vào tháng 10 năm 1911 dẫn đến Cách mạng Tân Hợi. Vào tháng 1 năm 1912, Trung Hoa Dân Quốc được thành lập ở Nam Kinh, Tôn Trung Sơn làm tổng thống lâm thời. Vào tháng 2 năm 1912, hoàng đế nhà Thanh thoái vị, vương triều nhà Thanh diệt vong.

Vào ngày 17 tháng 4 năm 1912, vùng nhật thực một phần (vùng vạch màu vàng và xanh lục) của nhật thực toàn phần quét qua góc Tây Bắc của Trung Quốc. Điểm mạnh nhất của nhật thực toàn phần vào ngày đó là 39 độ Vĩ Bắc, chỉ cách 1 độ so với 40 độ Vĩ Bắc của Bắc Kinh. Hướng của nhật thực nhìn từ góc Tây Bắc của Trung Quốc là từ dưới lên trên, biểu thị “tướng quân nắm quyền”, tướng lên ngôi. Tháng 4 năm 1912, Tôn Trung Sơn nhường chức tổng thống lâm thời cho người nắm quyền lực quân sự - tướng Viên Thế Khải, Trung Hoa Dân Quốc dời đô về Bắc Kinh.

Hai lần nhật thực nói trên vào năm 1911 và 1912 xảy ra trong vòng nửa năm, tạo thành một cặp nhật thực cùng tác động đến Trung Quốc. Kinh độ và Vĩ độ các điểm mạnh nhất của chúng rất gần với kinh độ Nam Kinh và vĩ độ Bắc Kinh, ứng nghiệm với sự thay đổi chính quyền. Hai lần nhật thực cũng ứng nghiệm chuẩn xác hai lần thay đổi chủ vị quốc gia.

Bởi vậy có thể thấy rằng, điểm mạnh nhất của nhiều lần nhật thực càng gần với vĩ độ và kinh độ của thủ đô của một quốc gia, thì khả năng xác suất thay đổi của chủ vị quốc gia đó, thậm chí toàn bộ chế độ đó càng lớn. Nhật thực xảy ra trong vòng ba năm đều có ảnh hưởng chung.

Phần kết 

Căn cứ theo quan điểm dự đoán nhật thực trong "Ất Tỵ Chiêm", có thể thấy rằng "nhật thực" trong "Ất Tỵ Chiêm" vẫn có tác dụng tiên tri tương ứng với xã hội hiện đại. Ngoài ra, bài viết này lần đầu tiên phát hiện ra rằng "sự chênh lệch Vĩ độ và Kinh độ giữa điểm mạnh nhất của nhật thực (điểm nhật thực) với thủ đô của một quốc gia" có cảm ứng mạnh mẽ đối với chủ vị của quốc gia và sự thay đổi chính quyền.

Từ cách nhìn tổng quát, cường độ cảm ứng của nhật thực đối với chủ vị quốc gia hoặc thay đổi chính quyền như sau: Mức độ che khuất và hoạt động của nhật thực, kinh độ và vĩ độ tương đối điểm mạnh nhất của một nhật thực, phương hướng của nhật thực. Vùng nhật thực được hình thành bởi khu vực mà nhật thực đi qua là một loại Thiên tượng dự báo "theo thị giác của Thượng Đế", không chỉ là một hiện tượng thiên văn đơn thuần, từ thời cổ đại đến nay đều phát sinh sự cảm ứng rõ rệt. 

Lý Tuệ
Theo Quy Nguyên - Vision Times

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Nhật thực đã báo trước chiến thắng của ông Trump và bà Thái Anh Văn?