Nợ thì phải trả, là thiên lý

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhiều người mong muốn có năng lực tiên tri, để họ có thể biết trước và tránh những rắc rối và thậm chí đạt được một số lợi ích.

Nhưng cũng có nhiều người biết rõ thiên cơ, đồng thời sẽ hiểu rõ thiên lý nợ tất phải hoàn trả. Cho dù họ có biết trước được vận mệnh của người khác hay thậm chí là vận mệnh của chính mình, nhưng cũng không thể tùy ý thay đổi chúng, cũng không tùy ý tiết lộ thiên cơ cho người khác.

Một vị tăng nhân biết được vận mệnh của mình sẽ sắp phải chết, nhưng ông không tránh né, điều đó đã trở thành một chuyện kỳ lạ.

Cao tăng đặc biệt, không tự cứu mình

Vào thời nhà Lương, có một vị tăng tên là Khạp Đầu Sư, niệm kinh rất chuyên tâm và siêng năng, Lương Vũ Đế rất kính phục và tin tưởng ông. Sau đó, Vũ Đế đã ra chiếu thư sai sứ thần đi triệu Khạp Đầu Sư đến diện kiến.

Khi sứ thần dẫn Khạp Đầu Sư đến, Vũ đế đang chơi cờ và muốn ăn quân đối phương, nên nói: “Giết đi”.

Sứ thần liền đẩy Khạp Đầu Sư ra ngoài và giết chết.

Vũ Đế đánh cờ xong nói: “Truyền Khạp Đầu Sư vào”.

Sứ thần liền đáp: “Vừa rồi bệ hạ sai người đẩy hắn ra giết, thần đã giết hắn rồi”.

Vũ Đế thở dài nói: “Lúc sắp chết Khạp Đầu Sư có nói gì không?”

Sứ thần nói: “Ông ấy nói, bần đạo không có tội, trước kia khi mới xuất gia làm hòa thượng đã dùng xẻng đào đất, và giết nhầm một con giun đất. Lúc đó, Vũ Đế chính là con giun đất. Bây giờ tôi phải nhận quả báo như thế này”.

Nghe xong, Vũ Đế đã rơi nước mắt hối hận, nhưng đã quá muộn.
(Trích từ ‘Triêu Dã Thiêm Tái’)

Nợ phải hoàn trả là thiên lý

Những người thật sự hiểu rõ thiên ý sẽ không tùy tiện thay đổi sự việc, vì đó là sự sắp đặt của Thiên Thượng. Nếu người nào thay đổi, nghĩa là hành động nghịch thiên, trái với ý Trời, thì người đó sẽ gặp phải quả báo nghiêm trọng hơn.

Người ta nói rằng, năm đó Lưu Bá Ôn đã biết trước số phận của mình và con cháu của mình, sẽ bị Chu Nguyên Chương bức hại. Nhưng ông cũng biết rằng đó là ý Trời, một loại quả báo cho những việc làm không tốt của ông trước kia. Vì vậy, tai họa đã không tránh khỏi.

Năm đó Đường Thái Tông cũng biết rằng, tương lai Võ Tắc Thiên sẽ soán ngôi, và cũng biết rằng, sau này còn có thể sẽ trả lại giang sơn cho nhà Lý. Vì vậy ông đã không giết Võ Tắc Thiên. Đúng như sự Thượng Thiên an bài, Võ Tắc Thiên sau đó đã nhường ngôi cho con trai của mình, cũng chính là nhà họ Lý.

Mọi người đều làm tốt nhất có thể thuận theo Thiên ý. Đây mới chính là mục đích Thần ‘tiết lộ’ Thiên cơ cho con người, chứ không phải vì để con người tùy ý thay đổi Thiên ý, bởi như thế sẽ lại càng mang thêm phiền phức cho con người. Một số người truy cầu thiên mục, khả năng tiên tri và chữa bệnh, nhưng họ không biết rằng chỉ khi vứt bỏ lòng tham và ích kỷ của bản thân thì mới là điều kiện tiên quyết để có được những điều này. Việc một mực truy cầu các năng lực siêu nhiên đó chỉ có thể càng phản tác dụng.

Minh An
Theo SecretchinaBÀI CHỌN LỌC

Nợ thì phải trả, là thiên lý