Tại sao người tu luyện có thể tiêu trừ được ôn dịch? [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Có thể thấy rằng, tôn trọng người tu hành, tôn trọng Phật pháp, tín ngưỡng Đạo pháp, thì sẽ có phúc báo, thoát khỏi tai ương của ôn dịch.

Người xưa tin tưởng rằng trên trời có Thần ôn dịch, sẽ Thuận thiên ý phụ trách an bài ôn dịch xuất hiện, âm phủ cũng có Dịch quỷ tương ứng rải ôn dịch, người bình thường gặp nó thì ắt sẽ nhiễm bệnh. Dịch quỷ xuất hiện ở chỗ nào, chỗ ấy liền sẽ xuất hiện bệnh dịch. Trong rất nhiều sách cổ đều ghi chép về sự tồn tại của Dịch quỷ, tuy nhiên người tu luyện thành tâm tin tưởng Thần Phật là có thể xua đuổi Dịch quỷ. 

Chúng ta hãy cùng xem hai câu chuyện dưới đây:

Đàm Vô Sấm niệm chú đuổi dịch quỷ

Vào thời kỳ Đông Tấn, tăng nhân Đàm Vô Sấm vốn là người Thiên Trúc, từ nhỏ đã xuất gia tu hành Phật pháp. Ông có một người anh họ là người chuyên thuần dưỡng voi, trong lúc huấn luyện đã vô tình làm chết con voi tai trắng mà quốc vương cưỡi, nên bị vua giết chết. Quốc vương mệnh lệnh không cho phép thân thuộc đến xem, duy chỉ có Đàm Vô Sấm đến để tang và mai táng. Quốc vương nổi giận muốn giết Đàm Vô Sấm, nhưng ông rất ung dung nói: "Vua dùng pháp luật để giết, tôi vì thân nhân mà mai táng, đều không làm trái đại nghĩa, thế sao còn tức giận?".

Quốc vương kinh ngạc trước khí khái của ông, bèn bắt đầu khẩn nài giữ ông lại làm khách, dần dần phát hiện ông am hiểu chú thuật rất linh nghiệm nên rất trọng đãi ông. Thời đó, người ta gọi Đàm Vô Sấm là "đại chú sư". Nhưng về sau ông vẫn chọc giận tới quốc vương, bị ép rời khỏi Thiên Trúc, bèn đi đến Trung Quốc. Lúc ấy Đông Tấn an phận tại phương nam, phương bắc là thời kỳ "Thập lục quốc", cuối cùng ông đặt chân vào biên giới Bắc Lương, Hà Tây. Quân chủ của Bắc Lương là Mông Tốn rất tín nhiệm ông.

Một ngày nọ, ông nói với Mông Tốn: "Một khi dịch quỷ xuất hiện trong đám đông, thì tai họa dịch bệnh khó tránh khỏi". 

Mông Tốn không tin, nhất định phải mắt thấy mới cho là thật. Đàm Vô Sấm đã dùng pháp thuật, khai mở thiên mục cho Môn Tốn để cho ông ta có thể nhìn thấy dịch quỷ. Mông Tốn nhìn thấy dịch quỷ đáng sợ, lập tức kinh hãi không thôi. 

Thôn Dã Quỷ
Thôn Dã Quỷ. (Miền công cộng)

Đàm Vô Sấm nói: "Xin ngài tận tụy trai giới, tôi sẽ dùng Phật chú xua đuổi bọn chúng". 

Thế là Đàm Vô Sấm niệm chú suốt ba ngày không ngừng, sau đó nói với Mông Tốn: "Dịch quỷ đã bị đuổi đi". 

Tại địa khu biên giới có một người có thể nhìn thấy quỷ, đã nói: “Nhìn thấy mấy trăm dịch quỷ chạy như điên”. Bắc Lương nhờ vậy mà có được bình an.

Loan Ba tới, Hoàng phụ quỷ thấy liền chạy trốn

Loan Ba, tự Thúc Nguyên, là quan viên Đông Hán, lúc tuổi còn trẻ đã tu Đạo, có thần thông. Ông là một trong số ít nhân vật có truyện ký trong "Thần Tiên truyện" và sách sử "Hậu Hán thư", hơn nữa đều được thừa nhận là người có thần thông. Ông có Thần tích như trừ yêu, phun rượu hóa mưa cứu hỏa, trong "Thần Tiên truyện" đều có ghi chép tỉ mỉ. Trong "Hậu Hán thư" có ghi chép về thần thông, nhưng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có câu "có đạo thuật, có thể trừ dịch quỷ". Sách sử Trung Quốc thường tiếc mực như vàng, người khác có thể kể rất nhiều cố sự, nhưng trong sử sách thường chỉ tóm gọn trong một hai câu. Loại văn phong này có ưu điểm, nhưng cũng có khuyết điểm, một số sự tích giản lược quá mức, hậu nhân khó có thể biết được chi tiết.

