Thần Tiên ở nơi đâu? 'Tây Du Ký' hé lộ bí ẩn tồn tại trong không gian 

Giúp NTDVN sửa lỗi

Dưới tác động của khoa học, con người hiện đại ngày nay muốn tìm ra bí ẩn về sự tồn tại của các không gian khác. Rốt cuộc không gian tồn tại như thế nào, các vị Thần Tiên trong các truyền thuyết cổ xưa ở nơi đâu? Bí ẩn này cũng đã được giải đáp trong "Tây Du Ký".

Đại Thánh tìm thôn Thanh Hoa bắt yêu quái 

Đại Thánh cùng Bát Giới bay thẳng tới nơi cách kinh thành bảy mươi dặm về phía nam, đoạn dừng mây tìm kiếm yêu quái, nhưng chỉ thấy một dòng suối trong xanh, hai bên bờ dựng đứng. Trên bờ có hàng ngàn hàng vạn cây dương liễu, không biết thôn Thanh Hoa ở chỗ nào. Thật là:

Muôn khoảnh ruộng nương nhìn tít tắp,
Nghìn hàng dương liễu chẳng tăm hơi.

Tôn Đại Thánh tìm chẳng thấy, bèn bắt quyết, niệm chú “úm” một tiếng, gọi Thổ Địa vùng này lên. Thổ Địa run rẩy bước tới, quỳ xuống nói:

– Thưa Đại Thánh, Thần là Thổ Địa dốc Liễu Lâm xin cúi chào. 

Đại Thánh nói:

– Nhà ngươi đừng sợ, ta không đánh đâu. Ta hỏi một điều, thôn Thanh Hoa nơi dốc Liễu Lâm ở chỗ nào?

Thổ Địa thưa:

– Vùng này chỉ có động Thanh Hoa, chứ không có thôn Thanh Hoa. Tiểu Thần biết rồi. Đại Thánh từ nước Tỳ Kheo tới phải không?

Hành Giả đáp:

– Phải! Phải! Quốc vương nước Tỳ Kheo bị yêu tinh lừa dối. Lão Tôn qua đấy biết là yêu quái, bèn đánh nhau với yêu quái, yêu quái thua, hóa thành một đạo hào quang biến đi đâu mất, khi hỏi nhà vua, nhà vua bảo rằng ba năm trước đây, khi hắn dâng mỹ nữ, nhà vua đã từng hỏi hắn ngọn ngành, hắn nói rằng hắn ở thôn Thanh Hoa, dốc Liễu Lâm, cách kinh thành bảy mươi dặm về phía nam. Nay ta tìm tới đây, chỉ thấy dốc Liễu Lâm, mà chẳng thấy thôn Thanh Hoa đâu cả, nên ta phải hỏi nhà ngươi.

Thổ Địa dập đầu nói:

– Cúi xin Đại Thánh tha tội. Vua nước Tỳ Kheo cũng là chúa của chúng tôi, đáng lẽ tiểu Thần cũng phải giám sát, ngặt vì yêu tinh thần oai pháp lực, nếu như tôi tiết lộ sự việc của hắn, thì hắn tới lăng nhục tôi ngay. Vì vậy bấy lâu nay không dám. Nay Đại Thánh tới, thì Đại Thánh hãy đi tới dưới gốc dương liễu chín chạc ở phía nam, đi vòng theo bên trái ba vòng, lại vòng theo bên phải ba vòng, rồi hai tay vỗ vào thân cây gọi liền ba tiếng: “mở cửa”, lập tức Thanh Hoa động phủ xuất hiện.

Thôn Thanh Hoa hóa ra là ở một không gian khác

Đại Thánh nghe xong, lập tức cho phép Đhổ địa thoái lui, cùng Bát Giới nhảy qua dòng suối, tìm cây dương liễu, quả nhiên thấy một cây dương liễu chín cành giao nhau mọc lên từ một thân cây. Hành Giả dặn dò Bát Giới:

– Chú đứng xa xa đằng kia một chút để tôi gọi mở cửa, tìm yêu quái. Khi nào đánh ra tới đây, chú xông vào tiếp ứng nhé!

Bát Giới nghe lời, đứng xa gốc cây chừng nửa dặm. Đại Thánh làm đúng như lời thổ địa, đi vòng quanh gốc cây về bên trái ba vòng, về bên phải ba vòng, đoạn hai tay cùng vỗ vào thân cây, cất tiếng gọi:

– Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa!

Trong giây lát, một tiếng kẹt vang lên, hai tấm cửa từ từ mở ra và chẳng thấy cây liễu đâu cả. Bên trong ráng đẹp rực rỡ, tịnh không bóng người. Hành Giả vận thần uy bước vào, thấy bên trong thật là một nơi tuyệt đẹp:

Yên hà trùm lấp lánh.
Nhật nguyệt soi sáng ngời.
Mây trắng bay cửa động.
Rêu xanh phủ khắp nơi.
Một lối hoa kỳ khoe sắc thắm.
Dọc thềm cỏ ngọc vẻ xanh tươi.
Cảnh vật mùa xuân tràn khí ấm.
Khác nào Lăng Uyển với Bồng Lai.
Ghế đá cây che rợp.
Cầu khe bóng lá soi.
Ong ngậm nhị hoa về động núi.
Bướm giỡn lan thơm lượn bên đồi.

Hé lộ bí ẩn của không gian

Trong cốt truyện của "Tây Du Ký", chỉ nói rằng Thiên Cung ở trên trời, Thần Tiên đều ở trên trời (cũng có trong động phủ ). Nhưng cụ thể ở nơi nào, thì không nói rõ ràng, để con người ngày nay bởi vậy mà sinh tâm hoài nghi đối với Thần Tiên. Nguyên nhân chính là phi thuyền của họ đến từ Thiên thượng, nhưng không nhìn thấy Thần Tiên trong các truyền thuyết thần thoại.

Tuy nhiên, trong tình tiết ở trên, thông qua chi tiết thôn Thanh Hoa, đã tiết lộ ra bí ẩn này. Nguyên lai các vị Thần Tiên, họ đang ở trong một không gian khác trên Thiên thượng. Trên thực tế, nơi chúng ta đang sống ở đây cũng đồng thời tồn tại các không gian khác. Và đó cũng là nơi các vị Thần Tiên sinh tồn.

(Ghi chú: Nội dung trích từ Hồi thứ 79 của "Tây Du Ký", "Tìm hang bắt quái gặp Thọ Tinh, Giữa điện dạy vua mừng nhận trẻ" - bản dịch tiếng Việt của Như Sơn, Mai Xuân Hải, Phương Oanh).

Lý Tuệ
Theo Vision TimesBÀI CHỌN LỌC

Thần Tiên ở nơi đâu? 'Tây Du Ký' hé lộ bí ẩn tồn tại trong không gian