Tuy nhiên, con trai của Đường Cao Tông và Võ Tắc Thiên là Chương Hoài Thái tử Lý Hiền từng có chú giải về cuốn sách này. Trong lời chú giải, ông đã trích dẫn một cố sự trong "Thần Tiên truyện" phiên bản cổ rằng: "Loan Ba được điều làm Thái thú Dự Chương, bách tính trong quận bị bệnh Hoàng phụ quỷ làm hại, Loan Ba đi đến, trong quận không còn phát dịch bệnh". 

Chính là nói Loan Ba khi làm Thái thú Dự Chương, nơi đó có "Hoàng phụ quỷ" mang ôn dịch đến cho bách tính, nhưng Loan Ba vừa đến Hoàng phụ quỷ liền chạy mất, bách tính không còn khổ sở vì dịch bệnh nữa. Câu nói này trong bản "Thần Tiên truyện" hiện nay tìm không thấy, có khả năng lúc sao chép đã bị bỏ sót. Nhưng vừa hay đã được Lý Hiền chú giải giữ lại.

Hoàng phụ quỷ là quỷ gì? Trong "Thuật dị ký" giảng rằng: "Dưới thời cai trị của Hoàng Châu, có Hoàng phụ quỷ, hễ ra ngoài là gây tai họa, áo giáp mặc trên người đều màu vàng, đi đến từng nhà, há miệng mà cười, nhất định sẽ bị nhiễm dịch". 

Quý nhân vốn có khí chất của riêng mình, có một vài đặc trưng này đã đủ thành công rồi (Ảnh: Secretchina)
Loan Ba vừa đến Hoàng phụ quỷ liền chạy mất, bách tính không còn khổ sở vì dịch bệnh nữa (Ảnh: Secretchina)

Nguyên lai Hoàng phụ quỷ là một loại dịch quỷ mặc y phục màu vàng, hễ gặp ắt sẽ nhiễm dịch bệnh. Loan Ba làm quan làm rất nhiều việc tốt, bởi vì kiên trì sửa lại án xử sai cho Đại tướng quân Đậu Vũ và Thái phó Trần Phiền, chọc giận những kẻ ác đang nắm quyền, cuối cùng chết trong lao ngục. Mọi người nói rằng ông đã được thành Tiên.

***

Trong hai câu chuyện này, Đàm Vô Sấm và Loan Ba theo thứ tự là hai người tu luyện theo Phật, Đạo, đều xuất hiện kỳ tích xua đuổi dịch quỷ giữ gìn bình an một phương. Quốc chủ của Bắc Lương là Mông Tốn tín nhiệm Đàm Vô Sấm, vì vậy đã bảo vệ được bách tích thoát khỏi nỗi khổ bị ôn dịch hoành hành. Loan Ba không chỉ là người tu hành, còn nổi danh là vị quan tốt thời Đông Hán, ở nơi đâu cũng đều được dân chúng kính ngưỡng, thế là Hoàng phụ quỷ thấy liền chạy mất, không dám làm tổn thương Loan Ba và bách tính. Có thể thấy rằng, tôn trọng người tu hành, tôn trọng Phật Pháp của họ, tín ngưỡng đạo pháp, thì sẽ có phúc báo, thoát khỏi tai ương của ôn dịch.

Nói đến đây, có người sẽ liên tưởng đến dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành trên thế giới hiện nay. Thế nhưng, bây giờ không thể so sánh với ngày xưa, hiện nay Phật, Đạo, và các tôn giáo đều đã đi đến thời kỳ mạt pháp, đã đánh mất pháp lực gia trì của Thần Phật. Đặc biệt là ở Trung Quốc đại lục, tôn giáo đều bị Mặt trận Thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc vô Thần kiểm soát, rất nhiều trụ trì đều là đảng viên ngầm, còn người xuất gia thực sự thì đều là bị áp chế. Vậy có thể tìm thấy Phật Pháp chân chính ở nơi đâu?

Kỳ thực, nếu bạn thật tâm tín Thần Phật, làm một người tốt, thì sẽ có Thiện Thần bào hộ, bất kể là dịch quỷ hoặc ôn Thần đều không thể làm tổn thương đến bạn, ôn dịch sẽ tránh bạn mà đi. Đây chính là sự từ bi của Thần Phật.

Nguồn tư liệu: "Cao tăng truyện - Quyển hai", "Hậu Hán thư - Đỗ Loan Lưu Lý Lưu Tạ liệt truyện" (Lý Hiền chú)

Lý Tuệ
Theo Đức Huệ - Vision Times

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Tại sao người tu luyện có thể tiêu trừ được ôn dịch? [Radio]